Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Document Actions

Anketa

Správce aplikace: Ing. Jan Dvořák
Zástupce správce aplikace: PhDr. Dagmar Amemori

Webová aplikace ANKETA poskytuje fakultám tyto možnosti:

  • pro každý semestr umožňuje administrátorům elektronicky připravit a realizovat anketu hodnocení výuky studenty
  • elektronicky připravit a realizovat další ankety nevztahující se k vyučovaným předmětům


Každá anketa se vztahuje k určité fakultě a probíhá ve třech etapách:

  1. příprava ankety
  2. vyplňování anketních lístků
  3. vyhodnocení ankety


Ankety připravují a jejich průběh řídí fakultní administrátoři. Anket se mohou zúčastnit pouze osoby registrované v SSU (sdružená správa uživatelů) ČVUT. Data pro ankety hodnocení výuky se přebírají z KOSu.

Materiály ze semináře na FEL ČVUT dne 31. 1. 2008

Vyhodnocení ankety za ZS 2006/07