Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Mezinárodní programy Erasmus+ Erasmus+ - pracovní stáže
Document Actions

Erasmus+ pracovní stáže

Akademickým rokem 2014/15 byl zahájen nový vzdělávací program EU pod názvem Erasmus+, který nabízí možnost výjezdů na pracovní stáže:

 • pro studenty a doktorandy, kteří mají po celou dobu stáže status studenta ČVUT,
 • pro budoucí absolventy ČVUT (v omezeném rozsahu). 


Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci - již ukončen....).


Základní informace o programu Erasmus+ - pracovní stáže 2016-2018:

 • finanční podpora bude poskytována výlučně na pracovní stáž v hostitelské organizaci, přičemž se musí jednat o práci na plný úvazek a pracovní stáž musí být uznatelná jako součást studijního programu na vysílající instituci. Pro budoucí absolventy podmínka uznatelnosti neplatí.
 • program je určen především pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia bez ohledu na formu studia
 • v závislosti na čerpání finančních prostředků je program v omezeném rozsahu určen i pro budoucí absolventy. Zájemci se musí přihlásit a být schváleni příslušným pedagogickým proděkanem fakulty ještě před ukončením studia!!!
 • program Erasmus+ - pracovní stáže není určen pro financování aktivit souvisejících s diplomovými a disertačními pracemi (v těchto případech volte Erasmus+ - studijní pobyt)
 • hostitelskou organizaci si potencionální zájemce vyhledává sám v návaznosti na studovaný obor
 • cílové země: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie (FYROM), Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie.
 • minimální délka stáže 2 měsíce (měsíc = 30 dní, např. 1.9. - 30.10.2017), začátky podzimních stáží plánujte tak, aby konec stáže byl nejpozději do 22.12.2017. Nelze např. 1.11.2016-30.12.2017 (z grantu nelze hradit dovolenou v době Vánoc). V tomto případě je nutné stáž nastavit o minimálně 14 dní, které nebudou univerzitou hrazeny. Prioritou při výběrovém řízení však bude délka stáže minimálně 3 měsíce.
 • maximální délka stáže 12 měsíců
 • u delších stáží než tříměsíčních bude finanční příspěvek poskytován pouze na první 3 měsíce!!!, u těchto stáží se předpokládá finanční příspěvek přijímající organizace, doporučujeme tedy tyto stáže předem konzultovat s Ing. Janou Dudkovou
 • pokud bude čistý příspěvek přijímající organizace vyšší než 500 EUR měsíčně, může být stážista do programu zařazen, ale finanční příspěvek ze zdrojů ČVUT mu již nebude poskytován, případně bude krácen.
 • stáž je třeba ukončit do konce příslušného akademického roku, tedy 29.9.2017 (tzn. poslední možný výjezd je 31.7.-29.9.2017) pro ak. rok 2016/17, do 28.9.2018 pro ak. rok 2017/18.
 • absolventi musí ukončit stáž maximálně do roka po ukončení studia (tzn. ukončení studia např. 9.2.2017, stáž musí být ukončena do 8.2.2018)
 • do programu budou zájemci zařazováni do vyčerpání finančních prostředků
 • výše stipendia
 • výplata stipendia - 80 % před zahájením stáže, pokud jsou splněny všechny náležitosti, 20 % po ukončení stáže a předání veškerých závěrečných dokumentů
 • Důležité: pracovní stáž v rozmezí 2-12 měsíců lze absolvovat jednou v každé etapě studia (tzn. v bakalářské, magisterské, doktorské), ale součet měsíců za studijní pobyt Erasmus a pracovní stáž Erasmus nesmí překročit v součtu maximum 12 měsíců za příslušnou etapu studia (platí i pro budoucí absolventy).
 • Např.: bakalářská etapa - 6 měsíců studijní pobyt + 3 měsíce pracovní stáž, magisterská etapa - 6 měsíců studijní pobyt + 6 měsíců pracovní stáž, doktorská etapa - 12 měsíců pracovní stáž, budoucí absolventi - 6 měsíců studijní pobyt v rámci magisterského studia + 3 měsíce pracovní stáž po ukončení studia ...


V rámci výběrového řízení budou mít prioritu:

 • uchazeči bez předchozích mezinárodních zkušeností
 • pracovní stáže v délce 3 měsíců a více
 • studenti prezenčního magisterského studia
 • pracovní stáže konané v podnicích, firmách, ateliérech ..., tzn. pracovní stáže probíhající na univerzitách budou mít prioritu nejnižší


Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu Dudkovou


Všeobecné informace o programu: