Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

Data, fakta, statistiky pro inženýry - seminář 
Statistika není nuda Statistické informace občas potřebuje každý, ale prohledávat jednotlivé informační zdroje není efektivní a rozhodně nešetří čas. Proto Vám chceme ve spolupráci se zástupci z obou databází nabídnout možnost vyhledávat tyto informace efektivně a s přidanou hodnotou. Kromě toho, že v těchto zdrojích zjistíte potřebné informace, umožňují také dynamické porovnávání jednotlivých ekonomických ukazatelů nebo vytvářet a generovat grafy, které si poté jen stáhnete do vlastního dokumentu. Všechny výhody a možnosti práce v databázích představí Martina Dražská (executive manager Bluenomics) a Ing. Jiří Staník (Helgi Analytics).

25.05.2015

Diskuze s kandidáty na děkana FEL 
Společná diskuze AO a AS FEL s kandidáty na děkana FEL.

27.05.2015

V. letní doktorandské dny LDD'15 
V. ročník pravidelné prezentace doktorandů katedry teorie obvodů.

28.05.2015 - 29.05.2015

PIS XIV. přednáška - prof. Jan Mandel - Asimilace dat ve vysoké i nekonečné dimenzi 
ANOTACE PŘEDNÁŠKY Asimilace dat spojuje stav modelu s přicházejícími daty za pomoci řešení inverzního problému, který se snaží vyvážit nejistotu v obou. Asimilace dat se používá v aplikacích od počítačového vidění a dálkového průzkumu Země po předpovídání počasí. Fyzikální modely jsou formulovány jako parciální diferenciální rovnice, které mají řešení v prostorech funkcí. Jejich diskretizace vedou k vysoko-dimenzionálním problémům, a nejistota může být modelována stochastickými ensembly simulací. Přednáška se bude zabývat principy asimilace dat s nekonečně dimenzionálním stavem a daty, a ukáže konvergenci ensemblového Kalmanova filtru s rostoucí velikostí ensemblu nezávisle na dimenzích stavu a dat, včetně dimenze nekonečné. PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jan Mandel je profesor a vedoucí Katedry matematických a statistických věd, University of Colorado Denver. Jeho rané práce se týkaly oblastí diskrétní optimalizace, nadzvukových toků, variační nerovnosti a agregace v ekonomických modelech vstupů a výstupů, což ho vedlo k metodám multigridu a rozkladu oblasti pro parciální diferenciální rovnice. V současné době mezi jeho zájmy patří návrh a matematická analýza algoritmů asimilace dat, modelování lesních požárů, dálkový průzkum Země, a asimilace družicových dat. Jeho výzkum byl financován National Science Foundation, NASA, a Grantovou agenturou České republiky. Publikoval přes 150 prací v odborných časopisech, knihách, a sbornících. O PRAŽSKÉM INFORMATICKÉM SEMINÁŘI Seminář se schází vždy 4. čtvrtek v měsíci v 16 hod. (s výjimkou letních měsíců a prosince), a to buď v budově FEL ČVUT na Karlově náměstí, nebo v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Jeho program je tvořen hodinovou přednáškou, po níž následuje časově neomezená diskuse. Základem přednášky je něco (v mezinárodním měřítku) mimořádného nebo aspoň pozoruhodného, na co přednášející přišel a co vysvětlí způsobem srozumitelným a zajímavým i pro širší informatickou obec. Přednášky jsou standardně v angličtině. Formát semináře připravil přípravný výbor ve složení Michal Chytil (ÚI AVČR), Pavel Kordík (FIT ČVUT), Jan Kybic (FEL ČVUT), Michal Pěchouček (FEL ČVUT), Jiří Sgall (MFF UK), Vojtěch Svátek (FIS VŠE), Michal Šorel (ÚTIA AV ČR), Filip Železný (FEL ČVUT) Idea Pražského informatického semináře vznikla z rozhovorů představitelů několika vědeckých institucí na téma, jak odstranit zbytečnou fragmentaci informatické komunity v ČR.

