Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

Velká soutěž pro absolventy a studenty Ph.D. 
CESNET vyhlašuje celostátní soutěž pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.) do 35 let. Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání. Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci.

18.03.2014 - 28.04.2014

Přednáška - Prof. Stefan Biffl - Product-Focused Engineering, Process Analysis and Improvement 
Seminar Lecture Product-Focused Engineering Process Analysis and Improvement Abstract Product-focused process improvement aims at translating stakeholder value from products into better cost, quality, or schedule of software and systems engineering processes. Software improvement approaches contribute to a systematic appraisal of software and service processes for identifying candidate topics for improvement. This talk will raise the challenge of process improvement in engineering organizations in identifying and securing the mission-critical engineering know-how needed for successful product development. Based on experiences with software and systems engineering organizations we will discuss contributions and limitations of software improvement approaches to elicit stakeholder interests, to collect and integrate data from engineering teams and processes, in order to identify the most relevant candidates for capturing and sharing engineering know-how on best practices in the context of an organization. Short bio Stefan Biffl is an associate professor of software engineering at the Institute of Software Technology and Interactive Systems, Vienna University of Technology. He is the head of the Christian Doppler research laboratory “Software Engineering Integration for Flexible Automation Systems”, the scientific program chair of Software Quality Days, and co-author of more than 150 peer-reviewed publications including books on "Value-Based Software Engineering" and “Best-Practice Software Engineering”. Research interests and experience include • Software quality management, process improvement, and value-based Software Engineering • Software quality assurance, defect detection, inspection, and defect prediction models • Empirical software engineering, evaluation, data collection and integration for analysis • Engineering environment and knowledge integration • Application area: software and systems engineering companies, business software companies Organized by Gerstner laboratory, Intelligent Systems Group, CTU FEE.

18.04.2014

Studentská konference PEGASUS-AIAA 2014 
Ve dnech 23. až 25. dubna proběhne v prostorách Masarykovy koleje ČVUT výroční 10. ročník konference PEGASUS Network, která je pořádána v rámci pravidelných aktivit mezinárodní sítě evropských univerzit. Členy této sítě jsou prestižní evropské univerzity zabývající se leteckou a kosmickou tématikou. Tato studentská konference se koná každý rok napříč Evropou a mohou se do ní zapojit pouze studenti z členských univerzit. Záštitu nad letošní konferencí převzal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka. V rámci doprovodných aktivit konference je pořádána výstava zaměřená na představení firem zabývajících se leteckou či kosmickou technikou, na jejich studentské programy, aktivity a produkty a dále na edukativní a vědecko-výzkumné projekty a aktivity pracovišť v oblasti letecké a kosmické techniky napříč ČVUT, Tato výstava se koná 23. dubna od 14.00 hodin. Bude se jednat o zevrubný přehled činností pracovišť z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty dopravní. Jmenovitě se bude jednat o katedru měření, katedru řídicí techniky, katedru kybernetiky, katedru radioelektroniky, ústav letadlové techniky a ústav letecké dopravy. Přehled bude doplněn o prezentace Technické univerzity v Košicích a Univerzity obrany v Brně. Tato část bude dále rozšířena o prezentaci firem a to jmenovitě: Airbus, Thales Alenia Space-France, National Instruments-Aerospace&Defense, Price Induction, American Institute of Aeronautics and Astronautics, TESTE s.r.o.

23.04.2014 - 25.04.2014

Výstava letadlové techniky a aktivit ČVUT v oblastech letecké a kosmické techniky 
Výstava je doprovodnou akcí studentské konference PEGASUS-AIAA 2014, která je organizovaná Fakultou elektrotechnickou ČVUT ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT. - edukativní a vědecko-výzkumné projekty a aktivity pracovišť v oblasti letecké a kosmické techniky napříč ČVUT - přehled činností pracovišť z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty dopravní, konkrétně: katedra měření, katedra řídicí techniky, katedra kybernetiky, katedra radioelektroniky, ústav letadlové techniky a ústav letecké dopravy - prezentace Technické univerzity v Košicích a Univerzity obrany v Brně prezentace fi rem Airbus, Thales Alenia Space-France, National Instruments-Aerospace&Defense, Price Induction, American Institute of Aeronautics and Astronautics, TESTE s.r.o.

