Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Nadační fond Stanislava Hanzla
Document Actions

Nadační fond Stanislava Hanzla

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Stanislav HanzlZaložení: v roce 1997 na počest prvního rektora ČVUT po listopadu 1989 prof. Ing. Stanislava Hanzla, Csc. Profesor Hanzl působil ve funkci rektora až do svého úmrtí v červnu 1996.

Cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

V souladu s odkazem rektora Stanislava Hanzla je podpora nadačního fondu směřována zejména k modernizaci studia a k prohloubení jeho kompatibility se studiem na evropských technických univerzitách, ke zvýšení mobility studentů a internacionalizaci studia. Pro splnění svých cílů získává nadační fond finanční prostředky ve formě dotací, darů a příspěvků od spolupracujících organizací, podniků, odborných a profesních sdružení i fyzických osob, zejména bývalých studentů - absolventů fakult ČVUT v Praze.

Nadační fond je právnickou osobou, řídí se schváleným registrovaným statutem. Statutárním orgánem fondu je devítičlenná správní rada, členství v ní je čestné. Kontrolním orgánem fondu je dozorčí rada.