Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

Přednáška Prof. Shimona Sapira, University of Haifa, Israel 
Katedra teorie obvodů Vás zve na přednášku Prof. Shimona Sapira "Acoustic speech analysis and classification methods for early detection and monitoring progression of dysarthria: The importance of speech tasks and the nature of neurological disease", která se bude konat 2. dubna od 17:00 v místnosti 51. Více informací v přiložené webové pozvánce.

02.04.2015

Počítačová závislost (přednáška) 
Přednáší psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Závislost na počítači se řadí mezi tzv. nelátkové závislosti. Jako každá závislost představuje těžko či zcela neovladatelné chování, proto je zdrojem řady problémů jako osobních, vztahových či rodinných. Komplikace vznikají též ve škole, protože závislost na PC provází zpravidla zhoršení školního prospěchu a chronický nedostatek spánku. Určeno pro studenty ČVUT. Zdarma. Kapacita omezena, registrace na: seminare@cips.cvut.cz

02.04.2015

Filmový klub - PHD Movie 
PHD: The Movie mapuje humornou formou každodenní útrapy čtyř postgraduálních studentů, usilujících o své místo v profesním a osobním životě. Syrový pohled na kariérní vzestupy a pády mladých vědců je poněkud ironizující oslavou této životní etapy. Film je adaptací komiksové předlohy Jorge Chama prezentující realitu vysokoškolského (postgraduálního) studia a akademického prostředí.

02.04.2015

Profesorská přednáška (doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.) 
Profesorská přednáška před vědeckou radou fakulty na téma "Ekonomika obnovitelných zdrojů energie".

08.04.2015

Profesorská přednáška (doc. Ing. Filip Železný, Ph.D.) 
Profesorská přednáška před vědeckou radou fakulty na téma "Relační strojové učení a jeho bioinformatické aplikace".

08.04.2015

Češi na frontách 1. a 2. světové války (plk. Eduard Stehlík) 
Vloni jsme si připomněli 100 let od vypuknutí 1. světové války a letos zjara vzpomínáme 70. výročí ukončení 2. světové války. Často se ve stínu vítězných mocností a jejich vojsk ztrácejí příběhy odvážných Čechů a Slováků, kteří na frontách obou válek nesváděli o nic těžší boje než jejich kolegové. Zaposlouchejme se do fundovaného vyprávění plk. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, významného vojenského historika, ve kterém ožijí pohnuté osudy našich dědů a pradědů. I díky jejich statečnosti, jež je často vedla k obětem nejvyšším, můžeme dnes žít ve svobodné zemi. Zatím …

08.04.2015

UPV, ETSID and its research in Aerospace Engineering 

09.04.2015

Skylife Engineering as it began 

09.04.2015

Partnerské vztahy - 3dílný kurz 
čtvrtek 9.4., 16.4. a 23.4. 2015 9.4. 2015 PŘEDNÁŠKA 1: Seznamování a vytváření základů pro trvalý vztah Jak si hledat a vybrat životního partnera? Čeho je třeba pro úspěšný vztah? Kdy se k sobě hodíme a kdy nikoliv? Na jaké hojně rozšířené mýty a iluze je třeba dávat pozor? Proč patří k základním předpokladům úspěšného párového vztahu sebepoznání a schopnost žít vlastní autentický život? 16.4. 2015 PŘEDNÁŠKA 2: Tajemství šťastných párů Má ještě smysl svatba i samo manželství? Je trvalá láska v partnerském vztahu muže a ženy vůbec možná? Kdo se pro dlouhodobý vztah hodí a nehodí? Kolik individuální svobody do manželství patří? Jaké chování lásku mezi mužem a ženou z podstaty ničí a jaké ji naopak podporuje? Proč dnes tolik lidí dlouhodobého vztahu není schopno? Existuje něco jako strach z trvalého pouta? Existuje volná láska, nebo vztah potřebuje závaznost? Jaké jsou nejčastější příčiny rozpadu současných manželství? Jak současné vztahy ničí stávající postoj k sexualitě? Kdy je lépe ze vztahu odejít? Proč krize vždy nemusí – a nemá – znamenat konec vztahu? 23.4.2015 Přednáška 3: Výzvy současného rodičovství aneb Co je dobré vědět, než se nám narodí dítě Dětství je určujícím životním obdobím. Co se do dětí vloží, to se vrací. Na čem záleží kvalita rodičovství? Do jaké míry je určována biologickým či sociálním instinktem, a nakolik je ohrožena konvencemi kultury, v níž žijeme? Co je normativní zanedbávání dětí? Co současné rodiče nejvíce trápí? S čím se potýkají? V čem jsou zranitelní? Kde podléhají poškozujícím trendům? Co jsou pilíře vědomého rodičovství, jehož výsledkem má být životaschopná nová generace? Jak si rodičovství užívat a jak díky němu prospět i vlastnímu osobnímu rozvoji? Přednášky jsou určeny všem, kteří se zajímají o mezilidské vztahy a přikládají význam jejich kvalitě. Důležitou inspiraci může přinést těm, kteří uvažují o svatbě a o založení rodiny, ale i těm, kteří se závazných vztahů bojí. Přednáška bude vedena interaktivně a chce dát prostor dotazům i prožitkům. PhDr. Eva Labusová je poradkyně pro oblast rodičovství, výchovy a vztahů s poradnou v Praze 8 Kobylisích. Věnuje se publicistice. Pořádá přednášky a semináře pro odborníky i rodiče. Je vdaná, s manželem Davidem mají tři dcery. Více na www.evalabusova.cz Kurz je určen pro studenty ČVUT. Kapacita omezena, registrace na: seminare@cips.cvut.cz

09.04.2015

Magnetická rezonance - přednáška MUDr. Jiřího Kellera, Ph.D. 
Přednáška o magnetické rezonanci a jejím klinickém využití nejen pro diagnostiku, ale i pro zaměření gama nože, se bude konat ve středu 15.4. 2015 ve 14:30 hodin v posluchárně T2:A4-204 hlavní budovy FEL-ČVUT. Přednášet bude uznávaný odborník MUDr. Jiří Keller, Ph.D., lékař Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce.

