Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

Název Rise and Shine- studentská konference osobního rozvoje 
Chcete zvládnout i tu nejtěžší zkoušku beze stresu a ponocování? Pokud ano, a navíc se chcete potkat s podobně motivovanými studenty, zveme vás na konferenci Rise and Shine. David Gruber vám ukáže, jak díky rychločtení přečíst skripta v polovičním čase. Ivo Toman vás naučí, jak díky vnitřní motivaci překonat jakoukoli překážku. Janka Chudlíková vám vysvětlí, jak prodat sebe sama a své nápady druhým lidem. Registrujte se právě teď na www.riseandshine.cz

25.10.2014

Křesťanství v Srbsku (MgA. Janko Siroma) 
Srbsko je krajina uložená v kopcovitém Balkáně ve východní části Evropy, která v současnosti u mladé generace získává na oblíbenosti. Představuje mezník a střet tří náboženských světů: východního křesťanství, západního křesťanství a islámu. MgA. Janko Siroma, pedagog ZUŠ Daliborovo námestie v Bratislavě, je aktivním varhaníkem na katolických i evangelických bohoslužbách. Byl kantorem církevního sboru v Báčskom Petrovci a skrze bohatou koncertní činnost se snaží o rozvoj varhanního umění v Srbsku i mimo ně. Jako zahraniční Slovák žijící v Srbsku vám zprostředkuje stručný pohled na křesťanské církve, jež v této zemi působí a k nimž se početná slovenská menšina hlásí už 250 roků, jejich vzájemné soužití a život v multietnickém prostředí, jakým je Vojvodina, severní část Srbska – země, která přes svou geografickou příslušnost k Evropě na nás působí poněkud exoticky.

29.10.2014

Smart Homes 2014 

06.11.2014

22. Setkání absolventů FEL ČVUT 
Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2014 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 a 2009.

08.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Václav Prajzler, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Polymerní pasivní a aktivní fotopické struktury".

12.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Dodání hloubky do ručních kreseb".

12.11.2014