Přejít na obsah Přejít na navigaci
Mapa stránek   |   Lidé a pracoviště   |   Editace   |   Vyhledání  
   english | česky
Logo CVUT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Úvod Informace pro absolventy
 

Pořádané akce

eClub Summer Camp (ESC) nabízí stipendia 
V červnu opět otevíráme eClub Summer Camp (ESC) a zveme všechny studenty, kterým jsou blízká témata: Big Data Machine Learning Internet of Things (IoT) Mobilní aplikace Pojďte s námi přes léto pracovat na zajímavých projektech nebo rozjet vlastní startup. Přihlaste se na našem webu eclubprague.com. Nevíte na jakém projektu pracovat? Navštivte nás, pomůžeme vám s výběrem projektů od našich sponzorů. Jsme vám k dispozici každou středu od 13:00 hodin v The Blox, Evropská 11, Praha 6. Máme pro vás opět připravená stipendia. Našimi sponzory jsou Seznam, AVAST, Jablotron, Certicon, Altron, ČVUT Medialab, FEL a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

01.06.2015 - 30.09.2015

HoloMAS 2015 
7th International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems

02.09.2015 - 04.09.2015

Vědecký jarmark 
Třetí ročník Vědeckého jarmarku se uskuteční 9. září od 8.30 do 17.30 hodin na Vítězném náměstí v Praze 6. Oblíbenou akci spolupořádají ČVUT v Praze a VŠCHT Praha společně s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností Věda nás baví. Vědecký jarmark se těší stále většímu zájmu veřejnosti, v loňském roce si exponáty přišlo prohlédnout necelých 13.000 návštěvníků. Organizátoři si dali za cíl hravou formou přiblížit vědu, zejména žákům základních a studentům středních škol, ale i zvídavým dospělým. Vysoké školy, vědecké ústavy, zájmové organizace a instituce se ve svých stáncích pokusí ukázat, že věda je všude kolem nás a jak je potřebná v každodenním životě. Návštěvníci si budou moci interaktivní exponáty a různé pokusy sami vyzkoušet. ČVUT na jarmarku představí všechny fakulty, které budou populárně naučnou formou předvádět zajímavé vědecké projekty. Vědecký jarmark zahájí jeho patron prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Vstup na akci je zdarma.

09.09.2015

Den vědy na pražských vysokých školách 
Devátý ročník Dne vědy na pražských vysokých školách se uskuteční 9. září od 10.00 do 16.00 hodin v Nové budově ČVUT v Praze Dejvicích. Akci tradičně spolupořádá s ČVUT v Praze ještě Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova v Praze. Již podruhé se prezentace vědy koná v prostorách Nové budovy ČVUT. Na programu budou populárně naučné přednášky, prezentace interaktivních vědeckých exponátů a experimenty. Za ČVUT vystoupí v rámci přednáškové části akce Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D., s tématem teranostika a MArch. Marie Davidová s přednáškou Dřevo jako primární médium k architektonické performanci.

09.09.2015

Technical Computing Camp 2015 
Druhý ročník neformálního letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací. V průběhu "Technical Computing Camp 2015" Vám představíme moderní nástroje pro technické výpočty a počítačovou simulaci MATLAB a COMSOL Multiphysics a ukážeme jejich využití ve spojení s celou řadou hi-tech "hraček" (LEGO, Arduino, Raspberry Pi, Kinect, mobilní zařízení, kamery, ...). Přednášet budou odborníci z firmy HUMUSOFT s.r.o. i další zvaní přednášející. Akce je určena i pro ty z vás, kdo dosud naše programy neznají. Nástroje MATLAB a COMSOL Multiphysics si budete moci vyzkoušet a následně své poznatky a dotazy diskutovat s dalšími účastníky. V rámci druhého ročníku "Technical Computing Camp" bude probíhat i soutěž o nejlepší uživatelský projekt! Studenti se mohou zúčastnit se svou diplomovou či bakalářskou prací. Máte-li zájem "Technical Computing Camp 2015" navštívit, prosím vyplňte přihlášku na přiložené webové stránce. Těšíme se na setkání s Vámi.

10.09.2015 - 11.09.2015

How to Write a Paper for IEEE Journals and Navigate the Review Process 
The careers of many people depends on their success in writing and getting their papers published. More important, the scientific process requires that scientific findings be published so that other researchers may build on your ideas or refute your findings. If authors are not able to publish their papers, then their careers are hurt and scientific progress slows and stops. Therefore, it is critical that researchers and engineers understand the process of writing and getting published their papers in reputable and cited journals and scientific conferences. However, often, authors’ papers are rejected because they did not understand what reviewers, Associate Editors, and Editors are looking for in a paper, even if the technical results are good. This presentation will cover the steps that an author should take to increase the acceptance rate of their papers in journals and conference. It will cover the reasons most papers are rejected and how an author should organize their paper to avoid those reasons. Lastly, it will present what steps you should take if your paper is rejected to get it published in the same journal or in a different journal.

