Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

2016 Prague hackathon 
Projekt Mozilla - Localization hackaton

30.04.2016 - 01.05.2016

Network Traffic Monitoring and Analysis 
NETWORK TRAFFIC MONITORING AND ANALYSIS, přednáší Pavel Minařík, Flowman Networks z cyklu přednášek na téma kybernetické bezpečnosti s odborníky z praxe vždy v pondělí v podvečerních hodinách pro studenty i pedagogy/každých 14 dní/

02.05.2016

Přednáška o vývoji ultralehkého letounu UL-39 Albi 
Srdečně zveme všechny odborníky na letadlovou techniku, studenty a širokou veřejnost 3. 5. 2016 na Fakultu strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6, do posluchárny č. 256, od 18.30 hodin. Vstup je volný! Program: 18.30 Zahájení 18.40 Úvodní slovo děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška 19.00 Hlavní řešitel Ing. Robert Theiner, Ph.D. z Ústavu letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Dále vystoupí také hlavní konstruktér Ing. Jiří Brabec, Ph.D. 20.00 Ing. Jiří Hergessel – LA COMPOSITE s.r.o. 20.15 Ing. Roman Jabůrek – JIHLAVAN AIRPLANES s.r.o. Dále vystoupí také pilot letounu UL-39 Albi, Radim Štěrba 20.30 Diskuze

03.05.2016

Setkání k zahájení činnosti Českého ekosystému integrované zdravotně-sociální péče 
Vážené dámy, vážení pánové, v několika předchozích měsících připravovala pracovní skupina Českého ekosystému integrované zdravotně-sociální péče návrh ekosystému, který se stal součástí rostoucí mezinárodní platformy European Connected Health Alliance (ECHAlliance). V tuto chvíli je mi potěšením vás pozvat na setkání k zahájení činnosti Českého ekosystému integrované zdravotně-sociální péče, které se uskuteční 4. 5. 2016 v prostorách Národní technické knihovny, Technická 6/2710, Praha 6. Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče (ČEIP) je vznikající autonomní platforma, která si klade za cíl posílit spolupráci institucí i jednotlivců a podpořit implementaci procesních i technologických inovací v oblasti zdravotní a sociálně-zdravotní péče na národní úrovni. Vytváří prostředí pro setkávání, propojování a komunikaci poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, firem, univerzit a výzkumných center, zástupců vlád, pojišťoven, krajů, měst a obcí, pacientů, investorů, zájmových sdružení, existujících platforem a dalších. Mezi hlavní nástroje ekosystému patří pořádání pravidelných seminářů, workshopů či kulatých stolů nad tématy, které si ekosystém sám určí, a vyhledávání finančních příležitostí pro realizaci konkrétních projektů inovací v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče. Skrze ECHAllianci má ČEIP možnost zapojit se do mezinárodní sítě ekosystémů integrované péče, inspirovat se dobrou praxí ze zahraničí a zprostředkovat nejaktuálnější informace o vývoji a příležitostech v této oblasti. Koordinátorem ČEIP je České vysoké učení technické v Praze. Poradním orgánem je pracovní skupina ČEIP složená ze zástupců ministerstev a akademické obce. Cílem setkání je seznámit vás, účastníky, s hlavními myšlenkami a cíli ekosystému, ukázat, jak podobné projekty fungují ve světě, a především přizvat vás k debatě o tom, jak může tento nový ekosystém sloužit vám, co od něj očekáváte a jaká témata a oblasti má řešit, aby vám byl prospěšný. Budeme velice rádi, pokud se k nám 4. 5. připojíte a podělíte se o vaše názory na další směrování ČEIP. Pozvánku neváhejte šířit mezi své kolegy a partnery. V případě jakýchkoliv dotazů či návrhů se, prosím, obracejte na koordinátora ČEIP, konkrétně Janu Peroutkovou, České vysoké učení technické v Praze, tel: 224 353 616, email: jana.peroutkova@cvut.cz. Těšíme se na setkání a spolupráci. S pozdravem, prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. rektor České vysoké učení technické v Praze koordinátor ČEIP European Connected Health Alliance (ECHAlliance) je mezinárodní síť ekosystémů zdravotně-sociální péče, jejíž hlavní misí je propojovat zainteresované strany, vytvářet a posilovat partnerství za účelem zvyšování kvality a efektivity v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče. V současné době má ECHAlliance přes 400 členů. Sdružuje přes 15 000 odborníků skrze organizovaná setkání (přes 100 setkání ročně), mezinárodní akce (jako např. Mobile World Congress), online sociální síť a platformu pro spolupráci s názvem Connector. Propojuje 25 národních ekosystémů z Evropy, Severní Ameriky a Číny. Svým dosahem a zaměřením jde o unikátní a největší mezinárodní síť ekosystémů v oblasti zdravotně-sociální péče na světě. Jako hlavní nástroj pro dosahování své mise poskytuje ECHAlliance podporu při vzniku, fungování a propojování národních ekosystémů integrované péče, jakým se právě stává Český ekosystém integrované zdravotně-sociální péče.

04.05.2016

Fyzikální čtvrtek: Vítězslav Kříha – Svět po Fourierově transformaci 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL ČVUT) přednášku „Svět po Fourierově transformaci aneb o spektrech a spektroskopii“.

