Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ECTS/Diploma Supplement

Student Events

Informatický večer FIT - dreamBIG with Viktor Stískala 
Viktor Stískala vám řekne, jak efektivně skloubit podnikání a studium. Dozvíte se, kde získat cenné kontakty na investory nebo budoucí kolegy, což se vám v kariéře bude určitě hodit. Viktor vám také prozradí, jaké překážky a technické výzvy řeší v Twisto, v jednom z top FinTech startupů v Evropě. Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a širší odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

24.04.2017

Fakultní kolokvium: Vývoj nekonvenčního ultralehkého letounu realizovaný na ÚLT FS ČVUT 
Tentokrát v rámci kolokvia vystoupí s přednáškou ng. Robert Theiner, Ph.D. z FS ČVUT v Praze. Akce je zařazena do oslav 310 let ČVUT. Fakultní kolokvium FJFI ČVUT je pravidelný cyklus přednášek, kde naši i zahraniční odborníci referují přístupnou formou o aktuálních výsledcích výzkumu. Je určeno pro široké publikum, zahrnující celou fakultní akademickou obec včetně studentů všech zaměření. Půl hodiny před zahájením se bude před posluchárnou podávat občerstvení (káva, čaj, sušenky).

26.04.2017

28. PIS prof. Anja Feldmann: Internet: Fascinující téma (výzkumu) 
ANOTACE: Internet je mimořádně úspěšným lidským výtvorem, který zásadně změnil společnost. Budeme se věnovat historii a současné podobě Internetu, včetně řady překvapivých faktů nezapadajících do našich dřívějších modelů Internetu. Dále se zaměříme na vývoj Internetu ve smyslu (a) správy síťových služeb namísto správy jednotlivých síťových prvků a (b) překonávání omezení daných architekturou internetu. V tomto kontextu se budeme zabývat metodami detekce výpadků internetové infrastruktury, metodami rozšíření konceptu softwarově definovaných sítí (SDN) do prostředí bezdrátových sítí a metodami dosahování předvídatelného výkonu distribuovaných systémů. Přednášku zakončíme výhledem na možné způsoby rozvoje Internetu, které mohou pomoci zvládnout budoucí výzvy spojené s přílivem dat ze všudypřítomných senzorů a síťových zařízení. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Anja Feldmann je profesorkou Technické univerzity Berlín od roku 2006. Její výzkumné zájmy zahrnují měření vlastností Internetu, řízení a popis toku dat, ladění výkonu sítí, detekce narušení sítí a síťovou architekturu. Je autorkou více než 60 článků a pracovala ve více než 50 programových výborech, včetně spolupředsednictví u konferencí ACM SIGCOMM, ACM IMC, ACM HotNets a jejich výborů. Od roku 2009 do roku 2013 byla děkankou Fakulty informatiky a elektrotechniky TU Berlín. Od roku 2000 do roku 2006 vedla skupiny síťových architektur nejprve na Sárské univerzitě a pak na Technické univerzitě Mnichov. Předtím pracovala v AT&T Labs, Florham Park, NJ. Magisterský titul získala na Univerzitě Paderborn a tituly M.S. a Ph.D. na Carnegie-Mellonově univerzitě. Je členkou Německé akademie věd Leopoldina, BBAW a dozorčí rady SAP SE. V roce 2011 získala cenu Gottfrieda Wilhelma Leibnize a cenu Berliner Wissenschaftspreis O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI: Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

27.04.2017

Fyzikální čtvrtek: Ing. Ladislava Černá a Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Trendy ve fotovoltaice 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Ladislava Černá a Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (FEL, ČVUT v Praze) přednášku "Trendy ve fotovoltaice".

27.04.2017

Fakultní kolokvium: Scénografie a média - dobrodružství hledání (od jeviště po veřejný prostor) 
Tentokrát v rámci kolokvia vystoupí s přednáškou doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka (Fakulta architektury, ČVUT v Praze). Akce je zařazena do oslav 310 let ČVUT. Fakultní kolokvium FJFI ČVUT je pravidelný cyklus přednášek, kde naši i zahraniční odborníci referují přístupnou formou o aktuálních výsledcích výzkumu. Je určeno pro široké publikum, zahrnující celou fakultní akademickou obec včetně studentů všech zaměření. Půl hodiny před zahájením se bude před posluchárnou podávat občerstvení (káva, čaj, sušenky).

03.05.2017

Fyzikální čtvrtek: Ing. M. Cifra - Vlastní světlo organizmů: fyzikálně-chemické principy a využití 

04.05.2017

Fakultní kolokvium: Christian Doppler, běh života a jeho hvězdná hodina 
Tentokrát v rámci kolokvia vystoupí s přednáškou prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze) Fakultní kolokvium FJFI ČVUT je pravidelný cyklus přednášek, kde naši i zahraniční odborníci referují přístupnou formou o aktuálních výsledcích výzkumu. Je určeno pro široké publikum, zahrnující celou fakultní akademickou obec včetně studentů všech zaměření. Půl hodiny před zahájením se bude před posluchárnou podávat občerstvení (káva, čaj, sušenky).

10.05.2017

Open House Praha 2017 

13.05.2017 - 14.05.2017

Memoriál Jana Lewinského – Studentský železný hasič ČVUT FBMI 2017 
Fakulta biomedicínského inženýrství pořádá ve středu 17. května 2017 třetí ročník této divácky velmi atraktivní soutěže pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kterým už bylo osmnáct let. V zásahovém obleku s přilbou a s dýchacím přístrojem na zádech jako zátěží čeká závodníky několik fyzicky náročných disciplín se závěrečným výstupem do nejvyššího patra budovy fakulty. Soutěž je vypsána pro samostatné kategorie mužů a žen. Jan Lewinský, který pracoval u Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty a zároveň byl studentem FBMI, tragicky zahynul v roce 2014. Záštitu nad memoriálem převzali primátor Statutárního města Kladna Mgr. Milan Volf, děkan fakulty prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., ředitel ZZS Středočeského kraje MUDr. Martin Houdek a ředitel HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslav Svatoš. Po celý den si diváci budou moci prohlédnout vystavenou zásahovou techniku HZS Kladno, stejně jako speciál podnikových hasičů z Letiště Václava Havla Praha nebo vozidlo Zdravotnické záchranné služby TRANS HOSPITAL, která jako vůbec první privátní záchranka u nás vznikla v roce 1991 v Řevnicích. Čas mezi ukončením závodních pokusů a vyhlášením výsledků vyplní dynamická ukázka kladenských profesionálních hasičů, kteří ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou předvedou vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. Lezecká skupina HZS Kladno také ukáže záchranu osoby za využití koše nového čtyřicetimetrového automobilového žebříku.

17.05.2017

Fyzikální čtvrtek: Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. - Vysoce přesná měření v nanoměřítku 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. (Český metrologický institut) přednášku "Vysoce přesná měření v nanoměřítku".

18.05.2017

FELFEST 2017 

14.06.2017