Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Diplomové a disertační práce
Document Actions

Vysokoškolské kvalifikační práce ČVUT

Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP), tj. bakalářské, diplomové a disertační práce obhájené na ČVUT

  • Databáze VŠKP ČVUT - bibliografické záznamy o vysokoškolských kvalifikačních pracích obhájených na ČVUT od června 2006. Povinnost zpřístupňování VŠKP byla uložena novelou vysokoškolského zákona z roku 2005.

    Tištěné exempláře VŠKP jsou k dispozici buď na pracovišti, kde se konala obhajoba práce (katedra, ústav) nebo v knihovně příslušné fakulty či vysokoškolského ústavu. Informace o místě uložení je součástí bibliografického záznamu.
  • Katalog knihoven ČVUT - bibliografické záznamy prací obhájených na ČVUT do června 2006, je-li práce uložena v knihovně. Většina VŠKP je uložena na katedrách.


Související odkazy: