Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

Mezinárodní konference MECHATRONIKA 2016 
Ve dnech 7. až 9. prosince se v prostorách Národní technické knihovny se koná již 17. ročník mezinárodní konference Mechatronika 2016. Hlavním organizátorem a odborným garantem programu konference je FEL ČVUT v Praze, KTT – Cedupoint.

07.12.2016 - 09.12.2016

Bezplatné školení na SharePoint pro zaměstnance ČVUT. 
Vyberte si školení na MS SharePoint 2016 dle vašich potřeb. Školení je rozděleno do tří oblastí dle osnovy na „SharePoint pro začátečníky", „SharePoint pro uživatele (správce obsahu)" a „SharePoint pro administrátory". Veškeré informace ohledně školení naleznete zde (https://sharepoint.cvut.cz/personal/my/listomar/SkoleniSP/)

08.12.2016

Fyzikální čtvrtek: Dana Drábová – Příběh uranu 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (SÚJB) přednášku „Příběh uranu“.

08.12.2016

Bezplatné školení na SharePoint pro zaměstnance ČVUT. 
Vyberte si školení na MS SharePoint 2016 dle vašich potřeb. Školení je rozděleno do tří oblastí dle osnovy na „SharePoint pro začátečníky", „SharePoint pro uživatele (správce obsahu)" a „SharePoint pro administrátory". Veškeré informace ohledně školení naleznete zde (https://sharepoint.cvut.cz/personal/my/listomar/SkoleniSP/)

12.12.2016

Informatický večer – fs2 - functional streams for Scala 
Přednášející: Milan Raulím (Spinoco Czech Republic a.s.) Poskytujete-li v dnešní době jakoukoliv online službu, musíte být schopni efektivně zpracovávat velké množství požadavků od uživatelů a zároveň co nejrychleji poskytnout požadovaný obsah. Knihovna fs2 umožňuje paralelně zpracovávat velké množství informací, kombinovat je s informacemi z externích zdrojů a vyprodukovat výsledná data. Během přednášky si na praktických příkladech představíme knihovnu fs2 a její možnosti proudového a paralelního zpracováni dat, spojováni více zdrojů dat a jejich dynamické alokování. Informatické večery FIT je cyklus přednášek a workshopů určený studentům a pracovníkům FIT ČVUT i ostatních fakult a široké odborné veřejnosti. Vstup je zdarma.

12.12.2016

Bezplatné školení na SharePoint pro zaměstnance ČVUT. 
Vyberte si školení na MS SharePoint 2016 dle vašich potřeb. Školení je rozděleno do tří oblastí dle osnovy na „SharePoint pro začátečníky", „SharePoint pro uživatele (správce obsahu)" a „SharePoint pro administrátory". Veškeré informace ohledně školení naleznete zde (https://sharepoint.cvut.cz/personal/my/listomar/SkoleniSP/)

13.12.2016

Fasáda LINKY - Creative Colours of FEL 
Dne 13. prosince v 16.30 hodin se v pražských Dejvicích veřejnosti představí interaktivní program s názvem Creative Colours of FEL. Ten zajistí světelná fasáda Linky, instalovaná na budově Fakulty elektrotechnické ČVUT. Linky se poprvé rozsvítily v únoru tohoto roku a zatím sloužily převážně jako estetický prvek oživující fasádu budovy Fakulty elektrotechnické. Přestože se světelné kompozice střídají a je možné vytvářet barevné a rytmické varianty, jako třeba světelnou vlajku na 17. listopadu, ambice projektu jsou od počátku vyšší. Jednou ze základních myšlenek je interaktivita, kdy se do hry se světly může zapojit v podstatě každý. Tvůrčí tým projektu Linky složený ze studentů a pedagogů z Institutu intermédií Fakulty elektrotechnické, Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze připravil základní software a první dvě aplikace pro veřejnost. Informace o aplikacích budou několik dní před samotným spuštěním k dispozici na webu projektu linky.fel.cvut.cz a v úterý 13. prosince si je budete moci vyzkoušet přímo u Linek s odborným týmem. Slavnostní předvedení bude uvedeno novým světelným představením s hudebním doprovodem. Po 13. prosinci bude možné kontaktovat vývojářský tým a získat informace, jak se zapojit do vývoje vlastní aplikace. Fakulta elektrotechnická doufá, že se najdou další studenti ČVUT, studenti středních škol anebo výtvarníci, kteří se přidají a pro Linky budou vytvářet svůj vlastní obsah. Hrát hru přímo na fasádě budovy není v českém prostředí zcela obvyklé. Díky aplikaci se mohou lidé seznamovat, potkávat, přinášet další nápady na nové interaktivní využití a budova (nebo i celá instituce) se tak stává aktivní součástí městské krajiny. Projekt byl podpořen grantem hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro r. 2016. Podrobnosti o Institutu intermédií jsou k dispozici na: www.iim.cz Autoři projektu: grafika: Josef Šafařík (FA ČVUT) hudba: Adam J. Sporka (FEL ČVUT) řídicí software: Filip Kirschner (FEL ČVUT), Jindřich Máca (FIT ČVUT) aplikace PONG@L: Jiří Chludil (FIT ČVUT) aplikace VOTE@L: Václav Havlín (FEL ČVUT) design světelných efektů a grafických rozhraní aplikací: Petr Pavčo (FA ČVUT) mobilní část aplikací: Michal Maněna (FIT ČVUT) správa serverů a vývoj simulátoru: Zdeněk Trávníček (FEL ČVUT) správa obsahu, grafické šetřiče: Jakub Hybler (FEL ČVUT) komunikace: Kateřina Mikulcová (FEL ČVUT) vedení projektu: Roman Berka (FEL ČVUT)

