Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

Velká soutěž pro absolventy a studenty Ph.D. 
CESNET vyhlašuje celostátní soutěž pro všechny studenty a absolventy doktorských studijních programů (Ph.D.) do 35 let. Předmětem soutěže je zpracování případové studie inovativního využití služeb národní e-infrastruktury CESNET ve vědě, výzkumu či vzdělávání. Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Cílem soutěže je podpořit mladé vědecké pracovníky a studenty a zároveň v této komunitě zpopularizovat moderní IT služby a jejich využití pro vědeckou a výzkumnou práci.

18.03.2014 - 28.04.2014

Studentská konference PEGASUS-AIAA 2014 
Ve dnech 23. až 25. dubna proběhne v prostorách Masarykovy koleje ČVUT výroční 10. ročník konference PEGASUS Network, která je pořádána v rámci pravidelných aktivit mezinárodní sítě evropských univerzit. Členy této sítě jsou prestižní evropské univerzity zabývající se leteckou a kosmickou tématikou. Tato studentská konference se koná každý rok napříč Evropou a mohou se do ní zapojit pouze studenti z členských univerzit. Záštitu nad letošní konferencí převzal rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka. V rámci doprovodných aktivit konference je pořádána výstava zaměřená na představení firem zabývajících se leteckou či kosmickou technikou, na jejich studentské programy, aktivity a produkty a dále na edukativní a vědecko-výzkumné projekty a aktivity pracovišť v oblasti letecké a kosmické techniky napříč ČVUT, Tato výstava se koná 23. dubna od 14.00 hodin. Bude se jednat o zevrubný přehled činností pracovišť z Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Fakulty dopravní. Jmenovitě se bude jednat o katedru měření, katedru řídicí techniky, katedru kybernetiky, katedru radioelektroniky, ústav letadlové techniky a ústav letecké dopravy. Přehled bude doplněn o prezentace Technické univerzity v Košicích a Univerzity obrany v Brně. Tato část bude dále rozšířena o prezentaci firem a to jmenovitě: Airbus, Thales Alenia Space-France, National Instruments-Aerospace&Defense, Price Induction, American Institute of Aeronautics and Astronautics, TESTE s.r.o.

23.04.2014 - 25.04.2014

Jarní ples Fakulty dopravní ČVUT 
Přijďte si zatančit na 11. reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT za doprovodu tanečního orchestru GSB Band. Hostem večera bude legendární Viktor Sodoma, na programu nebudou chybět ani taneční vstoupení. Kromě studentů a zaměstnanců ČVUT jsou samozřejmě srdečně zváni i všichni zájemci z okruhu široké veřejnosti. Vstupné: pro studenty 150 Kč (k stání) a 190 Kč (ke stolu), plná cena 200 Kč a 240 Kč. Vstupenky jsou v prodeji v knihově FD ČVUT v ul. Horská 3, Praha 1 (přízemí, Po-Čt: 9:00-18:00, Pá: 9:00-13:00, tel. 224 359 191) a na sekretariátu Ústavu aplikované matematiky v ul. Na Florenci 25, Praha 1 (4. patro, Út 10:00-13:30, St+Čt 10:00-12:00, 13:00-15:30, jindy po dohodě na tel. 224 358 416). Zbylé vstupenky budou v prodeji přímo před konáním plesu. Rezervace je možná rovněž e-mailem na adrese hyksova[at]fd.cvut.cz. Více informací včetně fotografií z minulých ročníků naleznete na níže uvedené internetové stránce a také na na facebooku: https://www.facebook.com/events/611047148973872/

28.04.2014 - 29.04.2014

Den firem pro fyziku 
Portál Careermarket ve spolupráci s FJFI ČVUT a MFF UK pořádá další ročník setkání fyzikálně zaměřených firem a ústavů, které představí svoji činnost a možnosti uplatnění studentům a absolventům. Firmy se budou prezentovat formou krátkých přednášek a po celou dobu konání Dne firem budou mít rozmístěné stánky ve vestibulu budovy.

