Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT

Pořádané akce

Koučování 
Koučování je určeno studentům a zaměstnancům ČVUT. Kouč provází studenty a zaměstnance při vytváření osobní, životní, studijní či pracovní vize a podporuje při její praktické realizaci. Koučovaný si sám zvolí na prvním sezení téma a cíl setkávání. V dalších až 3 koučovacích setkání se kouč pomocí otázek doptává a provází koučovaného při přemýšlení, prožívání, objevování a uvědomování si sebe sama. Něco se Vám v životě zaseklo a nemůžete z místa? Nevíte, jak pohnout s konkrétní zkouškou, bakalářkou nebo diplomkou? Pochybujete, zda-li má Vaše studium smysl? Necítíte se dobře? Chybí Vám síla? Přemýšlíte o tom, co dál? Zajímá Vás rozvíjení sebe sama? Přijďte za koučkou do CIPSu! Nabízíme: 1-4 koučovací setkání po 60 minutách zcela zdarma První setkání je ochutnávkou toho, jak setkání probíhají. Dále si studenti či zaměstnanci ČVUT volí sami, zda chtějí pokračovat dál. Více informací o projektu: http://www.cips.cvut.cz/koucovani REGISTRACE PŘES E-MAIL: cips@cvut.cz Termíny: Každé pondělí 3 termíny v časech 14:00, 15:15 a 16:30. Tento semestr až do 27/6!!

16.05.2016 - 27.06.2016

Výstava Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze 
Výstava Století informace – počítačový svět na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze představí přibližně čtyři sta typů různých československých a zahraničních počítačů ze 70. a 80. let 20. století a dalších dobových zařízení. Exponáty, pocházející ze soukromé sbírky pana Petra Váradiho ze Staré Paky, budou pro veřejnost k vidění od 20. května do 17. června v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích (Technická 2, Praha 6), a to každou středu od 13.00 do 17.00 hodin.

19.05.2016 - 17.06.2016

Profesorská přednáška (doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.) 
Profesorská přednáška před vědeckou radou fakulty na téma : " Pokroky v měření a optimalizaci kvality služeb a kvality uživatelské zkušenosti".

25.05.2016

Karetní soutěž inkubátoru ČVUT InovaJET 
Utvořte tým a přijďte otestovat svůj inovační talent na akci, kterou pořádá ve spolupráci s inkubátorem ČVUT InovaJET člen inkubátoru společnost Imaglee. Probojujte se až do finále a oslavte své vítězství na závěrečné afterparty. Soutěž se uskuteční ve středu 25. května 2016 v 16.30 hodin v inkubátoru ČVUT na adrese InovaJET, Opletalova 22, Praha 1.

25.05.2016

PIS 21.přednáška- prof. Pěchouček - Understanding future technologies through agent-based simulation 
ANOTACE: Hybnou silou současného světa jsou data a vynikající schopnost je analyzovat, kterou poskytuje nejmodernější výzkum v oblasti strojového učení. Domníváme se, že existují třídy důležitých predikčních problémů souvisejících s interakcí autonomních racionálních subjektů, pro které statistická analýza dat není dostačující (jako je porozumění budoucímu fungování dronů v městském prostředí, nebo masovému nasazení autonomních vozidel v existující automobilové dopravě). Navrhujeme doplnit moderní analýzu dat nejvyspělejšími procedurálními a decentralizovanými metodami počítačového modelování označovanými jako agentově orientovaná simulace. Jsme přesvědčeni, že agentově orientovaná simulace nám pomůže při porozumění a řešení problémů blízké budoucnosti, pro které dosud nemáme po ruce empirická data. Během přednášky budeme diskutovat o konceptech a výsledcích, stejně jako o představách jejich používání a o otevřených problémech a výzvách agentově orientované simulace. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc. je profesorem informatiky, který má zkušenosti startup podnikatele, řídícího pracovníka výzkumu a vývoje a stratéga pro oblast umělé inteligence. V současnosti vede katedru počítačů na FEL ČVUT, je zakladatelem a ředitelem Centra umělé inteligence (dříve Centra agentních technologií) a spolu s prof. Matasem je spoluzakladatelem studijního programu Otevřená informatika. Jeho výzkumné zájmy leží v oblasti agentově orientovaného počítání, multiagentní simulace, formálních modelů sociálních znalostí, multiagentního plánování a adversariálního uvažování. Dosud působil jako vedoucí výzkumník u více než 20 projektů financovaných agenturami ministerstva obrany USA, NASA, FAA a předními průmyslovými firmami. Michal Pěchouček spoluzaložil několik startupů, jeden z nich koupily v r. 2013 CISCO Systems. Od r. 2013 do r. 2015 byl výkonným ředitelem CISCO R&D Centra v Praze. V roce 2016 byl vybrán jako jeden z 100 New Europe Challengers. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

26.05.2016

Finále a slavnostní vyhodnocení a vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže IQRF Wireless Challenge II 
Do finále soutěže postoupilo celkem jedenáct týmů, jejichž úkolem bylo navrhnout nejlepší aplikaci pro bezdrátovou technologii IQRF. Soutěžící své projekty představí odborné porotě formou interaktivní mini-veletrhu. Dopolední program začíná v 9.00 hodin. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze umožní exkluzivní prohlídku svých odborných laboratoří - k vidění bude Studentská formule eForce, Laboratoř vysokých napětí a Laboratoř pro vývoj a realizaci. V závěru programu odborná porota vyhlásí vítěze. V rámci akce bude příležitost k navázání kontaktů a diskuzím mezi zástupci partnerů, univerzit, škol a soutěžícími. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Mezi partnery patří Microchip Technology Inc., MICRORISC, IARIA (International Academy, Research, and Industry Association), technické fakulty FEL ČVUT Praha, FEKT VUT Brno, FEI STU Bratislava a mnoho významných odborných periodik. Registrace předem na adrese https://iqrf.wufoo.com/forms/wdiii08052z0wk/ je nutná.

27.05.2016

OI magisterské IntrO 
OI magisterské IntrO je společenská akce pro budoucí studenty a současné studenty 1. ročníku magisterských oborů programu Otevřená informatika. Potencionální studenti se seznámí s učiteli OI i současnými studenty OI, s výzkumnými projekty probíhajícími na zúčastněných katedrách a s možnými tématy diplomových prací.

30.05.2016

Detekce a prevence útoků v síti 
DETEKCE A PREVENCE ÚTOKŮ V SÍTI, přednáší Jiří Gogela, Trend Micro Závěrečná přednáška odborníků z praxe pro studenty i pedagogy na téma kybernetické bezpečnosti.

30.05.2016

ELECTROJOBS 2016 
Cílem setkání reprezentací elektrotechnických, elektronických a IT firem s technickými vysokými a středními školami a gymnázii, je navázat přímou spolupráci mezi konkrétními subjekty. Nechceme dělat změnu vzdělávacího systému, chceme, aby se potkali zástupci škol a firem a řekli si, co jeden pro druhého může v rámci existujících pravidel udělat, co je reálné (a co již ne) ve vzájemné spolupráci, a to – jak již bylo řečeno - bez ohledu na soustavně probíhající reformy školství. Registrace do 20. 5. 2016 na sojka@electroindustry.cz. Program 9:30 - 10:00 registrace účastníků 10:00 - 18:00 prezentace firem, škol (každá prezentace max. 5 min.!) od 18:00 neformální setkání účastníků a raut

01.06.2016

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016

International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2016) 
The main objective of IGBSG 2016 is to bring together members of the relevant research community from both academia and industry, to discuss recent advances in the broad and fast-evolving fields of intelligent power distribution, control and design of intelligent buildings, sensor technology, smart grid and related communication network support and applications, networking for the building and home, economic aspects of intelligent energy systems and other related topics, and to highlight key issues, identify trends and develop visions for the domain. Prominent research, business and technology leaders from academia and industry will be invited as keynote speakers and the program will be coupled by on-site technology demos. The technical sessions will be organized in multiple parallel tracks, comprising, among others: Building control and automation; Communication networks and applications; Green communication networks; Economic aspects of energy systems development; Sensor technology for intelligent buildings; etc.

27.06.2016 - 29.06.2016

International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web 
ČVUT FEL bude hostovat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016). Konference je pořádána Katedrou kybernetiky, skupinou znalostních a informačních systémů ve spolupráci s ITMO University (Rusko). Konference uvítá originální příspěvky v oblasti ontologií, reprezentace znalostí, sémantického webu a propojených dat. Více informací naleznete na adrese http://kesw.cz. Deadline pro abstrakty je 15.dubna 2016 a pro plné verze příspěvků 22.dubna 2016.

21.09.2016 - 23.09.2016

6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016) 
26. až 29. září 2016 se bude v Praze na ČVUT FEL pořádat šestý ročník mezinárodní konference 6th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS 2016), kterou organizuje společnost Institute of Creative Advanced Technologies, Science and Engineering (iCatse) ve spolupráci s výzkumnou skupinou Software Engineering and Networking na Katedře počítačů ČVUT FEL. Konference je zaměřena na výzkum v oblastech konvergentních systémů a bezpečnosti, počítačového vidění, síťových technologií, umělé inteligence, webových technologií, softwarového inženýrství, a souvisejících témat. V rámci této konference zároveň pořádáme zvláštní sekci věnovanou výzkumu v oblasti metod pro testování a verifikaci softwaru. Termín pro poslání příspěvku je 30.4.2016

26.09.2016 - 29.09.2016

Noc vědců 

30.09.2016

Young Transportation Engineers Conference 2016 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá druhý ročník studentské konference YTEC 2016. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia.

06.10.2016