Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

Exkurze v Ústřední knihovně ČVUT 
Exkurze pro studenty 1. ročníků fakult ČVUT * Projdete celou budovou NTK * Poznáte prostory ÚK ČVUT * Dozvíte se jak rezervovat, vypůjčit, prodloužit a vrátit literaturu * Zjistíte, v čem knihovna může pomoci při studiu KDY: *na začátku zimního semestru 1. 10. – 27. 10. 2015, vždy úterý a čtvrtek (13. hod., 15. hod.) *KDE: *sraz* - v hale budovy NTK v dejvickém kampusu před prodejnou technické literatury ČVUT (vlevo od vchodu č. 1) NA EXKURZI JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!

01.10.2015 - 27.10.2015

Conference ACM RACS 2015 
RACS 2015 will provide an excellent forum for addressing research issues of concern within the adaptive and convergent computing area. Adaptive and convergent computing concentrates on innovative solutions to complex problems in all areas of industry and sciences using adaptive and convergent techniques in computer science and engineering. It involves programming, software engineering, graphics, databases, wireless networks, security, distributed systems, operating systems and so on.

09.10.2015 - 12.10.2015

Den s formulemi ČVUT 
Prezentační a náborová akce do týmů eForce FEE Prague Formula a CTU CarTech, stavících formulové vozy pro soutěž Formula Student. V ulici Technická budou probíhat ukázkové jízdy formulí s elektrickým pohonem i klasickým benzínovým motorem.

12.10.2015

Informační setkání ANSYS na ČVUT 
CIV pořádá informační setkání ANSYS na ČVUT 12. 10. 2015, od 9:30 zasedací místnost VIC, 2. patro, vchod Zikova 4 Úvodní slovo: SVS FEM s.r.o. & TechSoftEngineering spols r.o. - Přehled produktů a funkcí výpočetního systému ANSYS. - CAMPUS licence na ČVUT – příklady využití, ANSYS na akademické půdě, ANSYS “Blacklist”. - ANSYS Cloud computing - možnosti využívání superpočítačových center v ČR(srovnání IT4I, Metacentrum, CERIT). - ANSYS Customization -možnosti úpravy a rozšiřování kódu v ANSYSu. - ANSYS Student portal a studentská verze programu ANSYS - možnosti přístupu a užívání. Hlubší seznámení s funkcionalitami programu ANSYS: - Mechanika pevných těles, mechanika tekutin - Vysokofrekvenční a nízkofrekvenční analýza - Optimalizace - Geometrické nástroje

12.10.2015

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ 

12.10.2015

doc. Žalud: Systémy veřejné mobilní komunikace páté generace (5G) 
Přednáška podává stručný pohled na vývoj veřejné pozemní mobilní komunikace, podrobně se potom zabývá budoucími mobilními systémy páté generace (5G). Ty přinesou především výrazné zdokonalení konvenčních služeb z oblasti personální komunikace H2H (Human to Human), tj. přenosu hovorů, videa, multimédií a velmi rychlých dat. Navíc však budou představovat revoluční krok vpřed v oblasti rozvoje strojové komunikace M2M resp. MTC (Machine to Machine resp. Machine Type Communication). Systémy 5G jsou v současné době ve světě ve stádiu intenzívního pokročilého vývoje, jejich nástup do života se očekává v letech 2018 až 2020. V další období pak postupně nahradí dosavadní systémy čtvrté generace (LTE) i generace třetí (HSPA).

12.10.2015

Jazykové kurzy pro Erasmus+ s výukou v němčině 
Ústav jazyků Fakulty strojní ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na univerzitách v zemích s výukou v němčině. Kurz je rozvržen do dvou semestrů, 13 dvouhodinových lekcí 1x týdně, Jde o placený kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání v ceně 1000 Kč za semestr. Konání kurzu: úterý 16:00 – 17.30 hod., učebna 304, Ústav jazyků, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Zahájení: 13. října 2015 Vyučující: Mgr. Jaroslava Kommová Zájemci ze všech fakult se mohou hlásit přímo u vyučující na adrese: jaroslava.kommova@fs.cvut.cz, tel. +420 224 357 218. Přihláška a další informace: https://www.czv.cvut.cz/priprava.php

13.10.2015

Veletrh studia v zahraničí 
Již 10. ročník veletrhu studia v zahraničí Study Abroad Fair se tradičně koná v prostorách Národní technické knihovny, 14. října od 10:00 do 16:00 hodin. Zúčastněte se jubilejního přípitku ve 13:00 (šampanské zdarma na stánku ISC ) a objevte možnosti studia v zahraničí.

14.10.2015

Veni Creator Spiritus 
Slavnostní mše svatá, celebrovaná plzeňským biskupem Mons. RNDr. Františkem Radkovským, na zahájení akademického roku 2015/16 na ČVUT v Praze.

14.10.2015

Janet Echelman, US: Umění, tradice, technologie a gender. 
Přednáška americké umělkyně představující své dílo na festivalu SIGNAL v Praze.

