Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement Informace o studijních programech - magisterské

Student Events

2016 Prague hackathon 
Projekt Mozilla - Localization hackaton

30.04.2016 - 01.05.2016

Network Traffic Monitoring and Analysis 
NETWORK TRAFFIC MONITORING AND ANALYSIS, přednáší Pavel Minařík, Flowman Networks z cyklu přednášek na téma kybernetické bezpečnosti s odborníky z praxe vždy v pondělí v podvečerních hodinách pro studenty i pedagogy/každých 14 dní/

02.05.2016

Přednáška o vývoji ultralehkého letounu UL-39 Albi 
Srdečně zveme všechny odborníky na letadlovou techniku, studenty a širokou veřejnost 3. 5. 2016 na Fakultu strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, do posluchárny č. 256, od 18.30 hodin. Vstup je volný! Program: 18.30 Zahájení 18.40 Úvodní slovo děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška 19.00 Hlavní řešitel Ing. Robert Theiner, Ph.D. z Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Dále vystoupí také hlavní konstruktér Ing. Jiří Brabec, Ph.D. 20.00 Ing. Jiří Hergessel – LA COMPOSITE s.r.o. 20.15 Ing. Roman Jabůrek – JIHLAVAN AIRPLANES s.r.o. Dále vystoupí také pilot letounu UL-39 Albi, Radim Štěrba 20.30 Diskuze

03.05.2016

Fyzikální čtvrtek: Vítězslav Kříha – Svět po Fourierově transformaci 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL ČVUT) přednášku „Svět po Fourierově transformaci aneb o spektrech a spektroskopii“.

05.05.2016

Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation 
Johann-Dietrich Woerner – ředitel ESA: Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation

09.05.2016

Konference Šimáně 2016 
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Šimáně 2016: Česko-slovenskou studentskou konferenci jaderného inženýrství, která se bude konat 12. - 13. května 2016. Uzávěrka registrace je 20. dubna 2016. Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze pořádá mezinárodní studentskou konferenci jaderného inženýrství. Aktivně prezentovat své práce mohou studenti bakalářských, magisterských i doktorských oborů. Témata sekcí: Modelování a simulace Využití ionizujícího záření Materiály v jaderném inženýrství Jaderná energetika

12.05.2016 - 13.05.2016

Profesní a kariérní rozvoj v oblasti kyberbezpečnosti 
Profesní a kariérní rozvoj v oblasti kyberbezpečnosti, přednáší Jan Guzanič, ThreadMark Cyklus přednášek na téma kybernetické bezpečnosti odborníků z praxe vždy v pondělí v podvečerních hodinách pro studenty i pedagogy/každých 14 dní do 30.5.2016/

16.05.2016

Poster 2016 – 20. ročník mezinárodní studentské vědecké konference 
Studentská vědecká konference Poster 2016 poskytuje možnost prezentace výsledků tvůrčí vědecké práce studentům doktorských i magisterských programů spojených s elektrotechnikou a informatikou. Její 20. ročník se koná 24.5.2016. Další informace na www.cvut.cz/poster.

24.05.2016

Detekce a prevence útoků v síti 
DETEKCE A PREVENCE ÚTOKŮ V SÍTI, přednáší Jiří Gogela, Trend Micro Závěrečná přednáška odborníků z praxe pro studenty i pedagogy na téma kybernetické bezpečnosti.

30.05.2016

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016

International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2016) 
The main objective of IGBSG 2016 is to bring together members of the relevant research community from both academia and industry, to discuss recent advances in the broad and fast-evolving fields of intelligent power distribution, control and design of intelligent buildings, sensor technology, smart grid and related communication network support and applications, networking for the building and home, economic aspects of intelligent energy systems and other related topics, and to highlight key issues, identify trends and develop visions for the domain. Prominent research, business and technology leaders from academia and industry will be invited as keynote speakers and the program will be coupled by on-site technology demos. The technical sessions will be organized in multiple parallel tracks, comprising, among others: Building control and automation; Communication networks and applications; Green communication networks; Economic aspects of energy systems development; Sensor technology for intelligent buildings; etc.

27.06.2016 - 29.06.2016

International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web 
ČVUT FEL bude hostovat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konference je pořádána Katedrou kybernetiky, skupinou znalostních a informačních systémů ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15.dubna 2016 a pro plné verze příspěvků 22.dubna 2016.

21.09.2016 - 23.09.2016

6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016) 
26. až 29. září 2016 se bude v Praze na ČVUT FEL pořádat šestý ročník mezinárodní konference 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016), kterou organizuje společnost Institute of Creative Advanced Technologies, Science and Engineering (iCatse) ve spolupráci s výzkumnou skupinou Software Engineering and Networking na Katedře počítačů ČVUT FEL. Konference je zaměřena na výzkum v oblastech konvergentních systémů a bezpečnosti, počítačového vidění, síťových technologií, umělé inteligence, webových technologií, softwarového inženýrství, a souvisejících témat. V rámci této konference zároveň pořádáme zvláštní sekci věnovanou výzkumu v oblasti metod pro testování a verifikaci softwaru. Termín pro poslání příspěvku je 30.4.2016

26.09.2016 - 29.09.2016