Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Document Actions

Všeobecné informace

ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates)

Program ATHENS byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise. Spojuje 17 významných technických evropských univerzit. Je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d'Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), dále TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw a od roku 2008 Aristotle University of Thessaloniki a Istanbul Technical University.

Týdenní intenzivní kurzy. Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.

ČVUT bylo k této skupině evropských technických univerzit přizváno roku 2003. Z členství v programu ATHENS pro ČVUT vyplývá povinnost zorganizovat několik kurzů v Praze a umožnit studentům ČVUT účast na kurzech partnerských univerzit.


Důležité:

  • Programu ATHENS se lze zúčastnit (tzn. vyjet) pouze jednou!!! - pokud jste se programu v minulosti již zúčastnili (vyjeli jste), nemůžete se do programu znovu přihlásit; pokud jste podali přihlášku a nebyli jste vybráni a programu jste se tedy nezúčastnili, můžete se hlásit znovu.
  • Program ATHENS je určen pro studenty ČVUT, kteří jsou zapsáni ve studijních programech v českém jazyce.
  • Veškeré dotazy týkající se programu ATHENS směřujte prosím na Ing. Janu Dudkovou.
  • Do přihlášky uvádějte své jméno, příjmení a další údaje bez české diakritiky, vybírejte minimálně 2-3 kurzy!!!
  • ATHENS programme - více podrobností k přihlášce najdete v záložce Harmonogram.
  • ATHENS course catalogue
  • Za účast na kurzu ATHENS nejsou na ČVUT přidělovány kredity.
  • Registrace na jednotlivé kurzy březen 2017 bude Paříží spuštěna 21.12.2016.
  • Konečný termín podání přihlášek na kurzy březen 2017 dle níže uvedené tabulky:


V úředních hodinách:FSv studijní oddělení FSv příslušná referentka Vašeho studijního oboru do 24.01.2017 do 15:30
FS Simona Jordáková místnost: A2-44b, FS  do 24.01.2017 do 11:00
FEL pedagogické oddělení FEL  příslušná referentka Vašeho studijního oboru do 24.01.2017 do 11:30
FJFI Eva Holubová studijní odddělení FJFI do 24.01.2017 do 11:30
FA Libuše Křenová místnost: 146, FA do 24.01.2017 do 12:00
FD Markéta Jeřábková místnost: 204, FD do 24.01.2017 do 11:00
FBMI Lucie Kulhánková místnost: B-506, FBMI do 25.01.2017 do 11:00
FIT Ivana Dolejšová-studenti místnost: A-312, FIT do 24.01.2017 do 16:00

Mgr. Lenka Fryčová-doktorandi místnost: A-308, FIT do 24.01.2017 do 16:00
MÚVS Mgr. Gabriela Dohnalová místnost: M133, mezanin MÚVS do 24.01.2017 do 16:00
Ing. Jana Dudková místnost: B1-251, rektorát do 24.01.2017 do 12:00