13.12.2016

Habilitační přednáška (Ing. Karel Dušek, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma Diagnostika poruch pájených spojů, kontrolní a testovací metody.

14.12.2016

Fyzikální čtvrtek: prof. Jan Vrba – Biologické účinky elektromagnetického pole 
V rámci pravidelného cyklu přednášek Fyzikální čtvrtky, pořádaných katedrou fyziky FEL ČVUT, přednese prof. Ing. Jan Vrba, CSc. (FEL ČVUT) přednášku „Biologické účinky elektromagnetického pole“.

15.12.2016

Obhajoba disertační práce (Ing. Jiří Kotlan) 
Obhajoba disertační práce "Property studies of plasma sprayed titanates", Ing. Jiří Kotlan, studijní obor Elektrotechnologie a materiály, DSP P2612 Elektrotechnika a informatika.

20.12.2016

Vánoce s fyzikou 
Není to nuda, těšit se na Vánoce pořád stejně? A co se dostat do vánoční nálady trochu jinak? Jen si to představte… Na vánočních trzích je zima, mačkanice, hluk, zápachy vábné i jiné. Dárky a občerstvení jsou předražené. Některá vystoupení pěveckých sborů na náměstích nemají valnou kvalitu a ještě Vám hrozí, že Vás někdo okrade. Je úleva z toho ruchu dorazit domů. Nebo můžete přijít na vánoční posezení k nám. U nás je teplo, občerstvení s dárky pro Vás máme, kvalitní vystoupení také a odejdete bohatší o znalosti, které si odnesete. Takže pro koho jsme akci připravili: Nejen pro středoškolské studenty a jejich učitele, ale i další zájemce. Co vás čeká (a nemine): přednáška prof. Petra Kulhánka „Neutrina – od počátku zlobivé částice“, zajímavé fyzikální experimenty, prohlídka laboratoří, a déle také občerstvení a malý vánoční dárek.

21.12.2016

Novoroční koncert ČVUT 
Rektor ČVUT v Praze prof. Petr Konvalinka vás zve na Novoroční koncert ČVUT, který se koná 17. ledna 2017 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina. Pod vedením dirigenta Ondreje Lenárda zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a Kühnův smíšený sbor se sólisty Barborou Poláškovou, Jiřím Sulženkem, Janou Šrejmou Kačírkovou, Jaroslavem Březinou a doc. PhDr. Jaroslavem Tůmou. Celý večer se ponese v duchu skladeb Antonína Dvořáka. Vstupenky na tento koncert jsou zpoplatněny a výtěžek z jejich prodeje bude určen k podpoře sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple. Cena vstupenek se pohybuje v cenovém rozmezí od 100 do 500 Kč podle sektorů. Vstupenky jsou v prodeji na odboru PR a marketingu na Rektorátě ČVUT (1. patro, č. dveří B3-209). Také bude možno zakoupit si je na koncertech pořádaných Rektorátem ČVUT v Betlémské kapli.

17.01.2017

Den otevřených dveří 
Ukázky pracovišť, kateder a informace o studiu na FEL pro zájemce o studium a širokou veřejnost.

20.01.2017

Track on Middleware and Enterprise Application Software (MEAS) 
V rámci 32. ročníku mezinárodní konference ACM SAC'17, která proběhne 3-7. dubna 2017 v Maroku, pořádá FEL ČVUT Track zaměřený na middleware a podnikové systémy, Middleware and Enterprise Application Software (MEAS). Cílem tracku je poskytnout vědcům a softwarových expertům možnost publikovat svá poznání, zkušenosti a výsledky výzkumu v oblasti témat blízkým podnikovým aplikacím, produkčnímu nasazení, škálovatelnosti, návrhu, údržbě software, kvalitám, apod. Cílem konference je propojení akademického a průmyslového výzkumu, a uplatnění výsledků v praxi. Termín pro zaslání příspěvků je 15.září 2016. Studenti se mohou svými příspěvky účastnit soutěže Student Research Competition (SRC) http://www.sigapp.org/sac/sac2017/.

03.04.2017 - 07.04.2017