15.10.2015

NOV@2015 - Knižní novinky v technických oborech 
7. prodejní výstava zahraniční literatury Výstava je opět zaměřena na novinky světových vydavatelů a koná se s přispěním Fondu na podporu celoškolských aktivit ČVUT. Mimo jiné budou dovezeny další práce autorů ČVUT, kteří publikovali u zahraničních vydavatelů. Slavnostní zahájení uvede v pondělí 19. října 2015 v 10 hodin prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.

19.10.2015 - 23.10.2015

Jak psát a publikovat s IEEE 
Knihovna ČVUT ve spolupráci s IEEE tradičně pořádá seminář pro studenty, doktorandy, začínající autory i pro stálé autory IEEE "Jak psát a publikovat s IEEE". Seminář se bude věnovat tematice jak napsat dobrý odborný článek, zejména výběru adekvátního zdroje pro publikování, struktuře odborného textu, recenznímu řízení a obecně tipům a trikům jak vyzrát na mnohdy komplikovaný publikační proces u renomovaného vydavatele, jakým IEEE je. Přítomna bude i paní Rachel Berrington, ředitelka týmu v oblasti tréninku a zákaznických služeb IEEE, která má zkušenosti s jednáním s autory a redakcemi časopisů IEEE a může poskytnout své názory a zkušenosti. Na závěr bude dostatek času na diskusi. Přednáška proběhne v angličtině. Občerstvení bude zajištěno.

19.10.2015

PIS XVI. přednáška - Pavel Šebor - Simulované světy 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Počítačová grafika a specificky real-time grafika zaznamenala díky velkému nárůstu výpočetní síly procesorů a grafických čipů v posledních letech obrovské pokroky při zobrazování realisticky vyhlížejících scén. Herní průmysl je katalyzátorem tohoto pokroku, který je poháněn miliardami dolarů každoročně utracenými zákazníky za herní software a hardware. Počítačová simulace se stala běžným nástrojem poskytujícím vhled do mnoha oblastí lidské činnosti. Firma Pavla Šebora se specializuje na realistické simulátory vozidel, a je tak v průsečíku obou těchto trendů, kde zaujala špičkové postavení v žánru simulace kamionové dopravy. Přednáška se bude věnovat tématu konstrukce, efektivního uložení, a zobrazování uvěřitelně vypadajících, rozsáhlých virtuálních světů s autonomně se chovajícími vozidly. Dotkneme se oblasti fyzikální simulace vozidel na vozovce, procedurálního generování jako nástroje pro optimalizaci velikosti uložených scén, zahrneme též integraci s nastupujícími systémy pro virtuální realitu dostupnými pro běžného zákazníka. Naší snahou bude nabídnout na příkladech konkrétních problémů řešených během dekády vývoje naší technologie obecně využitelná poučení, která nám pomohla adaptovat se a přežít ve světě plném rychlých změn nejen hardware, ale i obchodních a distribučních modelů. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Pavel Šebor je zakladatelem a ředitelem pražského studia SCS Software - týmu šedesáti programátorů, designerů a výtvarníků s více než patnáctiletou historií vývoje simulačních her pro platformu PC. To, co začalo jako koníček hluboko v osmdesátých letech - tvorba jednoduchých programů na osmibitových počítačích - se pro něj stalo inspirací pro založení firmy věnující se tvorbě počítačových her na profesionální bázi. Během let plynule přecházel mezi rolemi 3D engine programátora, systémového designéra, projektového vedoucího nebo marketingového ředitele, a pod jeho rukama tak prošlo vývojem k vydání přes 20 her, které doposud oslovily pět milionů platících zákazníků. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časověneomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Roman Barták (MFF UK), Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Tomáš Werner (FEL ČVUT), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

22.10.2015

Informační veletrh pro zájemce o program Erasmus+ 

23.10.2015

Pražská kapitola beuronské umělecké školy v evropském kontextu (Dr. Miroslav Kunštát) 
Exkurze s předním českým odborníkem na dějiny tzv. beuronského stylu, věnovaný opomíjené české kapitole v dějinách Beuronské umělecké školy, svérázného uměleckého proudu spjatého zejména se jménem benediktinského kněze otce Desideria Lenze, všestranného umělce a teoretika, který svým dílem předznamenal některé moderní výtvarné směry konce 19. a počátku 20. století. Zaniklé smíchovské opatství sv. Gabriela a především tamní kostel Zvěstování Panny Marie představují jednu z nejvýznamnějších památek beuronského umění v Evropě, a to především díky mnoha vzácným plastikám a nástěnným malbám. Zde také vznikla ojedinělá památka beuronské knižní malby, tzv. Svatogabrielský evangeliář, uložený dnes v Diecézním muzeu ve Štýrském Hradci. Přijďte se podívat do míst, veřejnosti běžně nepřístupných v doprovodu odborníka na slovo vzatého.

28.10.2015