Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

Koučování 
Koučování je určeno studentům a zaměstnancům ČVUT. Kouč provází studenty a zaměstnance při vytváření osobní, životní, studijní či pracovní vize a podporuje při její praktické realizaci. Koučovaný si sám zvolí na prvním sezení téma a cíl setkávání. V dalších až 3 koučovacích setkání se kouč pomocí otázek doptává a provází koučovaného při přemýšlení, prožívání, objevování a uvědomování si sebe sama. Něco se Vám v životě zaseklo a nemůžete z místa? Nevíte, jak pohnout s konkrétní zkouškou, bakalářkou nebo diplomkou? Pochybujete, zda-li má Vaše studium smysl? Necítíte se dobře? Chybí Vám síla? Přemýšlíte o tom, co dál? Zajímá Vás rozvíjení sebe sama? Přijďte za koučkou do CIPSu! Nabízíme: 1-4 koučovací setkání po 60 minutách zcela zdarma První setkání je ochutnávkou toho, jak setkání probíhají. Dále si studenti či zaměstnanci ČVUT volí sami, zda chtějí pokračovat dál. Více informací o projektu: http://www.cips.cvut.cz/koucovani REGISTRACE PŘES E-MAIL: cips@cvut.cz Termíny: Každé pondělí 3 termíny v časech 14:00, 15:15 a 16:30. Tento semestr až do 27/6!!

16.05.2016 - 27.06.2016

Výstava Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 
Výstava Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze představí přibližně čtyři sta typů různých československých a zahraničních počítačů ze 70. a 80. let 20. století a dalších dobových zařízení. Exponáty, pocházející ze soukromé sbírky pana Petra Váradiho ze Staré Paky, budou pro veřejnost k vidění od 20. května do 17. června v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích (Technická 2, Praha 6), a to každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.

19.05.2016 - 17.06.2016

OI magisterské IntrO 
OI magisterské IntrO je společenská akce pro budoucí studenty a současné studenty 1. ročníku magisterských oborů programu Otevřená informatika. Potencionální studenti se seznámí s učiteli OI i současnými studenty OI, s výzkumnými projekty probíhajícími na zúčastněných katedrách a s možnými tématy diplomových prací.

30.05.2016

Detekce a prevence útoků v síti 
DETEKCE A PREVENCE ÚTOKŮ V SÍTI, přednáší Jiří Gogela, Trend Micro Závěrečná přednáška odborníků z praxe pro studenty i pedagogy na téma kybernetické bezpečnosti.

30.05.2016

ELECTROJOBS 2016 
Cílem setkání reprezentací elektrotechnických, elektronických a IT firem s technickými vysokými a středními školami a gymnázii, je navázat přímou spolupráci mezi konkrétními subjekty. Nechceme dělat změnu vzdělávacího systému, chceme, aby se potkali zástupci škol a firem a řekli si, co jeden pro druhého může v rámci existujících pravidel udělat, co je reálné (a co již ne) ve vzájemné spolupráci, a to – jak již bylo řečeno - bez ohledu na soustavně probíhající reformy školství. Registrace do 20. 5. 2016 na sojka@electroindustry.cz. Program 9:30 - 10:00 registrace účastníků 10:00 - 18:00 prezentace firem, škol (každá prezentace max. 5 min.!) od 18:00 neformální setkání účastníků a raut

01.06.2016

OI bakalářské IntrO 
Společenská akce pro nově přijaté studenty bakalářských oborů programu Otevřená informatika a pro ty, co jdou na přijímací řízení a zároveň pro studenty 1. a 2. roč. BC OI. Potenciální studenti se seznámí s učiteli OI i současnými studenty OI, s výzkumnými projekty probíhajícími na zúčastněných katedrách a s možnými tématy jejich projektů a bakalářských prací.

15.06.2016

FELFEST 2016 
Další ročník festivalu Fakulty elektrotechnické už se chystá! Přijďte se i letos podívat do Techparku na projekty kateder fakulty. Samozřejmě na Vás čeká bohatý doprovodný kulturní a sportovní program! V letošním roce se můžete těšit například na známou fakultní kapelu ODEČET PLYNU nebo na folko-rockovou českou legendu TRABAND!Přidejte se k nám na facebooku, ať máte přehled o všem co plánujeme! Těšíme se na viděnou! Vsup je zdarma.

15.06.2016

Běh míru Kladno - Lidice 
Běh se koná pod záštitou děkana FBMI ČVUT Kladno, prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D. 18. června 2016. Start závodu - v 10:30 h; u gymnázia Edvarda Beneše, Kladno Přihlášky zasílejte na e-mail na adresu: kladnolidice2016@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na číslo: 602 305 225

18.06.2016

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016

International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2016) 
The main objective of IGBSG 2016 is to bring together members of the relevant research community from both academia and industry, to discuss recent advances in the broad and fast-evolving fields of intelligent power distribution, control and design of intelligent buildings, sensor technology, smart grid and related communication network support and applications, networking for the building and home, economic aspects of intelligent energy systems and other related topics, and to highlight key issues, identify trends and develop visions for the domain. Prominent research, business and technology leaders from academia and industry will be invited as keynote speakers and the program will be coupled by on-site technology demos. The technical sessions will be organized in multiple parallel tracks, comprising, among others: Building control and automation; Communication networks and applications; Green communication networks; Economic aspects of energy systems development; Sensor technology for intelligent buildings; etc.

27.06.2016 - 29.06.2016

International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web 
ČVUT FEL bude hostovat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konference je pořádána Katedrou kybernetiky, skupinou znalostních a informačních systémů ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15.dubna 2016 a pro plné verze příspěvků 22.dubna 2016.

21.09.2016 - 23.09.2016

6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016) 
26. až 29. září 2016 se bude v Praze na ČVUT FEL pořádat šestý ročník mezinárodní konference 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016), kterou organizuje společnost Institute of Creative Advanced Technologies, Science and Engineering (iCatse) ve spolupráci s výzkumnou skupinou Software Engineering and Networking na Katedře počítačů ČVUT FEL. Konference je zaměřena na výzkum v oblastech konvergentních systémů a bezpečnosti, počítačového vidění, síťových technologií, umělé inteligence, webových technologií, softwarového inženýrství, a souvisejících témat. V rámci této konference zároveň pořádáme zvláštní sekci věnovanou výzkumu v oblasti metod pro testování a verifikaci softwaru. Termín pro poslání příspěvku je 30.4.2016

26.09.2016 - 29.09.2016

Noc vědců 

30.09.2016

Young Transportation Engineers Conference 2016 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá druhý ročník studentské konference YTEC 2016. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia.

06.10.2016