Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod
Akce dokumentů

Vítejte na ČVUT

Nepřehlédněte

Heslo CVUT
 
Oznámení o expiraci hesel ČVUT!

Upozorňujeme všechny studenty a zaměstnance ČVUT, že platnost Hesla ČVUT je 365 dnů od jeho poslední změny. Počet dnů do nutné změny Hesla ČVUT naleznete po přihlášení v aplikacích Usermap a KOS. Většině uživatelů vyprší platnost současného hesla v průběhu května.

Změnu Hesla ČVUT lze provést po přihlášení do Usermapu. Odpovědi na často kladené otázky ohledně Hesla ČVUT naleznete na Intranetu

Správci informačního systému všech součástí ČVUT se na svém jednání dohodli, že uživatelům nebude zasílán informační email o expiraci jejich hesla, a to z důvodu možné záměny takovéhoto emailu s phishingovým útokem.

Pokyny pro správu hesel naleznete v Pravidlech pro správu hesel ČVUT.
Hackers beware
 
Upozornění na phishingové útoky

Vzhledem k množícím se phishingovým útokům prosíme uživatele IS ČVUT o zvýšenou opatrnost. Phishingové útoky, které se objevily v poslední době, se vyznačují minimálním množstvím gramatických a faktických chyb, pročež mohly na první pohled působit věrohodně. Vždy se nejprve podívejte na adresu odesilatele, ale i tu je možné poměrně jednoduše zfalšovat. V žádném případě na takovéto emaily nikdy nereagujte! 

Naši adminstrátoři by žádné osobní údaje (hlavně hesla) nikdy po nikom z uživatelů IS ČVUT pomocí emailu nepožadovali.

Administrátoři IS ČVUT v Praze
Novinky

 • 23.10.2014 - Vyhlášení SGS 2015
  Návrhy projektů do Studentské grantové soutěže pro rok 2015 lze podávat od 3. listopadu do 3. prosince 2014.
 • 20.10.2014 - Vyhlášení FSP 2015
  Rektor ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení z Fondu studentských projektů pro rok 2015. Více informací naleznete na stránkách FSP.
 • 17.10.2014 - Výsledky 2. kola Fondu na podporu celoškolských aktivit ČVUT
  Naleznete na stránce FCA 2014.
 • 29.9.2014 - Informační schůzky a veletrh programu Erasmus+
  Pro všechny zájemce o účast v programu Erasmus+ v akademickém roce 2015/2016 pořádá Evropská kancelář Odboru vnějších vztahů ČVUT v Praze
  INFORMAČNÍ SCHŮZKY
  v posluchárně D3 – 309 na Fakultě elektrotechnické, Technická 2 :
  ve středu 8. října 2014 od 14.00 hodin
  ve středu 22. října 2014 od 13.00 hodin
  Program: všeobecné informace o programu Erasmus+, podmínky účasti, přihlášky, výběrové řízení
  a
  INFORMAČNÍ VELETRH
  v pátek 31. října 2014 od 9.00 do 12.00 hodin v konferenčním sále Masarykovy koleje, Thákurova 1
  Program: účastníci programu, zástupci partnerských univerzit, Národní agentura NAEP, studijní proděkani a koordinátoři z fakult, Evropská kancelář, pracovní stáže
 • 24.9.2014 - Jazykové kurzy pro zájemce o studijní pobyt Erasmus+
  Evropská kancelář odboru vnějších vztahů rektorátu ČVUT nabízí přípravné kurzy pro pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Ve spolupráci s Katedrou jazyků Fakulty elektrotechnické ČVUT kurz španělštiny a ve spolupráci s Ústavem jazyků Fakulty strojní kurz němčiny.
 • 24.9.2014 - Aktualizační klíče antivirovývh programů ESET a Kaspersky
  Na webové stránce https://download.cvut.cz jsou k dispozici nové aktualizační klíče pro antivirové programy Eset a Kasperky.
 • 11.6.2014 - Přípravný kurz TOEFL
  Katedra jazyků FEL ČVUT nabízí studentům, kteří v následujících dvou letech chtějí studovat v angličtině na zahraniční univerzitě Přípravný kurz TOEFL. Učebna Z2:B1-214 (Zikova 2, Praha 6) od 22. 9. do 23. 12. 2014. Cílem kurzu je připravit studenty na zkoušku TOEFL, jejíž složení je podmínkou udělení zápočtu. Kapacita je 12 studentů. Cena kurzu: pro studenty ČVUT zdarma, pro ostatní zájemce 4000Kč. Kontaktní osoba: Pavla Péterová.
 • 19.5.2014 - Nová směrnice správy duševního vlastnictví
  Prorektor ČVUT vydává nové směrnice, které zabezpečují efektivní správu duševního vlastnictví univerzity a využití výsledků vědeckovýzkumné činnosti v aplikační sféře.