Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

Podzimní škola na FEL 
Katedra fyziky FEL ČVUT pořádá koncem listopadu pro středoškolské učitele akci s názvem "Podzimní škola na FEL ČVUT v Praze". V rámci celoživotního vzdělávání budou mít možnost se formou přednášek a exkurzí po pracovištích FEL ČVUT seznámit s novinkami v oblasti technických a přírodovědných věd. Je plánována též přednáška věnovaná možnostem uplatnění absolventů a informacím týkajícím se možností osobnostního růstu zajišťovaného Studentskou unií ČVUT. Účastníci akce budou mít též možnost diskutovat neformálně různá témata při reprezentativní večeři, a to jak s členy katedry fyziky, tak i s vedením fakulty.

26.11.2015 - 28.11.2015

PIS XVII. přednáška - prof. Vašek Chvátal - Problém obchodního cestujícího 
ANOTACE: Problém obchodního cestujícího patří mezi nejintenzivněji studované problémy výpočetní matematiky. Jeho formulace je jednoduchá: máte-li konečný počet měst spolu s cenou cesty mezi každou jejich dvojicí, najděte nejlevnější způsob, jak všechna ta města navštívit a vrátit se do výchozího bodu. Obtížnost řešení je proslulá. Přednáška zahrne přehled historie problému a také technik a triků užívaných k jeho řešení. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Vašek Chvátal se narodil v Praze roku 1946, promoval na MFF UK na jaře 1968 a opustil republiku 24. srpna téhož roku. Potom učil matematiku a informatiku na universitách McGill, Stanford, Université de Montréal, Rutgers a Concordia. Jeho profesionální zájmy přecházely od hamiltonovských grafů (Chvátal-Erdősova věta) k extremální kombinatorice (Chvátalova hypotéza), matematickému programování (Gomory-Chvátalova metoda cutting planes pro řešení celočíselných programů), diskrétní geometrii (Chvátalova věta o tzv. art gallery problému), analýze algoritmů, perfektním grafům a dalším tématům. V roce 1983 vydal učebnici lineárního programování, která je dodnes široce populární. V tomto roce je jedním ze dvou laureátů ceny John von Neumann Theory Prize, kterou uděluje Institute for Operations Research and the Management Sciences. Společně s Davidem Applegatem, Robertem Bixbym a Williamem Cookem napsal počítačový program Concorde určený k řešení problému obchodního cestujícího a monografii na stejné téma. Za tuto práci obdržela jejich skupina v roce 2000 Beale-Orchard-Haysovu cenu za vynikající výsledky v oblasti výpočetního matematického programování, a v roce 2007 cenu Fredericka W. Lanchestera za nejlepší anglicky psaný příspěvek k rozvoji operačního výzkumu a věd o řízení. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

26.11.2015

Fyzikální čtvrtek - Petr Kulhánek: Polapíme konečně gravitační vlny? 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, se prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (FEL ČVUT) v přednášce „Polapíme konečně gravitační vlny?“ zamyslí nad připravovanými experimenty.

26.11.2015

Festival Cafe Neu Romance 
Festival Cafe Neu Romance, jehož partnerem je Fakulta elektrotechnická, je první robotický performance festival na světě. Jeho letošní ročník se uskuteční ve dnech 26. - 28. listopadu v Praze. Návštěvníci budou moci shlédnout také unikátní divadelní představení. Dne 26. listopadu v Galerii Národní technické knihovny v Praze zahrají roboti ze stavebnice Lego MINDSTORMS divadelní hru Karla Čapka R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti). Výhradně robotické představení má připomenout odkaz předního českého dramatika Karla Čapka, který ve své hře poprvé použil slovo Robot. Organizátoři chtějí rovněž připomenout sté výroční od vydání novely Franze Kafky Proměna. Roboti ztvární nejen roboty ale i lidské postavy. V asi půlhodinovém prologu se představí celkem devět robotů sestavených z robotických stavebnic LEGO MINDSTORMS NXT. Ti budou částečně řízeni počítačem. Součástí festivalu Café Neu Romace budou také zajímavé workshopy a semináře.

