Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

Století informace – počítačový svět II. 
První část úspěšné výstavy Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze mohli návštěvníci zhlédnout na přelomu května a června letošního roku. Pro velký zájem veřejnosti se autoři výstavy rozhodli rozšířit a nově představit unikátní sbírku různých československých a zahraničních počítačů ze 70. až 90. let 20. století a dalších dobových zařízení. Exponáty budou pro veřejnost zpřístupněny od 25. října 2016 do 30. června 2017 v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích (Technická 2, Praha 6, přízemí H1-28), a to vždy v pondělí a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin. K zajímavostem výstavy patří terminál tranzistorového počítače Wang série 2200 z roku 1975, první skutečně přenosný počítač Osborne 1 z roku 1981, první z počítačů určených pro volný trh Tandy Radioshack TRS-80 a raritní počítač Sharp MZ80K z roku 1977. Stejně jako během jarní části výstavy budou i nyní k vidění ruské klony ZX Spectra z počátku 90. let 20. století nebo několik modelů slušovických počítačů. Zastoupena je výpočetní technika firem Sinclair, Atari, Commodore, Apple, Hewlett Packard, Robotron, počítače standardu MSX… školní počítače IQ151, PMD85, PMI80 a terminál vyrobený v závodu výpočetní techniky Aritma Praha. Výstava představuje i zhruba stovku plotrů, periferií, tiskáren a je doplněna dobovými časopisy, katalogy, manuály a počítačovými hrami. Výstava výpočetní techniky Století informace – počítačový svět II. pochází ze soukromé sbírky pana Patra Váradiho ze Staré Paky, vznikla pod záštitou děkana fakulty pana prof. Ing. Pavla Ripky, CSc., a připravila ji Historická laboratoř elektrotechniky ve spolupráci s kolektivem odborníků a pracovníků Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Součástí vernisáže bude pokřtění nové publikace z mezinárodního vědeckého vydavatelství P.I.E. Peter Lang Bruxelles kolektivu autorů pod vedením Marcely Efmertové, André Grelona a Jana Mikeše s názvem Des ingénieurs pour un monde nouveau (Inženýři pro moderní svět). Publikace o 453 stranách s anglickým resumé se věnuje historické komparaci vzdělávání elektrotechniků v Evropě a v Americe v průběhu 19. a 20. století a vznikla ve spolupráci EDF Paris a Historické laboratoře elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

25.10.2016 - 30.06.2017

Fakultní kolokvium FJFI 
Hostem bude RNDr. Michal Sobotka, DSc. (Astronomický ústav AV ČR) a přednese přednášku "Život se Sluncem". Půl hodiny před kolokviem se bude podávat čaj a káva.

02.11.2016

Prof. Andrea Massa: Unconventional Array Design - Fundamental and Advances 
Antenna arrays are a key-technology in several Electromagnetics applicative scenarios, including satellite and ground wireless communications, MIMO systems, remote sensing, biomedical imaging, radar, and radio-astronomy. Because of their wide range of application, the large number of degrees of freedom at hand (e.g., type, position, and excitation of each radiating element), the available architectures (fully populated, thinned, clustered, etc.), and the possible objectives (maximum directivity, minimum sidelobes, maximum beam efficiency, etc.), the synthesis of arrays turns out to be a complex task which cannot be tackled by a single methodology. Despite this wide heterogeneity, most of the synthesis approaches share a common theoretical framework which is of paramount importance for all engineers and students interested in such a topic. Moreover, this is also true for innovative methodologies aimed at the design of "unconventional arrays" (i.e., based sparse, thinned, conformal, clustered, overlapped, interleaved architectures, both in the frequency and in the time domain), which are currently receiving a great attention from the academic and industrial viewpoint. The objective of the talk is therefore firstly to provide the attendees the fundamentals of Antenna Array synthesis, starting from intuitive explanations to rigorous mathematical and methodological insights about their behavior and design. Recent synthesis methodologies aimed at "unconventional architectures" (i.e., architectures close to the real-applications and operative non-ideal constraints/guidelines) will be then discussed in detail, with particular emphasis on innovative layouts for very large arrays.

