Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

Partnerské vztahy 
3dílný cyklus přednášek ( 5, 12 a 26/11, 17-20 h ) lektor: psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD. Určeno pro studenty ČVUT, ZDARMA. I. díl: navazování vztahu (běžné chyby seznamování, jak poznat, že se k sobě nehodíme, přechozené vztahy, jak se nebát rozumně riskovat) II. díl: poruchy a zákonitosti partnerského soužití, vztahy na zkoušku, poruchy komunikace, manipulace III. díl: rozchody, sňatky, nevěry Registrace osobně v CIPS nebo na: seminare@cips.cvut.cz

05.11.2014

Smart Homes 2014 

06.11.2014

Přednáška "O barvách" (doc. Ing. Karel Malinský, CSc.) 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných Katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese doc. Ing. Karel Malinský, CSc. (FEL ČVUT) přednášku "O barvách".

06.11.2014

Let's have fun with Geometric algebra 
Srdečně vás zveme na přednášku Jiřího Velebila "Let's have fun with Geometric algebra", která se bude konat v rámci kolokvií katedry matematiky FEL ČVUT.

07.11.2014

22. Setkání absolventů FEL ČVUT 
Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2014 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 a 2009.

08.11.2014

J. Michl: Revoluce ve fotovoltaice 
Singlet fission for Breaking teh Shockley-Queisser Limit on Solar Cell Efficiency Prof. Josef Michl, Univ. of Colorado Boulder a UOCHAB Praha Čech, který je asi nejvíce citován.

11.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Václav Prajzler, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Polymerní pasivní a aktivní fotopické struktury".

12.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Dodání hloubky do ručních kreseb".

12.11.2014

SESAMO Industrial Day 
Jak spolu souvisí kybernetická a funkční bezpečnost to je otázka, která se v dnešní době týká všech průmyslových odvětví. Projekt SESAMO pracuje na tomto tématu již 2 roky. Navštivte další SESAMO Industrial Day v Praze.

19.11.2014

Podzimní koncert Elektry 
Přijměte pozvání na dalších z koncertů spolku absolventů FEL. Hraje Umělecké sdružení ČVUT v Praze - symfonický orchestr. Vstupné 70 Kč, Vstupenky v prodeji před koncertem. Členové spolku s uhrazenými příspěvky mají vstup zdarma.

27.11.2014