Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

NOV@ 2014 – Knižní novinky v technických oborech 
6. prodejní výstava zahraniční literatury NOV@ 2014 – Knižní novinky v technických oborech je opět zaměřena na novinky světových vydavatelů. V rámci výstavy budou představeny publikace autorů z ČVUT vydané v zahraničí. Slavnostní zahájení uvede v úterý 21. října 2014 v 10 hodin prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc.

21.10.2014 - 23.10.2014

Fotovoltaika mezi Gigawatty a Terrawatty 
Přednáška o aktuálních novinkách v oblasti fotovoltaiky.

21.10.2014

Křesťan a demokracie (Prof. Jan Sokol) 
Povídání s kandidátem na prezidenta o naší zemi, lidech v ní a o tom, co vše je potřeba k tomu abychom mohli žít svobodně a spokojeně. Jakou roli v tom všem hraje státní zřízení a naše osobní hodnoty?

22.10.2014

50 let katedry počítačů na FEL ČVUT - 50 let informatiky na ČVUT 
Katedra počítačů FEL ve spolupráci s Katedrou počítačové grafiky a interakce FEL a Fakultou informačních technologií ČVUT pod záštitou rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc pořádají oslavy 50 let katedry počítačů na FEL ČVUT - 50 let informatiky na ČVUT Hlavní oslava proběhne v odpoledních hodinách dne 23. října 2014 v historické budově ČVUT FEL na Karlově náměstí. Součástí oslav bude i výstava z historie výpočetní techniky a technologií používaných ve výuce v počátcích výuky informatiky na ČVUT, přehled významných projektů katedry počítačů v minulosti a informace o současných projektech katedry a pracovišť, které z ní vznikly.

23.10.2014

PIS VII. přednáška - prof. Daniel Kráľ - Matematika a rychlé algoritmy 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Metody z kombinatoriky, logiky a dalších oborů matematiky nacházejí stále více aplikací v různých oblastech informatiky. Jednou z oblastí, kde se matematické metody často využívají, je návrh efektivních algoritmů a datových struktur. Nicméně řada důležitých algoritmických problémů je těžká z hlediska výpočetní složitosti a proto je nepravděpodobné, že by je bylo možné efektivně vyřešit v plné obecnosti. Jeden z přístupů k řešení takových problémů je založen na omezení jejich těžkosti vhodnou parametrizací, např. omezením struktury vstupních dat nebo logickou složitostí uvažovaných typů problémů. V úvodu přednášky předvedeme využití matematických metod v návrhu algoritmu pro vybraný konkrétní problém. Tohoto příkladu využijeme k zavedení pojmů, které se vyskytují v oblasti parametrizované složitosti, a představíme základní výsledky z této oblasti. Na závěr zmíníme několik obecných výsledků založených na poznatcích z kombinatoriky a logiky, které zaručují existenci efektivních algoritmů a které se souhrnně označují jako algoritmické metavěty. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Prof. Daniel Kráľ Kráľ je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oblasti kombinatoriky a teorie grafů. Kromě algoritmických otázek, jimž je věnována přednáška, se věnuje strukturální teorii grafů, zejména otázkám barevnosti, extremální kombinatorice a teorii kombinatorickych limit. Je autorem více než 100 článků publikovaných v časopisech včetně velmi prestižních jako Advances in Mathematics, Geometric and Functional Analysis a Journal of the ACM. Má řadu publikací i na nejvýznamnějších informatických konferencích jako FOCS, SODA, ICALP. Jako první v české informatické komunitě získal ERC grant (starting grant). Z dalších ocenění jmenujeme Evropskou cenu za kombinatoriku, Bolzanovu cenu a absolutní vítězství v Mezinárodní olympiádě v informatice (jako jeden ze dvou českých soutěžících v historii). Kromě Univerzity Karlovy v Praze působil na Georgia Inst. of Technology a TU Berlin, v současné době je profesorem na Univ. of Warwick. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

23.10.2014

Vybrané přednášky z konference Optické komunikace 2014 a WDM Systems Summit 2014 - aplikace optiky 
Tématem Fyzikálního čtvrtku, pořádaného katedrou fyziky FEL ČVUT, budou tentokrát aplikace optiky v praxi - vybrané přednášky z konference Optické komunikace 2014 a WDM Systems Summit 2014. Přednášet budou: 16:15–16:45 - Jan Radil (CESNET z.s.p.o.): Přenos přesného času v praxi, 16:45–17:15 - Michal Lucki (FEL ČVUT): Laserová ablace – principy a použití, 17:15–17:45 - Pavel Lafata (FEL ČVUT): Zabezpečení pasivních optických sítí při aplikaci asymetrických rozbočovačů.

23.10.2014

Filmový klub - Dom Hemingway 
V britské černé komedii o cestě za vlastním vykoupením se Jude Law představuje v roli excentrického, naštvaného gangstera se sklony k násilí, který si právě odseděl dvanáct neradostných let v kriminálu. Jeho návrat do zcela jiné doby mezi dávné kumpány není snadný, a tak jedno překvapení střídá druhé. Ranař, který si kdysi přes rameno přehazoval jednu ženu za druhou, se musí vyrovnat s přetrhaným vztahem k vlastní dceři, která již stihla dospět. Naplnit touhu po dávné minulosti, penězích a ztraceném úspěchu se však zdá být bláhovou misí odsouzenou k neúspěchu. Richard Shepard, hlavně seriálový režisér, nám přináší Jude Lawa v roli, v jaké jsme ho ještě neviděli.

23.10.2014

Vyzvané přednášky 
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Dr. Bertrama Arbesser-Rastburga „Space Activities in Europe using Microwaves“, která se bude konat 24. 10. od 9:30 v místnosti č. 80. na kterou bude navazovat přednáška Dr. Antoineho Roederera "Satellite Antennas: Some Key European Developments and Trends" začínající od 10:45. Viz přiložená pozvánka.

24.10.2014

Open problems in commutative semirings 
Srdečně vás zveme na přednášku "Open problems in commutative semirings", kterou přednese v rámci kolokvií katedry matematiky FEL ČVUT Miroslav Korbelář z naší katedry.

24.10.2014

Název Rise and Shine- studentská konference osobního rozvoje 
Chcete zvládnout i tu nejtěžší zkoušku beze stresu a ponocování? Pokud ano, a navíc se chcete potkat s podobně motivovanými studenty, zveme vás na konferenci Rise and Shine. David Gruber vám ukáže, jak díky rychločtení přečíst skripta v polovičním čase. Ivo Toman vás naučí, jak díky vnitřní motivaci překonat jakoukoli překážku. Janka Chudlíková vám vysvětlí, jak prodat sebe sama a své nápady druhým lidem. Registrujte se právě teď na www.riseandshine.cz

25.10.2014

Křesťanství v Srbsku (MgA. Janko Siroma) 
Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky.

29.10.2014

Smart Homes 2014 

06.11.2014

22. Setkání absolventů FEL ČVUT 
Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2014 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 a 2009.

08.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Václav Prajzler, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Polymerní pasivní a aktivní fotopické struktury".

12.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Dodání hloubky do ručních kreseb".

12.11.2014