Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Informační systém
Document Actions

Informační systém ČVUT (IS ČVUT)

Informační systém ČVUT (dále jen IS ČVUT) a jeho procesy slouží k zabezpečení sběru, přenosu, uložení, zpracování a distribuci dat a informací. IS ČVUT je tvořen definovanými komponentami a aplikacemi (dále „subsystémy“), které jsou provozovány pro potřeby ČVUT.

Každý uživatel musí postupovat v souladu s následujícími předpisy:


IS ČVUT slouží zaměstnancům, studentům a dalším klientům ČVUT, podporuje práci školy i všech součástí a organizačních jednotek, které jsou vytvořeny v rámci ČVUT.

Kompetence uživatelů IS vycházejí z následujících obecných principů:

 • IS ČVUT poskytuje přístup uživatelů k datům, které o nich uchovává,
 • IS ČVUT poskytuje uživatelům přístup k údajům potřebným pro plnění jejich úkolů,
 • IS ČVUT poskytuje řídícím pracovníkům ČVUT přístup k údajům potřebným pro řízení v rámci svěřené agendy a ke všem informacím týkajících se přímo činnosti v rámci svěřené agendy. Toto oprávnění lze delegovat a o delegování oprávnění musí existovat zápis,
 • IS ČVUT umožňuje uživateli přístup k datům v rozsahu jeho schváleného oprávnění, jak v rámci role v daných subsystémech, tak i v rámci rozhraní vhodného pro schválený automatizovaný přístup.


Subsystémy dělíme na:

 • celoškolské – provozované pro potřeby více než jedné součásti ČVUT,
 • lokální – provozované pro potřeby jednotlivých součástí ČVUT.


Informace lokálních provozovatelů IS ČVUT

 • FSv – Fakulta stavební
 • FS – Fakulta strojní
 • FEL – Fakulta elektrotechnická
 • FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • FD – Fakulta dopravní
 • FIT – Fakulta informatiky

Stav komponent IS ČVUT:


Ke stažení