26.11.2015 - 28.11.2015

Filmový klub - Victoria 
Victoria je mladá číšnice z Madridu, která do Berlína přijíždí pracovat a užívat si noční život. Na konci jedné party potká mile vypadajícího Sonneho a jeho trojlístek kamarádů z mokré čtvrti. Namísto mátožného opileckého rána ale mladou Španělku čeká adrenalinová jízda metropolí, namísto kocoviny boj o holý život. Sonne a jeho parta jsou totiž okolnostmi donuceni provést narychlo bankovní loupež. A Victoria se ocitne za volantem auta, kterým prchají. Strhující německý film Victoria byl natočený jedním záběrem na 20ti různých místech Berlína. Režisér za něj na festivalu Berlinale získal Stříbrného medvěda za umělecký přínos, dále film získal německé filmové ceny Lola 2015 za nejlepší režii, nejlepší film a mužský i ženský herecký výkon.

26.11.2015

Neděle, 18.15, ČT2: Bytosti a aparáty (dok. cyklus Jednou nohou v absolutnu) 
Lidské a strojové vnímání přirozeného a virtuálního světa na příkladech výzkumů probíhajících na špičkovém polyfunkčním pracovišti ČVUT INSTITUTU INTERMÉDIÍ, které je platformou pro spolupráci technických a uměleckých oborů (architektů, scénografů, vizuálních umělců, programátorů atd.). Byla zde vyvinuta např. KAMERA ALTERA Michala Kindernaye, která si sama „rozhoduje“, kdy bude natáčet. Film nahlíží též do interaktivní laboratoře CAVE, sloužící pro výzkumy virtuální reality. Hudbu k filmu „zkomponoval“ sám počítač.

29.11.2015

A Game Developer’s Routine 
Presentation of Keen Software House, who is an independent game development studio aiming to create games that are based on real science, real facts, real physics and real emotions.

03.12.2015

Fyzikální čtvrtek - Třicet pět let reboxových proudů na Fakultě elektrotechnické 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Petr Slovák, CSc. (FEL ČVUT) a MUDr. Matěj Slovák (Neurologická klinika, VFN v Praze) přednášku „Třicet pět let reboxových proudů na Fakultě elektrotechnické“.

03.12.2015

Neděle, 18.15, ČT2: Elementární film (dok. cyklus Jednou nohou v absolutnu) 
K čemu je základní výzkum, proč se staví obří laboratoře jako je hadronový urychlovač (LHC) a na čem pracují naši vědci v jednom z nejprestižnějších mezinárodních pracovišť CERN? Těžká jádra olova se srážejí energií dvou jedoucích vlaků TGV... z vesmíru „vidíme“ pouhých 5 %, ostatní je neznámé, o temné hmotě a temné energii nevíme nic. CERNem nás provádějí jaderní fyzici, kteří se pokouší přiblížit výklad standardního modelu, „nejlepší současné teorie o světě“ – tedy z čeho je hmota, z čeho je vesmír, z čeho jsme my, a čím to vše drží pohromadě? Ve filmu vystupuje řada mimořádných osobností vědy a její popularizace ČR – kupř. prof. Kulhánek, doktor Wagner, doc. Petráček.

06.12.2015

Fyzikální čtvrtek - Dana Drábová: Záření a člověk 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (SÚJB) přednášku „Záření a člověk“.

10.12.2015

Symmetries in finite-dimensional quantum mechanics 
Srdečně vás zveme na přednášku Miroslava Korbeláře "Symmetries in finite-dimensional quantum mechanics", která se bude konat v rámci kolokvií katedry matematiky FEL ČVUT.

11.12.2015

Neděle, 18.15, ČT2:... druhou nohou na hraně (dok. cyklus Jednou nohou v absolutnu) 
Odpovědnost vědce, etické hranice vědeckého bádání: Mohou být objevy z oblasti přírodních nebo technických věd podřízeny etickým kritériím? Film zkoumá na příkladu velmi rozvinutého a špičkového vojenského výzkumu na FEL ČVUT v Praze (spolupráce s US Air Forces, navigační systémy pro drony, detekce min, ...) možnosti a povahu spolupráce akademické sféry s tou armádní, jejímž primárním směřováním rozhodně nebývá rozvoj společnosti nebo dokonce její blaho...

13.12.2015

Novoroční koncert ČVUT 
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Novoroční koncert, který se koná 26. ledna 2016 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením dirigenta Petra Altrichtera zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu s houslistou Romanem Patočkou a zazní skladby Ludwiga van Beethovena, Alexandra P. Borodina ​ a Maurice Ravela. Vstupenky na tento koncert jsou zpoplatněny a výtěžek z jejich prodeje bude určen k podpoře sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple. Cena vstupenek se pohybuje v cenovém rozmezí od 100 do 500 Kč podle sektorů. Detailní program koncertu a přesný plánek Dvořákovy síně s vyznačením cenových kategorií vstupenek a volných míst naleznete na webových stránkách.

26.01.2016

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016