Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Úvod Struktura ČVUT - fakulty a součásti Nakladatelství ČVUT Vysokoškolské učebnice
Akce dokumentů

Vysokoškolské učebnice

Vysokoškolské učebnice vydané Českou technikou - nakladatelstvím ČVUT v Praze

VYŠLO:

Databaze

Pokorný, Jaroslav a Valenta, Michal 

Databázové systémy

1. vydání, 274 stran

ISBN 978-80-01-05212-9

Vysokoškolská učebnice provází čtenáře problematikou návrhu a implementace databází, kde teorie je doplněna praktickými příklady. Jádro učebnice představují relační databázové systémy, zmíněna jsou rovněž jejich objektová a XML rozšíření. Celou učebnicí prochází jeden obsáhlý příklad začínající formulací v konceptuálním modelu, popisem na logické úrovni a končící implementaci v relačním databázovém stroji. Na stejném schématu databáze pak probíhá i výklad dotazovacího jazyka SQL. Jako doplněk ke studiu jsou na http://db.fit.cvut.cz/ucebnice-dbs/ volně k dispozici SQL skripty pro vytvoření relačního schématu příkladu databáze včetně vzorků dat.

 Akustika_prof.Skvor 

Škvor, Zdeněk

Elektroakustika a akustika

1. vydání, 574 stran, ISBN 978-80-01-05034-7

Vysokoškolská učebnice Elektroakustika a akustika seznamuje čtenáře se základy elektroakustiky a akustiky. Přináší  původní pohled na popis kmitajících soustav v plynech a kapalinách a na elektroakustické měniče. Vzhledem k šíři a interdisciplinaritě oboru, kniha poslouží i v příbuzných oblastech: ve fyziologické akustice, hudební akustice, architekturní akustice, v oblasti hluku a vibrací, v multimediální technice, ve sdělovací technice, v nauce o životním prostředí apod. Přílohou knihy je CD s dodatkem.

 prof.Kraus VS_uc.

 

Kraus, Ivo; Fiala, Jaroslav

Elementární fyzika pevných látek

1. vydání, 230 stran, ISBN 978-80-01-04931-0

Vysokoškolská učebnice s názvem Elementární fyzika pevných látek má posloužit především těm budoucím inženýrům, kteří se s úspěchy fyziky pevných látek budou ve své práci sice každodenně setkávat, speciální výuku v této oblasti však do učebního plánu zařazenou nemají. Výklad je zjednodušen natolik, aby k  porozumění postačovaly kromě vztahů a zákonitostí klasické fyziky jen běžně známé závěry kvantové teorie a statistické fyziky.

 Sportovni stavby 

Navrátil, Arnošt; Mudra, Václav; Malý, Jaroslav

Sportovní stavby

první vydání, 232 s., vazba pevná, ISBN 978-80-01-04525-1
Vysokoškolská učebnice podává ucelený obraz vývoje sportovních staveb. Přináší nejen popis staveb pro různé sporty a jejich parametry, ale i bohatou fotodokumentaci mnoha staveb celého světa. Věnuje se detailním požadavkům na konstrukční řešení jednotlivých objektů, a to včetně norem a dalších náležitostí. Kniha je určena nejen studentům Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze a dalších takto zaměřených fakult v republice, ale i široké sportovní veřejnosti.

 Učebnice Fábera 

Fábera, Vít; Krušina, Kamil; Malinovský, Vít

Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C

první vydání, 152 s., vazba brožovaná, ISBN 978-80-01-04451-3

Sbírka řešených úloh z programování v jazyku C přináší zdrojové texty úloh z programování v jazyku C otestované ve vývojovém prostředí Bloodshed DevC++. Zdrojové texty byly voleny tak, aby pokryly rozsah základních prostředků jazyka C a zároveň zahrnuly nejdůležitější programovací techniky.

 Foit_mala 

Foit, Julius;Hudec, Lubomír

Základy elektroniky

Učebnice probírá potřebné základní fyzikální zákonitosti, vnitřní struktury a principy funkce nejdůležitějších typů elektronických součástek, především polovodičových (monokrystalických i polykrystalických), užívaných v moderních elektronických zařízeních, přístrojích a soustavách.

Fiala mala

Kraus, Ivo; Fiala, Jaroslav

Povrchy a rozhraní

Předmětem díla jsou zákonitosti vztahu mezi mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi pevných látek a charakteristikami jejich povrchu. Text, obsahující odpovědi na základní otázky z této důležité oblasti materiálového inženýrství, má tři části.

Moos

Moos, Petr; Malinovský, Vít

Information Systems and Technologies

první vydání

Vysokoškolská učebnice se zabývá teorií počítačových sítí, novou ekonomikou a internetem, metodologií projektování informačních systémů, elektronickým bankovnictvím a transakcemi, principy elektronického obchodování, elektronickým marketingem, sémantickými weby, znalostními a expertními systémy. Je určena zahraničním posluchačům Fakulty dopravní ČVUT v Praze a ostatních technických vysokých škol a čtenářům z řad odborníků.

Jex

Jex, Igor; Štoll, Ivan

Výběr fyzikálních úloh (mechanika, elektřina, magnetismus)

Jde o sbírku podrobně řešených vybraných úloh z fyziky, především mechaniky, elektřiny a magnetismu na pokročilejší úrovni základního studia  na technikách, která však nevyžaduje znalost aparátu teoretické fyziky.

Foit


Foit, Julius

Electronics Fundamentals

Učebnice má být základním referenčním pramenem pro anglicky mluvící studenty FEL i ostatních elektrotechnických fakult v ČR (možná i na Slovensku), pokrývajícím nejen potřeby předmětu XE34ELE, ale i navazujících předmětů, zejména XE34EMS a předmětů z teorie obvodů a dalších.

Melichar

Melichar, Jan; Bláha, Jaroslav

Příručka čerpací techniky. Vybrané partie.

Obsahem navrhované učebnice jsou partie čerpací techniky, vybrané na základě dlouholetých zkušeností z pedagogické a odborné činnosti autorů. Výklad látky předpokládá znalost základů uvedeného oboru. Monografie je koncipována tak, aby přispěla k prohloubení znalostí jednak studentů daného odborného zaměření, ale také poskytla potřebné a aktualizované informace technikům činným v oblasti projekce a provozu čerpacích zařízení.

Bičák

Bičák, Jan;  Laipert, Miloš; Vlček, Miroslav

Lineární obvody a systémy

Publikace se zabývá základní teorií lineárních systémů.Je zaměřena na výklad algoritmů syntézy lineárních časově invariantních systémů, zejména analogových a číslicových filtrů a fázovacích dvojbranů. Je určena širší odborné veřejnosti, absolventům vysokých škol a dalším odborným pracovníkům a zájemcům, kteří se zabývají analogovým a číslicovým zpracováním signálů. Bude využívána i jako učebnice bakalářského studia na FEL ČVUT.