Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement

Student Events

27. PIS prof. Monika Henzinger: Hledání globálně minimálních řezů: Toky v sítích vs. PageRank 
ANOTACE: V přednášce podáme přehled historie a současného poznání algoritmů pro hledání minimálních řezů v grafech, včetně některých nových výsledků. Zaměříme se na globálně minimální řezy, což je minimum z s-t řezů přes všechny dvojice vrcholů s a t. Je dobře známo, že cena minimálního s-t řezu v grafu je rovna velikosti maximálního toku z s do t, a standardní algoritmus pro počítání minimálního s-t řezu je skutečně založen na výpočtu maximálního toku. Pro globálně minimální řezy však stejný přístup vede k neefektivnímu algoritmu, který vyžaduje výpočet n maximálních toků, kde n je počet vrcholů grafu. Do nedávné doby nejrychlejší algoritmus pro globálně minimální řezy v nevážených grafech proto nepoužíval výpočty toků, ale namísto toho spoléhal na opakované výpočty míry PageRank v kombinaci s různými grafově-teoretickými úvahami. Vysvětlíme, jak nahradit výpočty PageRank výpočty toků s více zdroji a více s toky, což vede k nejrychlejšímu současnému algoritmu pro výpočet globálně minimálních řezů v nevážených grafech. Spoluautory výsledků jsou Satish Rao a Di Wang. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Monika Henzinger je profesorkou Vídeňské univerzity, kde vede výzkumnou skupinu teorie a aplikací algoritmů. Doktorát (PhD) získala v roce 1993 na Princetonské univerzitě pod vedením Roberta Tarjana a poté pracovala na Cornellově univerzitě. Později pracovala ve výzkumném centru DEC, jako ředitelka výzkumu v Google, a na EPFL Lausanne, kde vedla laboratoř teorie a aplikací algoritmů. V roce 2013 jí byl udělen čestný doktorát na technické univerzitě v Dortmundu. Monika Henzinger je členem (fellow) ACM a EATCS, získala ERC Advanced Grant a byla jí udělena řada ocenění, např. European Young Investigator Award, NSF CAREER Award a Top 25 Women on the Web Award. Publikovala přes 100 vědeckých článků a je spoluautorkou více než 80 patentů. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI: Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

23.03.2017

Fyzikální čtvrtek: Dr. Bruno Leibundgut - Observing with ESO telescopes 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Dr. Bruno Leibundgut (ESO - Evropská jižní observatoř) přednášku "Observing with ESO telescopes".

23.03.2017

Filmový klub - Toni Erdmann 
Drama / Komedie Německo / Rakousko / Rumunsko, 2016, 162 min Režie: Maren Ade Scénář: Maren Ade Kamera: Patrick Orth Hrají: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy Russell,... Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fiasku první návštěvy v Bukurešti mění Winfried strategii – čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego. A tak se rodí životní kouč–německý ambasador Toni Erdmann, tragikomická figura s absurdní parukou a umělými zuby, která se workoholičce Ines začne plést do života v těch nejméně vhodných momentech. V originálním znění s českými titulky

23.03.2017

Obhajoba disertační práce (Ing. Dominik Štorek) 
Obhajoba disertační práce "Source Localization by Virtual Acoustic Reality: Differential Head-Related Transfer Function as a One-Channel Positioning Method", Ing. Dominik Štorek, studijní obor Akustika, DSP P 2612 Elektrotechnika a informatika.

24.03.2017

Návraty na ČVUT: Ing. Ivan Pilný – Digitální ekonomika 
Spolek absolventů a přátel ČVUT zve na první ze seriálu přednášek Návraty na ČVUT s absolventem FELu Ing. Ivanem Pilným, IT odborníkem, manažerem a podnikatelem, s názvem Digitální ekonomika aneb kam posouvá digitální věk naši blízkou budoucnost.

27.03.2017

Informatický večer FIT - Rozvinutý projektový management na IT projektech 
Přednáška je zaměřena na projektový management v rámci IT projektů. Systematicky se zaměříme na fáze před zahájením projektů (project qualification, proposal and mobilization), následně na jednotlivé projektové cykly aplikačního vývoje (Plan-Analysis-Design-Build-Test-Deploy) a v neposlední řade si projdeme efektivní reporting (project governance). Vše bude proloženo ukázkami z reálných projektů. Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a širší odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

27.03.2017

veletrh iKariéra 2017 
V budovách Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní, Fakulty informačních technologií, Fakulty stavební a v Národní technické knihovně se 29. března odehraje další ročník veletrhu iKariéra. Na něm se studentům ČVUT přestaví 157 tuzemských i zahraničních firem. Pro letošní ročník kladou organizátoři velký důraz na doprovodný program. Jeho součástí budou konzultace profesních životopisů, přednášky zástupců firem a externích prezentujících. Veletrh pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT je součástí série pracovních veletrhů po celé České republice. V rámci kampusu ČVUT jej ročně navštíví až 5000 studentů. Pořadatelem je studentská organizace IAESTE, která v České republice působí díky dobrovolné práci studentů. Snahu zaujmout budoucí pracovníky dokazují i aktivity na stáncích jednotlivých firem. Chybět nebudou odpočinkové zóny, modely aut, stavební buňka a další lákadla. Společnosti často volí jako komunikační prostředek soutěže, kterými prověří znalosti studentů daného oboru.

