Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016) 
26. až 29. září 2016 se bude v Praze na ČVUT FEL pořádat šestý ročník mezinárodní konference 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016), kterou organizuje společnost Institute of Creative Advanced Technologies, Science and Engineering (iCatse) ve spolupráci s výzkumnou skupinou Software Engineering and Networking na Katedře počítačů ČVUT FEL. Konference je zaměřena na výzkum v oblastech konvergentních systémů a bezpečnosti, počítačového vidění, síťových technologií, umělé inteligence, webových technologií, softwarového inženýrství, a souvisejících témat. V rámci této konference zároveň pořádáme zvláštní sekci věnovanou výzkumu v oblasti metod pro testování a verifikaci softwaru. Termín pro poslání příspěvku je 30.4.2016

26.09.2016 - 29.09.2016

COST Training School: Sound waves in metamaterials and porous media 
The First DENORMS (CA15125) Training School will be held on 26-30th September 2016 in Prague, Czech Republic. The Training School, oorganized by CTU-FEE and DENORMS, aims at providing a common theoretical background to researchers & engineers working on acoustic metamaterials, metasurfaces and sonic crystals as well as conventional acoustic materials.

26.09.2016 - 30.09.2016

Setkání uživatelů systému Mathematica 2016 
Můžete se seznámit se současným stavem produktu (Mathematica 10), zkušenostmi uživatelů ve výuce matematiky a jiných odborných předmětech, aplikacemi z vědecké práce i praxe, novými publikacemi ap. Účast přislíbil Oleg Marichev (Integration & Special Function Developer, Wolfram|Alpha Scientific Content). Vstup volný, nezávazná registrace (pouze z kapacitních důvodů) - viz odkaz níže. Přímý přenos průběhu konference bude možné sledovat na http://media.fel.cvut.cz/stream/math2016.asx, záznam bude k dispozici později.

26.09.2016

Noc vědců 
Vědecko-technická popularizační akce, jíž v loňském roce navštívilo na zhruba 50 místech v České republice více než 42 tisíc návštěvníků, proběhne na ČVUT již potřetí. V rámci letošního tématu „Bezpečnost“ se mohou návštěvníci z řad široké veřejnosti seznámit se zajímavými projekty z dílen fakult ČVUT v dejvickém kampusu (zde se představí Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební, Fakulta dopravní, Fakulta informačních technologií) i na pracovišti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Břehové ulici na Praze 1. Zároveň je to pro ně jedinečná příležitost nahlédnout do prostor, která za normálních okolností pro veřejnost nejsou přístupná.

30.09.2016

Podzimní koncert ČVUT 
Tradiční Podzimní koncert k zahájení nového akademického roku se koná pod záštitou rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky 3. října od 19.30 hodin v Betlémské kapli. Na programu koncertu zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Johanesse Brahmse a Ludwiga van Beethovena v podání houslisty Ivana Ženatého a Komorní filharmonie Pardubice pod vedením dirigenta Petera Ferance. Svoji účast potvrďte od 22. srpna do 11. září 2016 vyplněním formuláře na stránkách www.koncerty.cvut.cz. Vzhledem k velkému zájmu o koncerty a omezené kapacitě kaple bude výdej vstupenek omezen počtem 2 vstupenek na 1 osobu. Děkujeme za pochopení.

03.10.2016

Young Transportation Engineers Conference 2016 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá druhý ročník studentské konference YTEC 2016. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia.

06.10.2016

Kurz kresby - 1. díl z 10 
CO: Deset dvouhodinových kurzů kresby každé pondělí ve stejný čas po celý semestr KDO: Studenti ČVUT S KÝM: S výtvarnicí Mgr. Evou Drgoňovou KDE: V CIPSu - v Bechyňově ulici 3, Studentský dům - Dejvice KDY: Pondělky 10/10 - 12/12, 16-18 hodin KAPACITA: 2 místnosti, 2 úrovně, max 30 lidí JAK: Dle předlohy svého výběru či figurální kresba dle modelu. CO POTŘEBUJETE: Dobrá nálada stačí, vše ostatní pro Vás máme. PROČ: Zlepšení se v kresbě pro například architekty, relax, pohoda, odpočinek, noví kamarádi se stejnou zálibou pro všechny :) CHCI: Tak se registruj ONLINE na https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1272&action=Kurz+kresby+%231 ZA CO: Za nic :) Je to zdarma! Můžete o našich akcích říct spolužákům, to nás potěší.

