Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

X. reprezentační ples ČVUT 
Zveme vás na X. reprezentační ples ČVUT, který se koná v sobotu 20. února 2016 od 19.00 hodin na Žofíně. K tanci a poslechu bude hrát Plesový orchestr pražských symfoniků a Orchestr Karla Vlacha, s nímž vystoupí Monika Absolonová, Bohuš Matuš a Stardust Kvartet. Dále vystoupí Ondřej Brzobohatý, DJ Oldřich Burda, Martina Fila a studentské kapely Captain Pyro a Twisted Timber. Předtančení se ujme Bohemia balet.

20.02.2016

Photocatalysis with GaN 
Gallium Nitride (GaN) is a wide-bandgap semiconductor that has received increasing attention not only as a material for blue light LED but also as a potential component in advanced organic/inorganic hybrid systems. Controllable alignment of charge-transfer levels in GaN can be employed for (bio)chemical sensors as well as for photocatalytic cleavage of organic molecules on the surface. On the other hand, GaN photoelectrodes decorated with Pt nanoparticles exhibit enhanced stability in aqueous electrolytes. Conductance, surface potential, and other measurements are combined to identify and understand the main processes involved in the photogenerated charge transfer processes at and close to the GaN surface.

22.02.2016

21. Setkání s hudbou - PhilHarmonia Octet 
PhilHarmonia Octet: Vilém Veverka – hoboj, Monika Boušková - hoboj, Karel Dohnal - klarinet, Irvin Venyš - klarinet, Václav Vonášek - fagot, Martin Petrák - fagot, Ondřej Vrabec - lesní roh, Adéla Triebeneklová - lesní roh. Program: Ludwig van Beethoven: Octet Es Dur, op.103, Aleš Pavlorek: "Světlo na konci tunelu" pro dechové okteto skladba byla dedikována PhilHarmonia Octetu, W. A. Mozart: Serenáda c moll KV 388/384a. Slovem provází prof. František Vejražka Informace: Setkání s hudbou jsou otevřena všem studentům a zaměstnancům ČVUT. Každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednoho hosta mimo ČVUT. Hudební večery jsou pro účastníky zdarma. Dokud nebudeme čelit přetlaku posluchačů, je vstup na Setkání bez vstupenek a bez předchozí registrace. Oblečení může být neformální. Setkání s hudbou jsou pořádána pod záštitou děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Pavla Ripky. Setkání se svou otevřeností celé akademické obci ČVUT snaží přispět k horizontální prostupnosti mezi fakultami ČVUT. Pořádání setkání s hudbou se plně opírá o práci dobrovolníků. Můžete-li pomoci, rádi vaši pomoc přijmeme.

22.02.2016

PIS 19. přednáška - prof. Josef Kittler - Nový přístup k detekci anomálií 
ANOTACE: Anomálie je důležitým pojmem v činnosti jak biologických, tak inženýrských systémů. Označuje událost či situaci, která se odchyluje od normálu (obvyklého pozorování, řádu, formy nebo pravidla). Příkladem je narušení v systémech ostrahy a komunikačních sítích, abnormalita v lékařské diagnostice, neznámé slovo v úloze rozpoznávání řeči, nebo nová třída v úloze obecného statistického rozpoznávání. Anomálie je velmi obecné slovo s mnoha významovými odstíny, které nelze snadno rozlišit na úrovni klasické matematické definice, která ho chápe jako odlehlou hodnotu náhodné proměnné. V přednášce představíme nový přístup k detekci anomálii, který zahrnuje několik různých detekčních mechanismů. Mimo obvyklé detekce odlehlých hodnot jsou to detekce inkongruence klasifikátoru, posuzování kvality dat, měření míry důvěry klasifikátoru a detekce driftování modelu. Výstupy z těchto procesů putují do dedukčního modulu, který rozhodne o přítomnosti a povaze anomálie. Navržený přístup ilustrujeme na mnoha aplikacích. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Josef Kittler je profesorem umělé inteligence v Centre for Vision, Speech and Signal Processing na Univerzitě v Surrey. Tituly BA, PhD a DSc získal na Univerzitě v Cambridge. Je učitelem a výzkumníkem v oblasti zpracování signálu a umělé inteligence, se zaměřením na biometrii lidských tváří a detekci anomálií. Vydal učebnici Pattern Recognition: A Statistical Approach u nakladatelství Prentice Hall, byl editorem několika knih a sborníků a publikoval více než 700 vědeckých článků včetně 180 časopiseckých. Pracoval v edičních radách několika vědeckých časopisů v oborech teorie rozpoznávání a počítačového vidění. V r. 2004 se stal editorem série Lecture Notes on Computer Science u nakladatelství Springer. V letech 1994-1996 byl prezidentem International Association for Pattern Recognition. V r. 2000 byl zvolen členem Royal Academy of Engineering a obdržel čestné doktoráty od ČVUT v Praze a Univerzity v Lappeenrantě. V r. 2006 mu International Association for Pattern Recognition udělila King-Sun Fu Prize. V r. 2008 byl odměněn Faradayovou medailí IET a v r. 2009 se stal členem EURASIP. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI: Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

25.02.2016

6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016) 
Koncem září 2016 se bude v Praze na ČVUT FEL pořádat šestý ročník mezinárodní konference 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016), kterou organizuje společnost Institute of Creative Advanced Technologies, Science and Engineering (iCatse) ve spolupráci s výzkumnou skupinou Software Engineering and Networking na Katedře počítačů ČVUT FEL. Konference je zaměřena na výzkum v oblastech konvergentních systémů a bezpečnosti, počítačového vidění, síťových technologií, umělé inteligence, webových technologií, softwarového inženýrství, a souvisejících témat. V rámci této konference zároveň pořádáme zvláštní sekci věnovanou výzkumu v oblasti metod pro testování a verifikaci softwaru, Innovative Methods in Software Testing. Termín pro poslání příspěvku je 30.4.2016

30.04.2016

Poster 2016 – 20. ročník mezinárodní studentské vědecké konference 
Studentská vědecká konference Poster 2016 poskytuje možnost prezentace výsledků tvůrčí vědecké práce studentům doktorských i magisterských programů spojených s elektrotechnikou a informatikou. Její 20. ročník se koná 24.5.2016. Další informace na www.cvut.cz/poster.

24.05.2016

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016

International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web 
ČVUT FEL bude hostovat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konference je pořádána Katedrou kybernetiky, skupinou znalostních a informačních systémů ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15.dubna 2016 a pro plné verze příspěvků 22.dubna 2016.

21.09.2016 - 23.09.2016