29.04.2014

Green Communications as an Enabler for Future 5G Mobile Networks 
Přednáška dr. Emilio Calvanese-Strinati,ředitele Smart Devices & Telecommunications Strategy Program, CEA-Leti, Grenoble, Francie. Podrobnosti v příloze.

29.04.2014

Plug In - Den otevřených dveří ATG (Katedra počítačů FEL ČVUT) 
CENTRUM AGENTNÍCH TECHNOLOGIÍ (ATG) vás zve na den otevřených dveří 29. dubna 2014 od 16:00 do haly před Zengerovou posluchárnou na Karlově náměstí. Hledáme schopné a zvídavé lidi pro práci na zajímavých projektech a nabízíme témata závěrečných prací v těchto oblastech: UMĚLÁ INTELIGENCE, TEORIE HER, ROBOTIKA, STROJOVÉ UČENÍ A DATA MINING, BEZPEČNOST NÁMOŘNÍ DOPRAVY, SPOLUPRACUJÍCÍ VOZIDLA, POCÍTAČOVÁ BEZPEČNOST, BEZPILOTNÍ LETADLA, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, CHYTRÁ MĚSTSKÁ DOPRAVA, POČÍTAČOVÉ SIMULACE

29.04.2014

Ve středu ke Středu: Litera láskou oživená aneb láska literou svázaná (Mgr. David Kučerka OCr.) 
Alespoň v našich zemích se už od dob Máchových traduje, že máj je lásky čas. Ale i sebevíce romantická láska potřebuje, aby ji do jasných mantinelů usměrnila chladná řeč paragrafů. Alespoň pro potřeby instituce, kterou odnepaměti nazýváme manželstvím. Jak vnímá tuto skutečnost světské a církevní právo? Co je třeba splnit, abychom mohli mít „svatbu v kostele“? A můžeme se ještě někdy rozvést, nebo je církevní manželství natrvalo? Na tyto a mnohé další otázky nám v předvečer 1. máje odpoví křižovník David Kučerka, magistr obojího práva.

30.04.2014

Habilitační přednáška (Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.) 
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce před vědeckou radou fakulty na téma "Evoluce digitálních organismů v počítači".

07.05.2014

Ve středu ke Středu: Otec ve sklepě (Dr. Juraj Sedláček) 
Žijeme opravdu v době, kdy jeden z nejkrásnějších a zároveň nejpotřebnějších vztahů, vztah otce a syna, prochází hlubokou krizí? Je krize mužství, o které mluví mnozí ze současných psychologů, příčinou problémů dnešní doby? A její příčinou mnohdy fatální selhávání mužů v roli otců? Katolický kněz, univerzitní kaplan a pedagog na Trenčínské univerzitě otec Juraj Sedláček je odborníkem na slovo vzatým: tématu se věnuje nejen jako vědec, ale především jako kněz, jehož rukama prošly tisíce univerzitních studentů.

07.05.2014

Filmová kavárna: Píseň za chudého chlapce 
Film se odehrává v Irsku na pokraji druhé světové války v bezcitné nápravné škole pro chlapce St. Judes. V šedém a ponurém prostředí školy dává představený bratr John přednost trestu před šancí na nápravu. Do toho přichází účastník občanské války ve Španělsku William Franklin, kterého požádali, aby zde učil. William se snaží všemi silami vymanit mladé chlapce z drsného područí jejich tyranů. Námětem k filmu byl skutečný příběh o jednom učiteli a jeho odvaze postavit se proti sadistickému režimu vedenému nedotknutelným prefektem i proti další formě zneužívání v jedné katolické nápravné a průmyslové škole v Irsku roku 1939. Součástí večera bude beseda nad tématy, která film s nebývalou odvahou otevírá. Nad tématy, která jsou aktuální zejména ve školním prostředí, všude tam, kde lidé jsou závislí na lidech.

