Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

12th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS 
The 12th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS'14) provides a forum for technical discussion in the area of the power semiconductor devices and their applications. It is a small conference with the special flair of an atmosphere of searching deeper insight and intensive discussion. AREAS OF INTEREST - Power semiconductor devices (materials, physics, modeling, technology, diagnostics) - Packaging, advanced device applications, reliability A round table discussion oriented on topical problems of research and education in the field of power semiconductors will be organised in the framework of the Seminar. Presented papers will be published in the seminar proceedings, which will be distributed at the Seminar registration. Papers presented may be selected for possible inclusion in special issues of refereed journals.

27.08.2014 - 29.08.2014

Specifický kurz pro kouče 
MÚVS v rámci Portfolio Application nabízí odborný jednosemestrální program Specifický kurz pro kouče (CST - Coach Specific Training), který je jednou ze základních podmínek pro získání certifikační úrovně ACC. Program je zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit posluchače interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace) a 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora, tj. celkem 68 hodin. Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek k certifikátu s přesným rozpisem absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce. Lidé, kteří absolvují kurz, mohou nabyté znalosti využít ve své manažerské nebo konzultantské praxi, případně si mohou koučování zvolit jako svou další profesní kariéru. Své uplatnění mohou také najít v pomáhajících profesích (např. z neziskového sektoru, školství, zdravotnictví apod.). Kurz bude probíhat od září do prosince 2014, termíny jednotlivých bloků jsou zveřejněny na webových stránkách MÚVS.

01.09.2014

IET Skills 2014 
* Pozvánka na celodenní kurz IET nejen pro doktorandy ACADEMIC SKILLS 2014 * Akci pořádá a sponzoruje České centrum IET, dalším sponzorem je Inovacentrum ČVUT. * Akce je pořádána za spolupráce Českého centra IET, Katedry elektrotechnologie ČVUT FEL, Inovacentra ČVUT a Ústřední knihovny ČVUT. * Termín konání je 8 a 9.9.2014 * Inovovaná témata kursu jsou: • Academic writing • Citace a citační manažery • Autorský zákon a patenty • Grantové příležitosti a komercializace akademického výzkumu Podrobnější informace: viz soubor přiložený níže Přihlásit se můžete zde: http://www.theiet.cz

08.09.2014 - 09.09.2014

Setkání uživatelů systému Mathematica 2014 
Můžete se seznámit se současným stavem produktu (Mathematica 10), zkušenostmi uživatelů ve výuce matematiky a jiných odborných předmětech, aplikacemi z vědecké práce i praxe, novými publikacemi ap. Vstup volný, program a nezávazná registrace (pouze z kapacitních důvodů) je na http://www.mathematica.cz/akce.php?akce=dj-90-setkani-uzivatelu Přímý přenos průběhu konference bude možné sledovat na http://media.fel.cvut.cz/stream/math2014.asx, záznam bude k dispozici později.

11.09.2014

Program ATHENS - listopad 2014 
Registrace na program ATHENS, kurzy listopad 2014, otevřena. Uzávěrka 22.9.-23.9.2014 dle jednotlivých fakult.

23.09.2014

Smart Homes 2014 

06.11.2014