05.05.2016

Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation 
Johann-Dietrich Woerner – ředitel ESA: Driving Space 4.0. The seamless chain of innovation

09.05.2016

THE FIWARE COMMUNITY EVENT inkubátoru ČVUT InovaJET v rámci STARTUP FESTIVALU 
Inkubátor ČVUT InovaJET připravil spolu s partnery zajímavou akci The FIWARE Community event, která se uskuteční dne 11. května 2016 v rámci Startup festivalu v Praze. Tato příležitost je určena především studentům, začínajícím firmám, developerům, investorům, malým a středním podnikům, představitelům státní správy a všem, kteří se zajímají o budoucnost internetových technologií, od "Cloudových" řešení, IoT, přes akcelerátory až po aplikační domény. Využijte tuto příležitost, seznamte se s možnostmi platformy FIWARE a staňte se součástí naší komunity! FIWARE (www.fiware.org) je nezávislá, otevřená komunita, jejíž členové jsou odhodláni naplnit misi FIWARE, která zní: „Budovat otevřený udržitelný ekosystém pro veřejnost a budovat standardy pro implementaci bezplatné softwarové platformy, která usnadní vývoj nových inteligentních aplikací napříč odvětvími“. Na festivalu budete mít příležitost setkat se s odborníky FIWARE, kteří vás seznámí s tím, jaké příležitosti nabízí platforma FIWARE při vývoji nových aplikací a jak může FIWARE urychlit váš obchodní úspěch. AGENDA 14:00 Představení FIWARE Angelo Giuliana Business Development I3H and FI-CORE 14. 15 Prezentace nástrojů FIWARE Stefano de Panfilis The Engineering R&D Manager, jeden ze zakladatelů Fiware a člen Fiware Foundation 15.30 Předsatvení FIWARE Labs: nekomerční sandbox prostředí Rudolf Vohnout Future Internet PPP – Experimental Infrastructures for Future Internet Project Leader 17.00 Networking s představiteli FIWARE Registrace: https://docs.google.com/forms/d/1QnolO43MTk9wbS38YpWXVEHTcgfJVNBa1uXl-eX71fs/viewform?c=0&w=1

11.05.2016

Konference Šimáně 2016 
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci Šimáně 2016: Česko-slovenskou studentskou konferenci jaderného inženýrství, která se bude konat 12. - 13. května 2016. Uzávěrka registrace je 20. dubna 2016. Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze pořádá mezinárodní studentskou konferenci jaderného inženýrství. Aktivně prezentovat své práce mohou studenti bakalářských, magisterských i doktorských oborů. Témata sekcí: Modelování a simulace Využití ionizujícího záření Materiály v jaderném inženýrství Jaderná energetika

12.05.2016 - 13.05.2016

Profesní a kariérní rozvoj v oblasti kyberbezpečnosti 
Profesní a kariérní rozvoj v oblasti kyberbezpečnosti, přednáší Jan Guzanič, ThreadMark Cyklus přednášek na téma kybernetické bezpečnosti odborníků z praxe vždy v pondělí v podvečerních hodinách pro studenty i pedagogy/každých 14 dní do 30.5.2016/

16.05.2016

Poster 2016 – 20. ročník mezinárodní studentské vědecké konference 
Studentská vědecká konference Poster 2016 poskytuje možnost prezentace výsledků tvůrčí vědecké práce studentům doktorských i magisterských programů spojených s elektrotechnikou a informatikou. Její 20. ročník se koná 24.5.2016. Další informace na www.cvut.cz/poster.

24.05.2016

Detekce a prevence útoků v síti 
DETEKCE A PREVENCE ÚTOKŮ V SÍTI, přednáší Jiří Gogela, Trend Micro Závěrečná přednáška odborníků z praxe pro studenty i pedagogy na téma kybernetické bezpečnosti.

30.05.2016

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016

International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2016) 
The main objective of IGBSG 2016 is to bring together members of the relevant research community from both academia and industry, to discuss recent advances in the broad and fast-evolving fields of intelligent power distribution, control and design of intelligent buildings, sensor technology, smart grid and related communication network support and applications, networking for the building and home, economic aspects of intelligent energy systems and other related topics, and to highlight key issues, identify trends and develop visions for the domain. Prominent research, business and technology leaders from academia and industry will be invited as keynote speakers and the program will be coupled by on-site technology demos. The technical sessions will be organized in multiple parallel tracks, comprising, among others: Building control and automation; Communication networks and applications; Green communication networks; Economic aspects of energy systems development; Sensor technology for intelligent buildings; etc.

27.06.2016 - 29.06.2016

International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web 
ČVUT FEL bude hostovat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konference je pořádána Katedrou kybernetiky, skupinou znalostních a informačních systémů ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15.dubna 2016 a pro plné verze příspěvků 22.dubna 2016.

21.09.2016 - 23.09.2016

6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016) 
26. až 29. září 2016 se bude v Praze na ČVUT FEL pořádat šestý ročník mezinárodní konference 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016), kterou organizuje společnost Institute of Creative Advanced Technologies, Science and Engineering (iCatse) ve spolupráci s výzkumnou skupinou Software Engineering and Networking na Katedře počítačů ČVUT FEL. Konference je zaměřena na výzkum v oblastech konvergentních systémů a bezpečnosti, počítačového vidění, síťových technologií, umělé inteligence, webových technologií, softwarového inženýrství, a souvisejících témat. V rámci této konference zároveň pořádáme zvláštní sekci věnovanou výzkumu v oblasti metod pro testování a verifikaci softwaru. Termín pro poslání příspěvku je 30.4.2016

26.09.2016 - 29.09.2016