14.09.2015

Setkání uživatelů systému Mathematica 2015 
Můžete se seznámit se současným stavem produktu (Mathematica 10), zkušenostmi uživatelů ve výuce matematiky a jiných odborných předmětech, aplikacemi z vědecké práce i praxe, novými publikacemi ap. Vstup volný, program a nezávazná registrace (pouze z kapacitních důvodů) bude připravena na http://www.mathematica.cz/akce.php?akce=dj-90-setkani-uzivatelu Přímý přenos průběhu konference bude možné sledovat na http://media.fel.cvut.cz/stream/math2015.asx, záznam bude k dispozici později.

16.09.2015

Letní programátorské soustředění 
Cílem programátorského soustředění je podpořit studenty bez předchozí programátorské zkušenosti a také zaujmout programátorsky zkušenější studenty. Hlavním přínosem soustřední je tak snížení prvotní nárazové náročnosti v předmětech programování prvního semestru pro studenty s malou nebo žádnou předchozí programátorskou zkušeností. Zároveň se nejedná o soustředění vylučně určené úplným začátečníkům. Aktivity pokročilého programování a programování botů míří na již zkušenější studenty. V rámci letního programátorského soustřední máte na výběr jednu ze tří aktivit: Letní „boot camp“ pro studenty s malou či žádnou předchozí znalostí programování. Kurz zlepší startovní pozici studentů ve výuce programování v prvním semestru. Neočekáváme žádnou znalost programovacích jazyků, ani tato znalost nebude budována. Cílem aktivity je získat vhled do řešení úloh programování, rozvinout u studentů programátorské myšlení a osvojit si programátorské základy. Soustředění pokročilého programování pro studenty s předchozími programátorskými zkušenostmi. Soustředění bude organizováno formou intenzivního kurzu řešení složitých úloh s následnou minisoutěží v programování. Cílem aktivity je rozvinout zájem o řešení programovacích úloh a přispět k nasměrování studentů k rozvinutí již existujích programátorských dovedností. Workshop programování botů umělé inteligence. Kurz nabízí možnost intenzivní práce na programech hrajících hru StarCraft. V závěru workshopu uspořádáme soutěž ve formátu Student StarCraft AI Tournament (více informací na http://sscai.fel.cvut.cz). Soustředění je určeno pro studenty Fakulty elektrotechnické ČVUT, přijaté a zapsané do prvního ročníku bakalářského studia (v době pořádání soustředění), zejména v informatických programech OI, SIT a KyR. Kapacita je dostatečná, ale přesto omezena. Přihlašte se proto s dostatečným předstihem a to i v tom případě, že se teprve chystáte na zářijové přijímací zkoušky nebo zápisy. Přihláška na soustředění je k dispozici na: http://goo.gl/forms/dIC2uUAiDk Případné dotazy vám rádi zodpovíme na stránce https://www.facebook.com/events/1639156229685533/

21.09.2015 - 25.09.2015

Young Transportation Engineers Conference 2015 
Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá první ročník studentské konference YTEC 2015. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků ČVUT v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia.

30.09.2015

Přípravný kurz na pobyt ve španělsky mluvících zemích 
Cílem kurzu je připravit studenty na praktické stránky pobytu a seznámit je s kulturou a reáliemi španělsky mluvících zemí.

01.10.2015

Conference ACM RACS 2015 
RACS 2015 will provide an excellent forum for addressing research issues of concern within the adaptive and convergent computing area. Adaptive and convergent computing concentrates on innovative solutions to complex problems in all areas of industry and sciences using adaptive and convergent techniques in computer science and engineering. It involves programming, software engineering, graphics, databases, wireless networks, security, distributed systems, operating systems and so on.

09.10.2015 - 12.10.2015

Jazykové kurzy pro Erasmus+ s výukou v němčině 
Ústav jazyků Fakulty strojní ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na univerzitách v zemích s výukou v němčině. Kurz je rozvržen do dvou semestrů, 13 dvouhodinových lekcí 1x týdně, Jde o placený kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání v ceně 1000 Kč za semestr. Konání kurzu: úterý 16:00 – 17.30 hod., učebna 304, Ústav jazyků, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Zahájení: 13. října 2015 Vyučující: Mgr. Jaroslava Kommová Zájemci ze všech fakult se mohou hlásit přímo u vyučující na adrese: jaroslava.kommova@fs.cvut.cz, tel. +420 224 357 218. Přihláška a další informace: https://www.czv.cvut.cz/priprava.php

13.10.2015

27. symposium o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) 
Symposia o fyzice plazmatu a plazmových technologiích (SPPT) mají dlouholetou tradici. Konají se zpravidla s dvouletou periodou, v roce 2016 bude pořádáno 27. SPPT. SPPT bylo původně uspořádáno k zveřejnění výsledků výzkumu Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v roce 1967. Po roce 1969 se SPPT postupně staly celostátním (československým) fórem pro zveřejňování výsledků výzkumu v oblasti fyziky plazmatu, kde přednášela i řada významných zahraničních vědců. Své postavení si SPPT udržely až do současnosti, přičemž význam akce má nyní již celoevropský rozměr. SPPT se od roku 1993 konají ve spolupráci s katedrou fyziky ČVUT FEL, v roce 2016 se předpokládá účast 150-200 vědců.

20.06.2016 - 23.06.2016