Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Akce dokumentů

Profesní profily absolventů

Absolvent magisterského studijního programu ČVUT v Praze získává teoretické, průpravné a odborné znalosti potřebné pro řešení náročných inženýrských úkolů technické praxe, teoretické, ekonomickomanažerské a odborné znalosti pro tvořivé rozvíjení a prohlubování dosavadních poznatků v daném oboru a schopnost formulovat problémy související s jeho dalším rozvojem.