29.03.2017

Bohdan Zronek - ředitel Jaderné elektrárny Temelín 
Přednáška Ing. Bohdana Zronka, ředitele Jaderné elektrárny Temelín, absolventa oboru elektroenergetika na FEL ČVUT.

29.03.2017

Jarní koncert Elektry 
Přijměte pozvání na další z koncertů pořádaných spolkem absolventů a přátel FEL - ELEKTRA. Program: J. S. Bach: Preludium a fuga c-moll G. F. Haendel: Koncert pro varhany a orchestr F-dur op. 4, č. 4 Vítězslav Novák: Slovácká suita op. 32 Sólista: Ondřej Valenta - varhany Hraje: Symfonický orchestr Uměleckého sdružení ČVUT v Praze Diriguje: Radek Šalša Vstupenky v prodeji on-line nebo na místě. Vstupné 100 Kč. Členové spolku ELEKTRA, kteří platí příspěvky mají 50% slevu.

29.03.2017

Přednáška “Technologie výroby DPS” 
Ředitel PragoBoardu Ing. Oldřich Simek přináší informace o posledních trendech ve výrobě desek plošných spojů. Dvoustranné desky, vícevrstvé desky, pružné spoje... Přednáška je konána v rámci předmětu A0B34PPN.

30.03.2017

Obhajoba disertační práce (Ing. David Černý) 
Obhajoba disertační práce "Algorithms for Analysis of Nonlinear High-Frequency Circuits", Ing. David Černý, studijní obor Radioelektronika, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

30.03.2017

Artificial Intelligence Goes All-In: Computers Playing Poker 
Lecture by prof. Michael Bowling, head of Computer Poker Research Group at University of Alberta. Annotation: Artificial intelligence has seen several breakthroughs in recent years, with games such as checkers, chess, and go often serving as milestones of progress. Poker is another game entirely, with players having their own asymmetric information about what's happening in the game. In this talk, I'll describe a decade long research program to build AI that can cope with the hallmarks of poker — deception, bluffing, and manipulating what other players know. This research has culminated in two landmark results: Cepheus playing a perfect game of limit poker, and most recently DeepStack (in a collaboration with Czech researchers) beating poker pros at the game of no-limit poker. These two computer programs take very different approaches, and shed light on what is required to play a game at an expert-level and what is required to play it perfectly. About professor Michael Bowling: -World-famous expert on AI and reinforcement learning -Led many outstanding computer poker results: -Polaris, beating pros in heads-up limit poker -Cepheus, playing optimally heads-up limit poker -DeepStack, beating pros in heads-up no-limit -Two publications on poker in prestigious Science -Proposed Atari games as a benchmark for AI -Won one of the first RoboCup challenges

30.03.2017

Fyzikální čtvrtek: prof. Petr Kulhánek - Příběh vody (o vzniku vody ve vesmíru) 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT) přednášku "Příběh vody (o vzniku vody ve vesmíru)".

30.03.2017

Obhajoba disertační práce (Ing. Radoslav Sokol) 
Obhajoba disertační práce "Methods for balancing electricity generation from renewables on the electricity markets", Ing. Radoslav Sokol, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

31.03.2017

Track on Middleware and Enterprise Application Software (MEAS) 
V rámci 32. ročníku mezinárodní konference ACM SAC'17, která proběhne 3-7. dubna 2017 v Maroku, pořádá FEL ČVUT Track zaměřený na middleware a podnikové systémy, Middleware and Enterprise Application Software (MEAS). Cílem tracku je poskytnout vědcům a softwarových expertům možnost publikovat svá poznání, zkušenosti a výsledky výzkumu v oblasti témat blízkým podnikovým aplikacím, produkčnímu nasazení, škálovatelnosti, návrhu, údržbě software, kvalitám, apod. Cílem konference je propojení akademického a průmyslového výzkumu, a uplatnění výsledků v praxi. Termín pro zaslání příspěvků je 15.září 2016. Studenti se mohou svými příspěvky účastnit soutěže Student Research Competition (SRC) http://www.sigapp.org/sac/sac2017/.

03.04.2017 - 07.04.2017