Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Mezinárodní programy Švýcarsko
Document Actions

Švýcarsko

Swiss-European Mobility Programme

Studijní pobyty ve Švýcarsku


Od akademického roku 2014/15 Švýcarsko není programovou zemí v rámci programu Erasmus+, tj. není oprávněnou zemí pro přijímání ani vysílání studentů a zaměstnanců v rámci tohoto programu.


Výměny studentů s našimi partnerskými univerzitami pokračují v rámci nového programu

Swiss-European Mobility Programme,

který umožňuje výměny na základě bilaterálních dohod.

Finanční podporu přijíždějícím studentům poskytuje švýcarská strana.

Příspěvek pro přijíždějící studenty z České republiky - 420 CHF/měsíc (asi 350 EUR/měsíc) - obdrží student po příjezdu na školu.


ČVUT v Praze má pro rok 2016/17 a 2017/2018 uzavřeny tyto bilaterální dohody pro studijní pobyty studentů:

na úrovni rektorátu:

1) ZHAW Zurich University of Applied Sciences, School of Engineering, http://www.zhaw.ch,

obor 071 Engineering and Engineering Trades, úroveň: Ba, Ma, studium v němčině a angličtině

2) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), http://www.epfl.ch,

obor 071 Engineering and Engineering Trades, úroveň: Ba, Ma, Ba- studium ve francouzštině, Ma- ve francouzštině a angličtině


pro FIT:

1) Universitá della Svizzera Italiana, Lugano, http://www.reling.usi.ch

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba, Ma, D, studium v angličtině

2) ETH Zürich, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, http://www.ethc.ch

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba, Ma, Ba- studium v němčině, Ma - studium v angličtině

3) HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Genéve,

obor: 061 Information and Communication Technologies, úroveň: Ba


Pro zájemce o studijní pobyty na těchto školách proběhne samostatné výběrové řízení. Zájemci se mohli hlásit prostřednictvím aplikace https://mobility.cvut.cz/. Termín otevření přihlášek: 7.11.-4.12.2016.

Pokyny pro výběrové řízení:

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budete mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. angličtinu pro mimoevropské bilaterální dohody), budeme výsledek automaticky uznávat i pro Švýcarsko.

Pokud se budete hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budete potřebovat napsat zvlášť, kontaktujte naši kancelář, domluvíme termín a místo testu.

Zájemci o studium ve francouzštině musí do naší kanceláře, Odbor zahraničních vztahů ČVUT-rektorát, do 18.1.2017 dodat doklad z jazykové katedry o své úrovni francouzštiny - psaný ve francouzském jazyce, udávající úroveň dle evropského jazykového rámce.

Pro místa fakultní proběhne výběrové řízení na FIT, pro místa rektorátní výběrové řízení na rektorátu, jehož součástí je ústní pohovor.