12.05.2014

Ve středu ke Středu: Úpadek liturgické hudby? (Martin Beran) 
Je dnešní křesťanská (katolická) hudba pro liturgii v úpadku, když se dává přednost kytaře před varhanami? Tento odsudek lze slyšet čím dál častěji z úst „tradicionalistů“ (varhaníků, chrámových zpěváků) – snad nejvýrazněji zazněl ve vzrušené debatě po papežské návštěvě v září 2009. Jenže: je skutečně všechno „kytarové“ kýč? A jsou automaticky všechny „tradiční“ zpěvy kvalitní? Na tyto a mnohé další otázky nám odpoví regenschori ADS a mnoha dalších kůrů, varhaník a pedagog Martin Beran. Součástí večera bude i koncert sboru ADS pod jeho vedením.

14.05.2014

POSTER 2014 
Děkan fakulty elektrotechnické vyhlašuje na den 15. května 2014 18. ročník studentské vědecké konference POSTER 2014. Studenti doktorských i magisterských oborů mohou představit výsledky své tvůrčí práce formou posterových prezentací. Další informace na www.cvut.cz/poster2014.

15.05.2014

Kurz moderní rádiová komunikace 
Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pořádá v rámci systému celoživotního vzdělávání kurzy aktualizace odbornosti, jejichž cílem je poskytnout účastníkům nejnovější poznatky z oblasti moderní rádiové komunikace a jejich aplikací. Kurzy jsou dvoudenní a mohou se uskutečnit v budově fakulty v Praze Dejvicích, nebo v jiných dohodnutých prostorách. Jsou určeny buď pro individuální účastníky, nebo pro podnikové kolektivy apod. Školiteli kurzů jsou hlavně učitelé Katedry radioelektroniky FEL ČVUT a také významní odborníci z dalších pracovišť fakulty i z jiných institucí. Zaměření kurzu a podrobná osnova: Rádiová komunikace prochází urychlujícím se rozvojem, a to jak ve sféře teoretické, tak v oblasti technické. Pokroky v klasické komunikace mezi lidmi H2H (Human to Human) jsou charakterizovány především zvyšováním kvality a rozšiřováním sortimentu nabízených služeb, směrovaným hlavně do světa multimédií. Strojová komunikace se pak začíná razantně uplatňovat v průmyslu, energetice, ve speciálních vojenských aplikacích, je využívána záchrannými sbory apod. V souladu s těmito trendy Katedra radioelektroniky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pořádá dvoudenní doškolovací kurzy, zaměřené na aktuální témata současné radiokomunikace. Kurz je rozdělen do tří odborných částí. V první části Obecné perspektivní směry vývoje rádiové komunikace se probírají nejnovější obecné poznatky z teorie a techniky rádiové komunikace z období posledních zhruba deseti let. Ty jsou charakterizovány nástupem nových metod zpracování rádiových signálů a nových technologií, směřujících k co nejvyšší spektrální a energetické účinnosti, rozšiřování sortimentu služeb a zvyšování jakosti rádiového přenosu. Druhá část Nové varianty systémů veřejné pozemní mobilní komunikace (4G) popisuje nejnovější systémy veřejné pozemní mobilní komunikace 4. generace (LTE-A/B, WiMAX-A, IEEE 802.11a,c, UWB). Třetí část Pokroky digitální televize a digitálního rozhlasu je zaměřena na aktuální problematiku digitálního rozhlasu (DAB, DRM) a digitální televize (DVB-T/S/C). Součástí kurzů mohou také být praktické ukázky moderní měřicí techniky, realizované ve spolupráci s firmou Rohde & Schwarz a případně dalšími institucemi.

22.05.2014 - 23.05.2014

IV. letní doktorandské dny - LDD'14 
Čtvrtý ročník prezentací doktorandů katedry teorie obvodů

29.05.2014 - 30.05.2014

PULSEE 2014 
Dvoutýdenní intenzivní kurz bude probíhat v anglickém jazyce a je zaměřen na multimédia, scénografii a moderní přístupy k navrhování a prezentaci uměleckých interaktivních projektů. Vedle získání základních znalostí o zvukovém designu se účastníci kurzu mohou naučit využívat možnosti prostoru a budou schopni realizovat svůj vlastní multimediální nebo scénografický projekt. Kurz je určen všem zájemcům o vizuální umění. Přihlášku je možné podat do 30. dubna.

16.06.2014 - 26.06.2014