10.10.2016

Kurz malby - 1.díl z 10 
CO: Deset dvouhodinových kurzů malby každé pondělí ve stejný čas po celý semestr KDO: Studenti ČVUT S KÝM: S výtvarnicí Mgr. Evou Drgoňovou KDE: V Bechyňově ulici 3, Studentský dům - Dejvice KDY: Pondělky 10/10 - 12/12, 18-20 hodin KAPACITA: 2 místnosti, 2 úrovně, max 30 lidí JAK: Akvarelovými barvami na mokrý papír, barvy se rozpíjí a mísí se do sebe, štětcem se z počátku pokrývají velké plochy a nanáší se více vrstev. O akvarelu se říká, že patří mezi nejtěžší malířské techniky, zejména proto, že při práci je zapotřebí dobře celý obraz předem promyslet a pracovat čistě - jakékoliv opravy se dělají už jen velmi obtížně. Začátečníci se však vůbec nemají čeho bát, s lektorkou se začíná po malých krůčcích nejdříve jednotlivými barvami až podhlehnete celému akvarelovému kouzlu. Pro zkušenější malíře bude též co se učit dál, nebojte se přijít i znovu. CO POTŘEBUJETE: Dobrá nálada stačí, vše ostatní pro Vás máme. PROČ: Relax, pohoda, odpočinek, noví kamarádi se stejnou zálibou. CHCI: Tak se registruj ONLINE na https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1285&action=Kurz+malby+%231 ZA CO: Za nic :) Je to zdarma! Můžete o našich akcích říct spolužákům, to nás potěší.

10.10.2016

Divadelní dílna - 1. díl z 10 
CO: Deset dvouhodinových setkání s divadlem každé úterý ve stejný čas po celý semestr KDO: Studenti ČVUT S KÝM: S lektorkou Evou Helebrantovou KDE: V Bechyňově ulici 3, Studentský dům - Dejvice KDY: Úterky 11/10 - 13/12, 17-19 hodin KAPACITA: 15 lidí JAK: Bez stresu, trémy, práce s řečí a gesty, improvizace na daná témata, nacvičení divadelního představení :) CO POTŘEBUJETE: Dobrá nálada stačí, vše ostatní pro Vás máme. PROČ: Cílem je poznání sebe sama a získání dovedností pro svobodné sebevyjádření CHCI: Tak se registruj - ONLINE na https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1300&action=Divadeln%C3%AD+d%C3%ADlna+%231 ZA CO: Za nic :) Je to zdarma! Můžete o našich akcích říct spolužákům, to nás potěší.

11.10.2016

Hudební dílna - 1. díl z 10 
CO: Deset dvouhodinových kurzů hudby každé úterý ve stejný čas po celý semestr KDO: Studenti ČVUT S KÝM: S lektorem Janem Chromečkem KDE: V Bechyňově ulici 3, Studentský dům - Dejvice KDY: Úterky 11/10 - 13/12, 19.30 - 21.30 hodin KAPACITA: 40 lidí JAK: Klidně bez hudebního vzdělání, s nástrojem či bez. PROČ: Pro relax, pohodu a fajn kolektiv se stejnou zálibou. CHCI: Tak se registruj ONLINE na https://www.cips.cvut.cz/akce-prihlaseni?id=1315&action=Hudebn%C3%AD+d%C3%ADlna+%231 ZA CO: Za nic :) Je to zdarma! Můžete o našich akcích říct spolužákům, to nás potěší.

11.10.2016

Habilitační přednáška (Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma „Inerciální stabilizace optoelektronických systémů pro letecké prostředky“.

12.10.2016

Habilitační přednáška (Ing. Jan Weinzettel, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Přesuny environmentální zátěže mezinárodním obchodem".

12.10.2016

Veni Creator Spiritus 
Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 2016/17 na ČVUT v Praze. Hlavním celebrantem bude apoštolský exarcha v České republice, Mons. Doc. RNDr. ThDr. Ladislav Hučko, CSc. Po bohoslužbě setkání s otcem biskupem a přítomnými představiteli školy v kryptě pod kostelem.

12.10.2016

Den otevřených dveří 
Ukázky pracovišť, kateder a informace o studiu na FEL pro zájemce o studium a širokou veřejnost.

25.11.2016

Den otevřených dveří 
Ukázky pracovišť, kateder a informace o studiu na FEL pro zájemce o studium a širokou veřejnost.

20.01.2017

Track on Middleware and Enterprise Application Software (MEAS) 
V rámci 32. ročníku mezinárodní konference ACM SAC'17, která proběhne 3-7. dubna 2017 v Maroku, pořádá FEL ČVUT Track zaměřený na middleware a podnikové systémy, Middleware and Enterprise Application Software (MEAS). Cílem tracku je poskytnout vědcům a softwarových expertům možnost publikovat svá poznání, zkušenosti a výsledky výzkumu v oblasti témat blízkým podnikovým aplikacím, produkčnímu nasazení, škálovatelnosti, návrhu, údržbě software, kvalitám, apod. Cílem konference je propojení akademického a průmyslového výzkumu, a uplatnění výsledků v praxi. Termín pro zaslání příspěvků je 15.září 2016. Studenti se mohou svými příspěvky účastnit soutěže Student Research Competition (SRC) http://www.sigapp.org/sac/sac2017/.

03.04.2017 - 07.04.2017