Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

ITU Symposium a seminář o regulaci komunikačních sítí malých družic, Praha, 2.-4.3. 2015 
ITU Symposium a seminář o regulaci komunikačních síti realizovaných prostřednictvím malých družic, Praha 2.-4. března 2015

02.03.2015 - 04.03.2015

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra 2015 
Přijďte na 21. ročník Veletrhu pracovních příležitostí iKariéra do dejvického areálu ČVUT Praha, kde bude již tradičně vystavovat přes 100 firem z technických oborů. Můžete se také těšit na doprovodné semináře a velkou veletržní soutěž. Na veletrhu zjistíte, jaké jsou nabídky firem, najdete inspiraci pro téma závěrečné práce nebo si můžete vyhlídnout své budoucí vysněné zaměstnání. Pokud si s sebou vezmete životopis, můžete si odnést nejednu pozvánku na pohovor! Využijte této příležitosti a zjistěte si, co daná firma nejvíce oceňuje a jaké fígle využít. Veletrh pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT je pořádán studentskou organizací IAESTE. Veletrhy jsou zaměřené na studenty a absolventy technických vysokých škol.

04.03.2015

Plánované stárnutí zařízení aneb nezbytná součást průmyslové evoluce (Prof. Lubomír Mlčoch) 
Je vzdálenost mezi technikou, etikou a ekonomikou opravdu tak propastná, jak se některým studentům technických oborů zdá? Je tedy zbytečné, aby se technici těmito otázkami zabývali? A jak s tím vším souvisí pokrok, globalizace, konzum a jiné mantry současného světa? Diskuse nejen o tom s předním českým ekonomem, někdejším poradcem prezidenta Havla, ale i profesním kolegou prezidentů následujících, děkanem Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy v Praze, Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc., členem Papežské akademie společenských věd, bude jistě zajímavá.

04.03.2015

Přednáška „Na návštěvě u komety“ 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (FEL ČVUT) přednášku „Na návštěvě u komety: mise Rosetta ke kometě 67P/Čurjumov-Gerasimenko“.

05.03.2015

Filmový klub - Chlapectví 
Mason je sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu rodičů žije se starší sestrou Sam a mámou. S tátou se ale obě děti pravidelně vídají a mají s ním kamarádský vztah. Taková je Masonova výchozí životní situace, z níž se vydává vstříc pubertě, dospívání a dospělosti. Po cestě míjí spousty známých a přátel, prvních a druhých lásek, konfliktů a usmiřování se sestrou a matkou a dalších životních křižovatek, které všichni tak důvěrně známe. Režisér Richard Linklater točil film se stejnými herci 12 let. Fyzický vývoj postav je tedy autentický a obyčejný příběh se stává neobyčejným.

05.03.2015

InstallFest 2015 
InstallFest 2015 je pokračováním tradičních víkendových seminářů pod záštitou studentského klubu Silicon Hill. Cílem semináře je představit možnosti současných open source technologií široké veřejnosti. Na své si přijdou jak nadšení začátečníci, tak i pokročilí nadšenci.

07.03.2015 - 08.03.2015

Přednáška prezidenta Hospodářské komory ČR 
Česká ekonomika v Evropě: máme šanci? Vladimír Dlouhý Po recesi let 2012-2013 pomalý hospodářský růst 2014-2015. Silné stránky české ekonomiky: veřejné finance a platební bilance. Deflační hrozba a politika ČNB. Potřebujeme euro a kdy začne v ČR platit? Domácí ekonomické reformy a faktory dlouhodobého ekonomického růstu. Bude někdy česká životní úroveň srovnatelná s Rakouskem?

09.03.2015

XVIII. Setkání s hudbou - Ivo Kahánek - klavír 
Program: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Sonáta pro klavír č. 10, C Dur, KV 330 (Allegro moderato, Andante cantabile, Allegretto) Miloslav Kabeláč (1908 – 1979): Osm preludií op. 30 (výběr) (1. Preludio ostinato, 3. Preludio sognante, 4. Preludio corale, 5. Preludio nocturno, 8. Preludio impetuoso) Frederyk Chopin (1810 – 1849): Scherzo č. 1, h moll, op. 20 Fantaisie Impromptu cis moll, op. 66 Scherzo č. 1, b moll, op. 31 Slovem provází prof. František Vejražka Informace: Setkání s hudbou jsou otevřena všem studentům a zaměstnancům ČVUT. Každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednoho hosta mimo ČVUT. Hudební večery jsou pro účastníky zdarma. Dokud nebudeme čelit přetlaku posluchačů, je vstup na Setkání bez vstupenek a bez předchozí registrace. Oblečení může být neformální. Setkání s hudbou jsou pořádána pod záštitou děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Pavla Ripky. Setkání se svou otevřeností celé akademické obci ČVUT snaží přispět k horizontální prostupnosti mezi fakultami ČVUT. Pořádání setkání s hudbou se plně opírá o práci dobrovolníků. Můžete-li pomoci, rádi vaši pomoc přijmeme.