03.11.2016

Seznam se s ní na ulici - opakování 
Opakování, v minulých semestrech velmi oblíbeného a diskuze-vyvolávajícího, semináře probíhá v rámci projektu Studenti sobě (http://www.cips.cvut.cz/studenti-sobe) a lektorem je jak si sám říká "randeolog" Jan Šimon, absolvent FEL ČVUT, při studiu u něj přišel životní zvrat, kdy už byl naštvaný, že nejen že nepotkal tu pravou ženu, ale skoro nepotkával žádné ženy! Proto se rozhodl to změnit a začal je oslovovat na ulici. Byl a je to dlouhý proces plný úspěchů a neúspěchů. Zkoušel vše možné a časem se naučil, co funguje a postupně to začal předávat i ostatním studentům v rámci našeho projektu CIPS ČVUT. Nyní vede kurzy, které jsou zaměřené na seznamování se hlavně na ulici, kde je možné okamžitě převádět teorii v praxi. Byli jsme několikrát upozorňováni na genderový nepoměr v tomto kurzu, pokud jsi tedy žena/muž, který by rád uspořádal seminář přímo pro holky o tom, jak balit kluky, určitě se nám ozvi, pomůžeme Ti s jeho realizací v rámci již zmíněného projektu Studenti sobě. Jelikož se žádný lektor ani lektorka, která by učila holky, zatím neobjevil/a, mnoho holek dorazilo na předešlé díly tohoto semináře a nikomu to nevadilo. Já osobně to považuji za docela ideální místo, kde najít nezadaného studenta ČVUT, ale nejsme seznamka, takže teď už vážně.. V rámci semináře se dozvíte, jak být úspěšný, proč oslovit zrovna na ulici, jak překonat strach a vyzkoušíte si vše na praktických ukázkách. Pokud ještě tápete, mrkněte na video k tématu: https://www.youtube.com/watch?v=_onJl2ovMxw Víc textu napsal lektor zde: http://www.nahoda.com/stranka-seznam-se-s-ni-na-ulici-537 Opakování kurzu (ze dne 27/10) bude probíhat 3/11 od 17 hodin v CIPS ČVUT. Přímý odkaz na registraci: https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1363&action=Seznam+se+s+ní+na+ulici+-+opakování Více našich kurzů najdete na http://www.cips.cvut.cz/akce

03.11.2016

24. Setkání s hudbou - Marek Zvolánek – trubka, Jaromír Klepáč – klavír 
Marek Zvolánek – trubka, Jaromír Klepáč – klavír Program: Pavel Josef Vejvanovský (1639 – 1693): Sonáta A4 g moll pro trubku a klavír W. A. Mozart (1756 – 1791): Klavírní sonáta č. 8 a moll K. 310/300d I. Allegro maestoso, II. Allegro cantabile con espressione. III. Presto Georg Philipp Telemann: (1681 – 1768): Koncert D dur pro trubku I. Vivace, II. Adagio, III. Allegro Ludwig van Beethoven (1770 – 1820): Klavírní sonáta č. 14 cis moll Quasi una fantasia (Měsíční svit), op. 27 č. 2 I. Adagio sostenuto, II. Allegretto, III.Presto agitato J. B. Loeillet – (1670 – 1730): Sonáta e moll, op. 5 Erik Satie (1866 – 1925): Trois Gnossiennes. 1,2,3 Aram Chačaturjan (1903 – 1978): Spartakus, Adagio A. Dvořák (1841 – 1904): Árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“ z 1. jednání opery Rusalka. Úprava pro trubku a klavír Slovem provází prof. František Vejražka Informace: Setkání s hudbou jsou otevřena všem studentům a zaměstnancům ČVUT. Každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednoho hosta mimo ČVUT. Hudební večery jsou pro účastníky zdarma. Dokud nebudeme čelit přetlaku posluchačů, je vstup na Setkání bez vstupenek a bez předchozí registrace. Oblečení může být neformální. Setkání s hudbou jsou pořádána pod záštitou děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Pavla Ripky. Setkání se svou otevřeností celé akademické obci ČVUT snaží přispět k horizontální prostupnosti mezi fakultami ČVUT. Pořádání setkání s hudbou se plně opírá o práci dobrovolníků. Můžete-li pomoci, rádi vaši pomoc přijmeme.

07.11.2016

Divadelní hra Fyzikové 
Studentský ochotnický spolek při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se vám představí v divadelní hře Friedricha Dürrenmatta "Fyzikové" z prostředí psychiatrické léčebny.

07.11.2016

Den otevřených dveří Fakulty strojní 
Zveme vás na Den otevřených dveří 9. listopadu 2016. Co vás čeká při návštěvě FAKULTY DOPORUČENÉ ZAMĚSTNAVATELI V ROCE 2015 a NEJLEPŠÍ STROJNÍ FAKULTY podle žebříčku Hospodářských novin? • Prohlídka Fakulty strojní ČVUT v Praze, včetně prohlídky vybraných pracovišť a laboratoří. • Seznámení s průběhem přijímacího řízení ke studiu. • Informace o studiu na naší fakultě. • Informace o perspektivách absolventů naší fakulty. 9. listopadu 2016 vám nabízíme 2 termíny pro návštěvu Fakulty strojní a to v 8.30, 11.00 hodin, kdy proběhne v posluchárně D2-256 přivítání děkanem prof. Michaelem Valáškem a přednáška pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka. Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v hlavní budově naší fakulty na adrese: Technická 4, Praha 6 – Dejvice (stanice Dejvická, metro A) Vybírejte už nyní ČÍM CHCETE BÝT! - fs.cvut.cz/cim-chci-byt Připravte si otázky a my vám na ně rádi odpovíme na dnech otevřených dveří 9. listopadu 2016.

09.11.2016

Habilitační přednáška (Ing. Pavel Ctibor, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma Plazmové nástřiky titaničitanů a testování jejich využitelnosti v elektrotechnice.

