Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Akce dokumentů

Profil programu

Minimální počet kreditů je povinných je 20 za semestr (s výjimkou 1. ročníku).
Požadovaný počet kreditů je 30 za semestr (s výjimkou 1. ročníku).
Maximální počet týdenních hodin povinných a povinně volitelných předmětů uvedených v doporučených studijních plánech je 25 až 26.
Kterýkoliv předmět povinný nebo povinně volitelný si student může zapsat jako volitelný, a to z celé nabídky předmětů na ČVUT.
Magisterský studijní program bude mít standardní délku studia 2 roky s tím, že 4. semestr bude převážně věnován diplomové práci.
Doporučený poměr teoretických+průpravných :oborových : ekonomickomanažerských + humanitních předmětů =  35 : 50 : 15.
Student si svůj studijní plán tvoří z nabídky povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů sám při respektování stanovených zásad. Takto vytvořený a zapsaný studijní plán je závazný.
Diplomová práce v magisterském studijním programu je oceněna 20 kredity.
Studenti jsou zapojeni v maximální míře do výzkumné práce.
Studentům se doporučuje studovat minimálně jeden semestr na jiné (nejlépe zahraniční) univerzitě.
Zvláštní pozornost je věnována rozvoji prezentačních, komunikativních a manažerských schopností studentů.