Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

Vision and Sports Summer School 2014 
Vision and Sports is a special special kind of summer school. In addition to a broad-range of lectures on state-of-the-art Computer Vision techniques, it offers exciting sport activities, such as Floorball, Ultimite Frisbee and Table Tennis. What is most fun: the sports sessions are given by the same internationally renowned experts who deliver the lectures! As a student, you get the best of both worlds: high-quality teaching on Computer Vision, and lots of fun with a variety of attractive sports. This offers plenty of opportunity for personal contact between students and teachers. How would you like to beat your teacher in a tennis match ? Or play in the same soccer team ? This, and more, will happen at VS3!

18.08.2014 - 23.08.2014

Specifický kurz pro kouče 
MÚVS v rámci Portfolio Application nabízí odborný jednosemestrální program Specifický kurz pro kouče (CST - Coach Specific Training), který je jednou ze základních podmínek pro získání certifikační úrovně ACC. Program je zaměřený na výuku základních principů a získání klíčových kompetencí pro oblast koučování. CST vychází z hlavního dokumentu ICF (International Coach Federation) nazvaného „ICF Professional Core Competencies“ a v souladu s nimi si klade za cíl seznámit posluchače interaktivní formou s hlavními aspekty kvalitního moderního koučování jak v pracovní, tak i osobní sféře. Program obsahuje 16 výukových bloků v celkovém počtu 64 hodin Specifického kurzu pro kouče (odpovídajících požadavkům ICF pro získání certifikátu ACC – Associate Certified Coach pomocí Portfolio aplikace) a 4 hodiny praktického koučování pod vedením zkušeného lektora, tj. celkem 68 hodin. Po úspěšném ukončení programu získá každý posluchač certifikát o absolvování kurzu, vydaný Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze, a dodatek k certifikátu s přesným rozpisem absolvovaných bloků a počtem hodin. Výuka je vedena v českém jazyce. Lidé, kteří absolvují kurz, mohou nabyté znalosti využít ve své manažerské nebo konzultantské praxi, případně si mohou koučování zvolit jako svou další profesní kariéru. Své uplatnění mohou také najít v pomáhajících profesích (např. z neziskového sektoru, školství, zdravotnictví apod.). Kurz bude probíhat od září do prosince 2014, termíny jednotlivých bloků jsou zveřejněny na webových stránkách MÚVS.

01.09.2014