23.04.2014

Ve středu ke Středu: Z hlubin bezedných (Ludmila Javorová) 
Jedné prosincové noci roku 1970 se stalo něco, co ji navždy proměnilo: Ludmila Javorová byla vysvěcena na katolického kněze. Doba byla těžká, socialistické Československo tonulo ve tmách normalizace, kriminály byly plné nevinných mužů a žen, platících nejen za svoji víru mnohaletým vězněním, a někdy i životem. Pro Felixe Davídka, tajného biskupa, který strávil téměř tři desetiletí za mřížemi, to byl jasný signál k rozhodnému a tehdy i dnes riskantnímu kroku. Jaký je osud ženy, která svým životem tak podivuhodně kopíruje pohnuté dějiny 20. století a která pochopila, že oné noci se opravdu stala Kristovou učednicí…?

23.04.2014

CEM Solutions 2014 
- Přehled vlastností simulátoru elektromagnetického pole CEM Solutions 2014, jeho pokročilé využití a nové funkce ve verzi 2014 - Ukázka uživatelského prostředí, Visual CEM - Diskuse Přednášející: Erik Abenius, Efield AB, Sweden Jaroslav Rýmus, MECAS ESI s.r.o., Plzeň

24.04.2014

Pražský informatický seminář - IV. přednáška - Život s omezeními (prof. Roman Barták) 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Programování s omezujícími podmínkami (CP-Constraint Programming) je technologie pro deklarativní modelování a řešení problémů kombinatorické optimalizace. Přes názor přetrvávající v některých odborných kruzích, že CP je pouze jednoduchá enumerace, je skutečná síla CP v integraci prohledávání a inferečních technik, které jsou realizovány konzistenčními technikami různé úrovně. Tato integrace poskytuje CP jedinečnou schopnost využívat jak uživatelem definované heuristiky, tak silné obecné techniky pro ořezání prohledávaného prostoru. Prezentace představí základní pojmy a techniky splňování omezujících podmínek na známé populární hříčce. Dále se soustředí na tzv. globální podmínky, které představují “zadní vrátka” pro přidávání efektivních speciálních řešících technik do obecných systémů pro řešení podmínek. Prezentované techniky budou motivovány reálnými příklady pocházejícími především z oblasti plánování a rozvrhování. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. vede katedru teoretické informatiky a matematické logiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde vede výzkumnou skupinu omezujících podmínek a optimalizace. V letech 1999-2004 vedl výzkumné aktivity v nadnárodní firmě Visopt BV, v níž byl hlavním architektem rozvrhovací engine vyvíjené touto společností. Jeho práce se soustřeďuje na techniky splňování omezujících podmínek a jejich aplikace v plánování, rozvrhování a dalších oblastech. Od roku 1998 učí na Univerzitě Karlově kurz programování s omezujícími podmínkami, na několika mezinárodních konferencích (IJCAI, AAAI, ICAPS, CI, SAC) a letních školách (ESSLLI, NASSLLI) vedl výukové semináře splňování omezujících podmínek. Je autorem On-line Guide to Constraint Programming (podle Google druhého nejdůležitějšího zdroje pro programování s omezujícími podmínkami) and On-line Guide to Logic Programming (podle Google druhého nejdůležitějšího zdroje pro logické programování). O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se bude scházet vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program bude tvořen hodinovou přednáškou, po níž bude následovat časově neomezená diskuse. Základem přednášky by mělo být něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky budou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

24.04.2014

Přednáška "Elektrony z jádra" (Ing. Lukáš Milisdörfer, RNDr. Miroslav Vácha) 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Lukáš Milisdörfer a RNDr. Miroslav Vácha (ČEZ) přednášku "Elektrony z jádra - minulé, současné a budoucí možnosti využití atomového jádra pro výrobu elektrické energie".

