Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

PIS VIII. přednáška - dr. Karel Janeček - Demokracie 2.1 - kvalitativní vylepšení demokracie 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Tradiční demokracie je postavena na principu rovnosti hlasů. Nejenom v poslední době se ozývají hlasy, že by volit mohla pouze vybraná skupina voličů a nebo, že by hlasy například vzdělaných (nebo daně platících) lidí měly větší váhu. Princip rovnosti hlasů je však zásadní a jeho porušení dává možnost vzniku totality nebo diktatury. Karel Janeček ve své přednášce ukáže jak lze, díky volebnímu systému Demokracie 2.1, statisticky posílit sílu hlasů voličů demokratických stran (demokratického středu) a naopak oslabit voliče populistů a extrémistů. A to vše při zachování rovnosti hlasů. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Studoval na Carnegie Mellon University (obor Matematical Finance), Bradley University (MBA) v USA a na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze (Teorie pravděpodobnosti). Jako výzkumník pracoval v rakouské Akademii věd. První peníze vydělal ještě na škole prodejem vlastího software na analýzu hry Black Jack. Jeho profil je i ve známé Griffin book, která shromažďuje údaje o „nebezpečných“ hráčích. Má zakázán vstup do všech Casin v Las Vegas. V současné době se intenzivně věnuje prezentaci volebního systému Demokracie 2.1, o kterém přednáší ve světě i v Česku. Během posledního půl roku D21 představil na půdě prestižních universit a think-tanků ve Velké Británii, Francii, Spojených státech, Rakousku a Rumunsku. Jedná o fellowship v Cambridge a v České republice v nedávných volbách provedl v rámci experimentu D21 dosud největší volební sběr dat v historii země. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

27.11.2014

Přednáška "Zajímavosti a záludnosti elektromagnetismu" (doc. RNDr. Josef Jelen, CSc.) 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných Katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese doc. RNDr. Josef Jelen, CSc. (FEL ČVUT) přednášku "Zajímavosti a záludnosti elektromagnetismu".

27.11.2014

Podzimní koncert Elektry 
Přijměte pozvání na dalších z koncertů spolku absolventů FEL. Hraje Umělecké sdružení ČVUT v Praze - symfonický orchestr. Vstupné 70 Kč, Vstupenky v prodeji před koncertem. Členové spolku s uhrazenými příspěvky mají vstup zdarma.

27.11.2014

Filmový klub - Ukrutně šťastni 
Do Jutska, ospalého dánského zapadákova obklopeného močály, přijíždí nový strážce pořádku, což se sice zamlouvá starousedlíkům, ale ne muži, který zde doposud platil za hlavní autoritu. Převelený kodaňský policista Robert, jehož chování „podle příručky“ je záhy konfrontováno s lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou zdánlivě obyčejného maloměstského života se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně laděné drama se žánrovými odbočkami ke krimi, westernu či hororu, natočené podle románu Erlinga Jepsena, vyniká originální stylizací a poutavým vykreslením temné atmosféry obestírající podivně vyšinutou komunitu. Film získal v roce 2008 hlavní cenu na festivalu v Karlových Varech a z předávání výročních cen domácí akademie filmových tvůrců i kritiků si odneslo dvanáct trofejí.

27.11.2014

Den otevřených dveří FEL ČVUT v Praze 
Přednášky a exkurze laboratořemi FEL. Určeno pro uchazeče, studenty všech ročníků SŠ a širokou veřejnost.

28.11.2014

Mikroelektronika v ČR 
Katedra mikroelektroniky ve spolupráci s agenturou CZECHINVEST pořádá při příležitosti dne otevřených dveří ČVUT FEL workshop pro všechny studenty se zájmem o elektroniku a mikroelektroniku. Presentace firem z oblasti elektroniky: Jablotron, ASICentrum, IMA, ON Semiconductor, SQS-vláknová optika, Texas Instruments, AVX, S3, Rohde&Schwarz, MICRO-EPSILON, Conrad.

28.11.2014

Přednáška Prof. Dr. Uwe-Carstena Fiebiga 
Katedra elektromagnetického pole pořádá přednášku Prof. Dr. Uwe-Carstena Fiebiga, Towards the Future Worldwide Aeronautical Communications System LDACS, která se bude konat 28. listopadu od 10:00 v místnosti T2:B2-621. Více informací v přiložené pozvánce.

28.11.2014

Zanikne naše civilizace stejně jako ta egyptská? (Prof. Miroslav Bárta) 
Není si naše civilizace příliš sebejistá? Při setkání s předním českým egyptologem se dozvíme nejen o jeho výzkumech a objevech v povodí Nilu, ale i o tom, co můžeme z kolapsů nebo ze zániků civilizací ve starověku odvodit pro naši moderní civilizaci.

03.12.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Jan Faigl, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Multi-robotický průzkum neznámého prostředí".

10.12.2014

Finálová ROBOSOUTĚŽ 2014 

12.12.2014

EUMAS 2014 
konference EUMAS 2014

18.12.2014 - 19.12.2014

Den otevřených dveří FEL ČVUT v Praze 
Přednášky a exkurze laboratořemi FEL. Určeno pro uchazeče, studenty všech ročníků SŠ a širokou veřejnost.

12.02.2015