Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Document Actions

Akademický rok 2016/17

Termíny přihlášek pro pracovní stáže:

 • PRO STUDENTY - 1. kolo - do 31.05.2016 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.08. - 14.11.2016 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017).
 • PRO STUDENTY - 2. kolo - do 14.10.2016 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 09.01. - 31.07.2017 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017).
 • PRO STUDENTY - 3. kolo - do 30.11.2016 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 09.01. - 31.07.2017 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017).
 • PRO STUDENTY - 4. kolo - do 31.01.2017 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 06.03. - 31.07.2017 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017).
 • PRO STUDENTY - 5. kolo - do 31.03.2017 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 01.05. - 31.07.2017 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017).
 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY - do 11.01.2017 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 20.03. - 31.07.2017 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017). Do tohoto kola se mohou přihlásit pouze absolventi, kteří ukončí studium v lednu-březnu 2017.
 • PRO BUDOUCÍ ABSOLVENTY - do 03.05.2017 - do 23:59 (pro pracovní stáže se začátkem v období mezi 03.07. - 31.07.2017 a koncem stáže nejpozději 29.09.2017). Do tohoto kola se mohou přihlásit pouze absolventi, kteří ukončí studium v květnu-červnu 2017. Termín začátku stáže je nutné konzultovat s Ing. Janou Dudkovou, záleží na termínu státních zkouškech a obhajoby diplomových prací!!!!!


V případě nevyčerpání finančních prostředků bude přidán další termín.


1) Přihlašovací proces:

 • Konzultujte možnost výjezdu prvotně se svými studijními referentkami, pedagogickými/vědeckovýzkumnými proděkany (zejména FJFI), aby byl váš výjezd v souladu se studijními povinnostmi.
 • Nalezněte si vlastní iniciativou přijímající organizaci, domluvte si s ní datum a délku stáže, pracovní program, případný finanční příspěvěk ...
 • Zašlete přijímající organizaci k vyplnění formulář Ex-ante.
 • Zajistěte si potvrzení o jazykových schopnostech – Mr. Robin Healey, přezkoušení si předem domluvte telefonicky nebo emailem, jedná se o 10 -15 minutový ústní pohovor.
 • Přihlašte se přes databázi do výběrového řízení (Přihlášení do aplikace Mobility -> Přihlášky -> Přihlášky -> Program Erasmus - pracovní stáže -> Kolo).
 • Do databáze je nutné nahrát přijímající organizací řádně vyplněný a podepsaný formulář Ex-ante a potvrzení o jazykových schopnostech.
 • Řádně vyplněnou přihlášku v databázi odešlete tlačítkem "Odeslat" do uvedeného termínu (viz výše).


2) Přihláška bude následně posouzena příslušnými proděkany.

3) Všichni studenti budou emailem informování o výsledcích výběrového řízení a dalším postupu.


Kontakt: s dotazy se obracejte na Ing. Janu Dudkovou