24.04.2014

Jarní ples Fakulty dopravní ČVUT 
Přijďte si zatančit na 11. reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT za doprovodu tanečního orchestru GSB Band. Hostem večera bude legendární Viktor Sodoma, na programu nebudou chybět ani taneční vstoupení. Kromě studentů a zaměstnanců ČVUT jsou samozřejmě srdečně zváni i všichni zájemci z okruhu široké veřejnosti. Vstupenky v hodnotě 200 Kč (k stání) a 240 Kč (ke stolu) jsou v prodeji v knihově FD ČVUT v ul. Horská 3, Praha 1 (přízemí, Po-Čt: 9:00-18:00, Pá: 9:00-13:00, tel. 224 359 191) a na sekretariátu Ústavu aplikované matematiky v ul. Na Florenci 25, Praha 1 (4. patro, Út 10:00-13:30, St+Čt 10:00-12:00, 13:00-15:30, jindy po dohodě na tel. 224 358 416). Zbylé vstupenky pak budou v prodeji přímo před konáním plesu. Rezervace je možná rovněž e-mailem na adrese hyksova[at]fd.cvut.cz. Více informací včetně fotografií z minulých ročníků naleznete na níže uvedené internetové stránce.

28.04.2014 - 29.04.2014

Den firem pro fyziku 
Portál Careermarket ve spolupráci s FJFI ČVUT a MFF UK pořádá další ročník setkání fyzikálně zaměřených firem a ústavů, které představí svoji činnost a možnosti uplatnění studentům a absolventům. Firmy se budou prezentovat formou krátkých přednášek a po celou dobu konání Dne firem budou mít rozmístěné stánky ve vestibulu budovy.

29.04.2014

Green Communications as an Enabler for Future 5G Mobile Networks 
Přednáška dr. Emilio Calvanese-Strinati,ředitele Smart Devices & Telecommunications Strategy Program, CEA-Leti, Grenoble, Francie. Podrobnosti v příloze.

29.04.2014

Plug In - Den otevřených dveří ATG (Katedra počítačů FEL ČVUT) 
CENTRUM AGENTNÍCH TECHNOLOGIÍ (ATG) vás zve na den otevřených dveří 29. dubna 2014 od 16:00 do haly před Zengerovou posluchárnou na Karlově náměstí. Hledáme schopné a zvídavé lidi pro práci na zajímavých projektech a nabízíme témata závěrečných prací v těchto oblastech: UMĚLÁ INTELIGENCE, TEORIE HER, ROBOTIKA, STROJOVÉ UČENÍ A DATA MINING, BEZPEČNOST NÁMOŘNÍ DOPRAVY, SPOLUPRACUJÍCÍ VOZIDLA, POCÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, BEZPILOTNÍ LETADLA, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, CHYTRÁ MĚSTSKÁ DOPRAVA, POČÍTAČOVÉ SIMULACE

29.04.2014

Ve středu ke Středu: Litera láskou oživená aneb láska literou svázaná (Mgr. David Kučerka OCr.) 
Alespoň v našich zemích se už od dob Máchových traduje, že máj je lásky čas. Ale i sebevíce romantická láska potřebuje, aby ji do jasných mantinelů usměrnila chladná řeč paragrafů. Alespoň pro potřeby instituce, kterou odnepaměti nazýváme manželstvím. Jak vnímá tuto skutečnost světské a církevní právo? Co je třeba splnit, abychom mohli mít „svatbu v kostele“? A můžeme se ještě někdy rozvést, nebo je církevní manželství natrvalo? Na tyto a mnohé další otázky nám v předvečer 1. máje odpoví křižovník David Kučerka, magistr obojího práva.

30.04.2014

Habilitační přednáška (Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Evoluce digitálních organismů v počítači".

07.05.2014

Ve středu ke Středu: Otec ve sklepě (Dr. Juraj Sedláček) 
Žijeme opravdu v době, kdy jeden z nejkrásnějších a zároveň nejpotřebnějších vztahů, vztah otce a syna, prochází hlubokou krizí? Je krize mužství, o které mluví mnozí ze současných psychologů, příčinou problémů dnešní doby? A její příčinou mnohdy fatální selhávání mužů v roli otců? Katolický kněz, univerzitní kaplan a pedagog na Trenčínské univerzitě otec Juraj Sedláček je odborníkem na slovo vzatým: tématu se věnuje nejen jako vědec, ale především jako kněz, jehož rukama prošly tisíce univerzitních studentů.

07.05.2014