Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

Partnerské vztahy 
3dílný cyklus přednášek ( 5, 12 a 26/11, 17-20 h ) lektor: psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD. Určeno pro studenty ČVUT, ZDARMA. I. díl: navazování vztahu (běžné chyby seznamování, jak poznat, že se k sobě nehodíme, přechozené vztahy, jak se nebát rozumně riskovat) II. díl: poruchy a zákonitosti partnerského soužití, vztahy na zkoušku, poruchy komunikace, manipulace III. díl: rozchody, sňatky, nevěry Registrace osobně v CIPS nebo na: seminare@cips.cvut.cz

05.11.2014

Jste mými přáteli ... (Dr. Vladimír Slámečka) 
… řekl Pán Ježíš udiveným učedníkům v předvečer svého utrpení. Počátek listopadu je v naší kultuře neodmyslitelně spjat se slavností Všech svatých a vzpomínkou na ty, kteří už ukončili svoji pozemskou pouť – na naše zesnulé. S rektorem ADS ČVUT v Praze, otcem Vladimírem Slámečkou, se společně zamyslíme nad kultem svatých v Církvi – tedy těch, kdo pochopili, co to znamená být Božími přáteli, a toto přátelství naplno žili. Ale i nad údělem těch, kteří z tohoto světa neodešli zcela připraveni. Jaké je teologické, liturgické i historické pozadí těchto listopadových svátků v katolické církvi a co říkají nám, lidem 21. století? Debatní večer bude zakončen modlitbou za naše zemřelé.

05.11.2014

Smart Homes 2014 

06.11.2014

Přednáška "O barvách" (doc. Ing. Karel Malinský, CSc.) 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných Katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese doc. Ing. Karel Malinský, CSc. (FEL ČVUT) přednášku "O barvách".

06.11.2014

Let's have fun with Geometric algebra 
Srdečně vás zveme na přednášku Jiřího Velebila "Let's have fun with Geometric algebra", která se bude konat v rámci kolokvií katedry matematiky FEL ČVUT.

07.11.2014

22. Setkání absolventů FEL ČVUT 
Jako každoročně pořádá ELEKTRA – Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze setkání absolventů. Na rok 2014 vychází setkání těch, kteří na ČVUT FEL promovali v letech 1949 až 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004 a 2009.

08.11.2014

J. Michl: Revoluce ve fotovoltaice 
Singlet fission for Breaking teh Shockley-Queisser Limit on Solar Cell Efficiency Prof. Josef Michl, Univ. of Colorado Boulder a UOCHAB Praha Čech, který je asi nejvíce citován.

11.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Václav Prajzler, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Polymerní pasivní a aktivní fotopické struktury".

12.11.2014

Habilitační přednáška ( Ing. Daniel Sýkora, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Dodání hloubky do ručních kreseb".

12.11.2014

SESAMO Industrial Day 
Jak spolu souvisí kybernetická a funkční bezpečnost to je otázka, která se v dnešní době týká všech průmyslových odvětví. Projekt SESAMO pracuje na tomto tématu již 2 roky. Navštivte další SESAMO Industrial Day v Praze.

19.11.2014

Podzimní koncert Elektry 
Přijměte pozvání na dalších z koncertů spolku absolventů FEL. Hraje Umělecké sdružení ČVUT v Praze - symfonický orchestr. Vstupné 70 Kč, Vstupenky v prodeji před koncertem. Členové spolku s uhrazenými příspěvky mají vstup zdarma.

27.11.2014