Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod stalo se RDC mapuje nejnovější trendy v komunikačních technologiích
Akce dokumentů

RDC mapuje nejnovější trendy v komunikačních technologiích

RDC Wednesday Talk Series je cyklus přednášek, na kterých odborníci z průmyslového i akademického prostředí představují novinky a trendy ve výzkumu, ale i byznysu v oblasti komunikačních technologií.

RDC Wednesday Talk Series je místo, kde se o novinkách nejen dozvíte, ale můžete o nich živě diskutovat, kde se setkávají lidé z různých prostředí a navzájem se obohacují. "Naše přednášky mají být kontaktním bodem mezi akademickým výzkumem a komerční sférou. V zahraničí, kde jsem dlouhou dobu působil, je výměna zkušeností touto formou zcela běžná a zažitá. V ČR panuje jistá nedůvěra a nedorozumění mezi těmito dvěma segmenty ohledně možností, mechanismů a přínosu vzájemné spolupráce. Osobní setkávání na akcích, jako jsou Wednesday Talk Series, může tyto překážky pomoci odbourat," říká o sérii expertních přednášek v Research and Development Centre jeho ředitel Lukáš Kencl, jehož současnou ambicí je vybudovat v RDC centrum špičkového evropského výzkumu mobilních sítí a začlenit ho do mezinárodních výzkumných struktur.

Jaké trendy v současném výzkumu komunikačních technologií rozpoznáváte a případně pokrýváte ve svých přednáškách?
RDC je laboratoř, která se zabývá převážně bezdrátovými technologiemi, velká část přednášek se proto soustředí právě na ně. Kupříkladu přednáška s titulem „Towards 4G“ se zabývala LTE a dalšími perspektivními technologiemi, jako např. Wimax. V této oblasti probíhá zajímavý komerční i technologický boj o to, která technologie se prosadí a stane se novým mainstreamem. Další otázkou je, jaký obchodní model nasazení těchto technologií se uplatní. V minulosti se některé modely neosvědčily; někteří operátoři například vůbec nenasadili technologie 3G, které se pro ně ukázaly jako příliš nákladné.

Dále nás zajímají nové aplikace v bezdrátových sítích. Je jasné, že technologický pokrok nemá valného smyslu, aniž by existovaly aplikace, které novou kapacitu využijí. O tom bude např. přednáška společnosti Ericsson, která se bude zabývat mimo jiné mobilní televizí.

Pak tu máme další okruh přednášek, které se netýkají přímo bezdrátových sítí, ale souvisejících aspektů, například bezpečnosti – o té bude mluvit zástupce společnosti Hewlett-Packard. Další zajímavou problematikou jsou komunity v bezdrátových sítích, o kterých pojednávala první přednáška Sonji Buchegger z Deutsche Telekom Laboratories.

Navštěvují vaše přednášky také lidé z firem?
Ano, tento cíl se nám daří naplňovat. Třeba přednášku Roberta Bešťáka o technologiích 4G navštívili zástupci mobilních operátorů. Chceme, aby se tyto akce staly platformou, na které se setkávají zástupci akademického a průmyslového světa.

Jakými tématy je lákáte?
Jde o komunikační technologie obecně. Například přednáška Jiřího Navrátila ze sdružení CESNET se týkala možností vývoje Internetu v horizontu přibližně 10 až 15 let. Dále je na programu přednáška na téma obchodní modelování v komunikačních sítích, kde se podíváme, jakým způsobem si na sebe sítě dokáží vydělat. Záběr je tedy široký a zahrnuje vše, co se komunikačních technologií týká, výhled do budoucna i obchodní a výzkumné trendy.

Spolu s Wednesday Talk Series jste odstartovaly také páteční RDC Technical Seminars. O co jde?
Tyto semináře mají trochu jinou roli. V zásadě se nezabývají tolik pohledem do budoucna, ale spíše vhodně doplňují výuku o detailní pohled na komunikační technologie současnosti. Cílovou skupinou jsou především studenti, kteří se s těmito technologiemi chtějí seznámit a více s nimi pracovat. Semináře vedou profesionální školitelé z centra Trainingpoint, kteří mají zkušenosti s komerčním školením ve firmách. Pevně doufám, že postupem času se podobné semináře podaří prosadit do výuky na ČVUT, neboť přinášejí aktuální a relevantní poznatky, a velký zájem studentů dokazuje, že to má smysl.