09.11.2016

Fakultní kolokvium FJFI 
Hostem bude Doc. RNDr. Jan Peřina ml., Dr. (Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR) a přednese přednášku: "Od kvantově korelovaných fotonových párů k intenzívním párovým polím". Půl hodiny před kolokviem se bude podávat čaj a káva.

09.11.2016

Den otevřených dveří Fakulty strojní – Karlovo náměstí 
Zveme vás na Den otevřených dveří 10 listopadu 2016. Co vás čeká při návštěvě FAKULTY DOPORUČENÉ ZAMĚSTNAVATELI V ROCE 2015 a NEJLEPŠÍ STROJNÍ FAKULTY podle žebříčku Hospodářských novin? • Prohlídka Fakulty strojní ČVUT v Praze, včetně prohlídky vybraných pracovišť a laboratoří. • Seznámení s průběhem přijímacího řízení ke studiu. • Informace o studiu na naší fakultě. • Informace o perspektivách absolventů naší fakulty. 10. listopadu 2016 začne program od 9.00 hodin, kdy začíná v posluchárně A-214 přednáška proděkana pro pedagogiku doc. Jana Řezníčka. Setkání zájemců o prezentaci FS ČVUT v Praze, proběhne v budově Karlovo náměstí naší fakulty na adrese: Karlovo náměstí 13, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí, metro B) Vybírejte už nyní, ČÍM CHCETE BÝT ! http://fs.cvut.cz/cim-chci-byt Připravte si otázky a my vám na ně rádi odpovíme.

10.11.2016

Deskohraní 
Deskohraní aneb odpoledne plné her vzniklo z podnětů zpětných vazeb od Vás, studentů. Pokud si tedy chcete odpočinout u nějaké deskovky či jiné hry. Nemáte si s kým zahrát, co Vás baví, je tu pro Vás DESKOHRANÍ v CIPS ČVUT. Můžete si přinést svou oblíbenou hru, ukázat nám ji a na začátku se rozhodneme, co bychom si všichni chtěli zahrát nejraději. Pokud nás bude víc, můžeme se rozdělit do skupin. Základem budou Activity Golden, při kterých se pobavíme a poznáme. Najednou si jí zahraje až 16 hráčů a jistě rozproudí zábavu i když jsme se ještě nikdy neviděli. Zlatá edice této hry je plná nových a netradičních úkolů a navazuje na předchozí verze hry Activity. Piatnik Activity Gold Edition obsahuje zlaté kartičky, na kterých jsou známá rčení, ustálená slovní spojení či oblíbené hlášky. Pokud bude o Deskohraní velký zájem, časem se z něho může stát pravidelný kurz a můžeme se scházet častěji :) Přijďte se tedy pobavit ve čtvrtek 10/11 od 16h do CIPSu. Nezapomeňte se registrovat přes naše webové stránky: https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1364&action=Deskohraní

10.11.2016

Tematický podvečer – Věda mění svět 
Zveme širokou veřejnost na tematicky zaměřený podvečer na aktuální témata nejen fyziky ve čtvrtek 10. listopadu od 17 do 20 hod. na Fakultě biomedicínského inženýrství (nám. Sítná 3105, Kladno). Součástí večera budou přednášky odborníků z AV ČR a FBMI. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vnitřek fakultní sanitky, nahlédnou do laboratoří fakulty – pracoviště JIP s unikátními umělými pacienty, mohou si nechat změřit zrak v laboratoři optiky nebo zjistit hladinu cukru v krvi. Dále pro návštěvníky bude připravena molekulární kuchyně – kulinářská show a večer pak zakončíme LIGHTSHOW: malování světlem Frances Sander, Dima Berzon. Akce je pořádána ve spolupráci se spolkem Halda v rámci Týdne vědy a techniky.

10.11.2016

Hlavolamy 
Tento seminář HLAVOLAMY probíhá v rámci projektu Studenti sobě (http://www.cips.cvut.cz/studenti-sobe) a lektorem je Michal Málek, který je studentem fakulty strojní a k rotačním hlavolamům se dostal v šestnácti letech a od té doby se zúčastnil mnoha soutěží. Jeho největším úspěchem je druhé místo ve skládání Rubikovy kostky poslepu na mezinárodní soutěži v Bratislavě. V rámci semináře si budete moci prohlédnout a osahat i ty nejroztodivnější verze Rubikových kostek. Dozvíte se jak to chodí na soutěžích, jaké jsou rekordy a co taková soutěž vlastně obnáší. Zjistíte, že Rubikova kostka není jen nástrojem utrpení a třeba se i nějaký ten hlavolam naučíte skládat. Registrace probíhá online: https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1389&action=Hlavolamy

10.11.2016

Den firem pro matematiku a informatiku 
Veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých škol zaměřený na informatické a matematické obory (infomační technologie, vývoj SW, analýza dat, informační bezpečnost, bankovnictví, pojišťovnictví, consulting apod.)

15.11.2016

Noc na Jaderce 
Noc plná přednášek, experimentů, studentských kapel a dobré zábavy.

15.11.2016