09.03.2015

Habilitační přednáška (MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Perspektivy plazmové medicíny".

11.03.2015

Habilitační přednáška (Ing. Bc. Michal Vopálenský, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Anizotropní magnetorezistivní jev – od principu k návrhu senzoru název habilitační práce: Measuring with Magnetoresistive Sensors".

11.03.2015

Buddha nebo Kristus? (Prof. Václav Wolf) 
Pohled předního českého teologa, dlouholetého profesora dogmatické teologie a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof. ThDr. Václava Wolfa na fenomén východních náboženství, zejména buddhismu. Zatímco tradiční křesťanství je v současné Evropě poněkud na ústupu, obdiv k východním duchovním směrům roste. Známe ale opravdu tato náboženství, jejich nauku i spiritualitu, nebo jsou to jen romantické představy, které mají s realitou mnohdy pramálo společného?

11.03.2015

O emocích, o víře i o naději … (P. Jan Pacner) 
… je služba vojenského kaplana, říká kapitán Jan Pacner, kaplan Univerzity obrany v Brně, účastník několika zahraničních misí. Jaké to je být dlouhé měsíce vzdálen od domova, od blízkých, od přátel … v cizích krajích, kde jsou zahraniční vojáci často přijímáni s nenávistí a s pohrdáním, kde smrt číhá doslova na každém kroku, kde vládne jiná kultura a jiné náboženství? Ve svém vyprávění se nevyhýbá ani dnes tolik ožehavému tématu islámu a nahlíží ho nejen jako voják, ale především jako katolický kněz a teolog.

18.03.2015

Abnormální sexuální přání … vášeň nebo krutá nemoc? (Doc. Jaroslav Zvěřina) 
S uznávaným českým sexuologem Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc. tentokrát nahlédneme do našich ložnic: jak vypadá běžný intimní život Čechů, co všechno se v našich ložnicích a samozřejmě nejen v nich odehrává, co všechno je z pohledu sexuologa přijatelné a co už je za hranou? A co na to všechno říká katolická morální teologie? Jsou katolíci opravdu tak prudérní, jak si většinová společnost myslí, nebo je církev i v této oblasti tolerantnější, než se zdá?

25.03.2015

PIS XII.přednáška - prof. Václav Matyáš - Amplifikace klíčů v částečně kompromitovaných sítích 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Distribuce kryptografických klíčů je základním kamenem většiny bezpečnostních řešení v ICT. Ať již využíváme jakékoliv schéma pro distribuci klíčů, aktivní útočník může dosáhnout částečné kompromitace sítě a získat část klíčů používaných pro ochranu komunikace na jednotlivých spojích sítě. Pro obnovení bezpečnosti kompromitovaných spojů jsou navrhovány tzv. protokoly pro amplifikaci klíčů, které k dodání nových bezpečných klíčů využívají ty cesty v síti, které zůstaly zabezpečené. Návrh vhodných protokolů pro amplifikaci klíčů je stále výzvou pro scénáře, kde je třeba nalézt vhodný kompromis mezi potřebnými zdroji (např. energie potřebná pro přenos zpráv) a zlepšením bezpečnosti sítě, vyjádřeným počtem (znovu) zabezpečených spojů. V přednášce nahlédneme na nejslibnější rodiny těchto protokolů. V našem přístupu simulujeme komunikaci entit (podle dodaného nastavení) a následně analyzujeme a manuálně zpracováváme výsledky protokolů těchto simulací. Cílem je získat jednoduché, prakticky použitelné hybridní protokoly, které povedou k menší komunikační zátěži, avšak z hlediska počtu znovu zabezpečených spojů budou lepší než dříve navržené protokoly. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, je také jejím proděkanem pro zahraničí a vnější vztahy. Věnuje se aplikované kryptografii, bezpečnosti IT a ochraně informačního soukromí. Dříve působil mj. jako Fulbright-Masaryk Visiting Scholar na Harvardově univerzitě, v Microsoft Research Cambridge, University College Dublin, ecom-monitor.com, v laboratoři Ubilab u UBS AG, u londýnské certifikační autority Uptime Commerce, a také jako Royal Society Postdoctoral Fellow na University of Cambridge. Podílel se i na vývoji Common Criteria a práci v ISO/IEC JTC1 SC27. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

26.03.2015

Katolický rozvod? Ale něco takového přece neexistuje … (Doc. Stanislav Přibyl) 
říká Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D. JC.D., katolický kněz, soudce interdiecézního soudu v Praze, absolvent významných českých i římských univerzit, ale především muž s neobyčejně širokým vědeckým rozhledem, ale i netradičním smyslem pro humor. Tentokrát se ve své přednášce zaměří na samotný fenomén zneplatnění manželství a nebezpečím, plynoucích z příliš lehkomyslného přístupu k jednotlivým kauzám.

01.04.2015