15.04.2015

Chybějící otec, chybující syn (Dr. Milan Novotný) 
Krizí mužství se dnes zabývají nejen odborníci, ale stále více se o ni zajímá i laická veřejnost. Rozpadlé rodiny, chybějící otcové a vůbec vydařené mužské vzory jsou jen jednou z příčin problematické identity současných mužů, která může mít dalekosáhlé společenské následky, uvážíme-li, že muži obsazují místa vrcholných manažerů, politiků, církevních představitelů … Jak to vidí vězeňský psycholog PhDr. Milan Novotný, který se dnes a denně setkává s vězni, tedy s muži, kteří buď úplně, nebo alespoň částečně svoji životní roli nezvládli.

15.04.2015

Tvůrčí procesy ve vědě, inženýrství a umění (Ing. Ivo Janoušek, CSc.) 
Proces tvorby je stále zahalován oním tajemným mystériem "polibku múzy", příběhy o Newtonovi a spadlém jablku či o náhlém osvícení SATORI, na druhé straně již od středověku probíhala a probíhá snaha o utřídění tvůrčích principů a to až na úroveň algoritmizace skladby. Přednáška v úvodu uvede historické příklady těchto prací od Casetty Mathematica, kombinačního inspiromatu Athanasia Kirchera pro rozvoj matematiky, astronomie a hudby ústícího až ve výklad slučivosti chemických prvků na základě variačních pravidel či nápaditou metodu, jež pro svá rozjímání užíval ve středověku španělský mnich Raymund Lullus. Z novější doby zmíníme spis E. A. Poea Filozofie básnické skladby a zvláště monografii D. N. Hofstadtera Gödel, Escher, Bach - An Eternal Golden Braid, v níž autor nalezením shody mezi dílčími postupy hudebních skladatelů a výtvarných umělců srovnává principy skladby s postupy programování počítačů. Je tak i ilustrován obecný náhled na vztahy mezi vědou, inženýrstvím, humanitními obory a uměním, vztahy mající své vyústění v syntaxi a designu. V závěru představený komplexní systém tvůrčích metod a postupů je doložen i rozbory příkladů literárních, výtvarných a hudebních děl, závěr přednášky je věnován analogiím v technické praxi při konstruování strojních a elektrotechnických celků.

16.04.2015

Prof. Martin C. Putna: Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity … 
… aneb od sv. Vladimíra k Vladimíru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Tak zní podtitul nejnovější knihy předního českého odborníka na ruskou problematiku, profesora kulturní antropologie Univerzity Karlovy v Praze Martina C. Putny. Bez znalosti ruských kulturních a duchovních dějin nemůžeme porozumět dnešnímu Rusku, které se opět stává významným hráčem nejen na evropské scéně.

22.04.2015

Present around the World competition 
* celosvětová soutěž - www.theiet.org/patw * vyhrává nejlepší předvedená prezentace na libovolné téma z technického oboru * nerozhoduje téma, ale forma prezentace a její celková kvalita * vítěz postupuje do regionální soutěže - výhra £400, cestovné a ubytování hradí IET * vítěz regionální soutěže postupuje do celosvětového finále - výhra £1000 * Příhlášení do soutěže IET PATW (omezený počet soutěžících!!!) * Termín pro přihlášení do 24. 4. 2015 o zašlete na e-mail soutez@theiet.cz s uvedením základních údajů - jméno, příjmení, telefon, e-mail, název příspěvku, adresu školy o nebo použijte formulář na www.theiet.cz * účastnit se může pouze student(ka) z České republiky nebo Slovenska * věk omezen na 18 – 26 let * Termín konání je 28. 4. 2015 od 10:00 (do 11:30) * Místo konání je místnost č. T2:A4-7, ČVUT FEL, Technická 2, 166 27 Praha 6 * Prezentace probíhá v angličtině * Délka prezentace je 10 minut + 5 minut na otázky * Bude k dispozici projektor s notebookem * Mimopražským soutěžícím bude proplacena cesta * Vstup pro veřejnost je volný po registraci na soutez@theiet.cz (omezená kapacita místnosti)

28.04.2015

Až k prolití krve … (MUDr. Marie Svatošová) 
vedlo radostné poselství třebenického faráře, lékaře, kněze a mučedníka otce Ladislava Kubíčka. Nejen o jeho životě a mučednické smrti, ale především o hospicovém díle v České republice, o jeho počátcích, rozvoji i současné podobě vypráví MUDr. Marie Svatošová, vůdčí osobnost tohoto záslužného projektu. Tato výjimečná žena žije proto, aby i v naší zemi byla jiná alternativa než zabíjení nemocných!

29.04.2015