28.05.2015

eClub Summer Camp (ESC) nabízí stipendia 
V červnu opět otevíráme eClub Summer Camp (ESC) a zveme všechny studenty, kterým jsou blízká témata: Big Data Machine Learning Internet of Things (IoT) Mobilní aplikace Pojďte s námi přes léto pracovat na zajímavých projektech nebo rozjet vlastní startup. Přihlaste se na našem webu eclubprague.com. Nevíte na jakém projektu pracovat? Navštivte nás, pomůžeme vám s výběrem projektů od našich sponzorů. Jsme vám k dispozici každou středu od 13:00 hodin v The Blox, Evropská 11, Praha 6. Máme pro vás opět připravená stipendia. Našimi sponzory jsou Seznam, AVAST, Jablotron, Certicon, Altron, ČVUT Medialab, FEL a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

01.06.2015 - 30.09.2015

The Wonderful World of Nonlinearity: Modeling and Characterization of RF and Microwave Circuits 
Katedra elektromagnetického pole si Vás dovoluje pozvat na přednášku profesora José Carlose Pedra "The Wonderful World of Nonlinearity: Modeling and Characterization of RF and Microwave Circuits", pořádající Československou sekcí IEEE, která se bude konat 2. června od 14:30 v místnosti 52. Více informací v přiložené pozvánce.

02.06.2015

CryptoFest 2015 
CryptoFest je jednodenně přednáškový seminář zaměřený na technologie i teorii zabezpečení dat za pomoci šifrování. Akce je určená zvědavým lidem, kteří se nebojí technologií a chtějí se dozvědět jak bezpečně šifrovat a chránit své soukromí.

06.06.2015

RetroFest 2015 
RetroFest 2015 je jednodenní akce, která se zaměřuje na historii hardwaru a softwaru všeho druhu. Jako doprovodný program je i samotné zprovoznění historických kousků.

07.06.2015

Habilitační přednáška (Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma:"Navigation of people with limited orientation capabilities".

10.06.2015

Habilitační přednáška (Ing. Miroslav Chomát, CSc.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma:"Elektrické pohony s jednofázovými asynchronními stroji s proměnnými otáčkami".

10.06.2015

2nd IEEE International Conference on Cybernetics (CYBCONF) 
The biannual International Conference on Cybernetics (CYBCONF) provides a premier international forum for researchers and practitioners to report the latest innovations, summarize the state-of-the-art, and exchange ideas and advances in all aspects of Cybernetics. Apart of the main track it includes special sessions and plenary talks by invited eminent speakers. CYBCONF 2015 is organized by Gdynia Maritime University in cooperation with IEEE Poland Section, IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society (SMC) and IEEE SMC TC on Computational Collective Intelligence.

24.06.2015 - 26.06.2015

PIERS - Progress in Electromagnetics Research Symposium 2015 in Prague 
Electromagnetic Academy (http://emacademy.org/) pořádá ve spolupráci s katedrou Elektromagnetického pole FEL ČVUT mezinárodní konferenci zaměřenou na prezentaci nových pokroků ve výzkumu EM pole, a to jak z hlediska teorie EM pole, tak i z hlediska aplikací EM pole do oblasti komunikací, medicíny, dopravy, průmyslu, vědeckého výzkumu, atp. Motto této konference je: „We are speaking the same language, Maxwell's Equations“.

06.07.2015 - 09.07.2015

Konference MISTA 2015 
Fakulta elektrotechnická ČVUT pořádá ve spolupráci s University of Nottingham a Queens University Belfast konferenci MISTA (Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory & Applications). Jedná se o významnou konferenci v oblasti operačního výzkumu zaměřenou na rozvrhování/optimalizaci výroby, lidských zdrojů, dopravy ...

25.08.2015 - 28.08.2015

HoloMAS 2015 
7th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems

02.09.2015 - 04.09.2015