Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page WORKSHOP 2006 na ČVUT v Praze
Document Actions

WORKSHOP 2006 na ČVUT v Praze

České vysoké učení technické v Praze pořádá ve dnech 20.– 24. února 2006 odborný seminář WORKSHOP 2006, kde budou formou posterů představeny výsledky výzkumné činnosti v širokém spektru technických oborů. Zájemci z praxe zde mohou získat nejnovější informace a navázat přímé kontakty. Místem konání Workshopu je Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 7, Praha 6.

Součástí programu semináře bude pracovní jednání – vyzvaná vystoupení, příspěvky z pléna, následná panelová diskuse s pozvanými hosty – zaměřená na spolupráci technických univerzit s průmyslem. Více o Workshopu 2006 na http://workshop.cvut.cz/2006/.

 Tisková konference rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., se uskuteční v pondělí 20. 2. 2006 od 13.00 hodin v zasedací místnosti Fakulty stavební ČVUT (B169). Registrace účastníků na: vondrako@vc.cvut.cz .

V Praze dne 15. 2. 2006

Za správnost:            Mgr. Andrea Vondráková

                               Rektorát ČVUT – odbor vnějších vztahů