Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Document Actions

Kontakty

Kontaktní osoby pro FRVŠ na ČVUT

Agendu FRVŠ vede a spravuje odbor rozvoje rektorátu ČVUT v Praze. Koordinátorem
pro rektorát a celoškolská pracoviště (tj. KÚ, MÚVS, VIC, ÚTEF, ÚTVS, VCPD, TIC, CNC, ÚK
a odbory R ČVUT) je zodpovědný pracovník odboru rozvoje. Jednotlivé fakulty i celoškolská pracoviště pak mají také své vlastní koordinátory (viz tabulka s kontakty níže).


Kontaktní osoby na rektorátu - odbor rozvoje


Kontaktní osoby na fakultách a celoškolských pracovištích

Součást     Akademický pracovník pro FRVŠ
Referent pro FRVŠ na fakultě, správa ISAAR-F
F1 - FSv doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.Alice Martincová, linka 4488
F2 - FSIng. Růžena Petrová, Ph.D.Ing. Milan Haninger, CSc.,  linka 5604
F3 - FELdoc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.Helena Weigelová, linka 3934
F4 - FJFIMgr. Dušan Vopálka, CSc.Monika Zábranská, linka 8286
F5 - FAIng. arch. Petr HlaváčekMgr. Barbora Seifertová, linka 4997
F6 - FDdoc. Ing. Václav Jirovský, CSc.Iva Mikešová, linka 9522
F7 - FBMIprof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.Ivana Beznosková, tel. 312 608 244, linka 9901
F8 - FIT
Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Ing. Adéla Chrastinová, linka 9813
Ing. Marie Studničková, CSc.
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
spadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
MÚVSIng. Lenka Hynkováspadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
ÚTVSdoc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc.
PhDr. Jaroslav Schmid. CSc.
spadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
VICIng. Marek Kalika, Ph. D.
Mgr. Stanislav Příbramský
spadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
ÚTEF Ing. Karel Smolek, Ph.D.
doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
spadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
VCPDPhDr. Benjamin Fragnerspadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
TICIng. Jaroslav Burčík, Ph.D.
spadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
CTNPaedDr. Ivana Smolíkováspadá pod rektorát ČVUT, linka 3443
ÚKPhDr. Barbora Ramajzlová
PhDr. Marta Machytková
spadá pod rektorát ČVUT, linka 3443

Poznámka:

Referenti na fakultách poskytují REGISTRAČNÍ KÓD PRACOVIŠTĚ při registraci nových uživatelů. Přihlašovací jméno vygeneruje automaticky při registraci systém ISAAR-F. Registrační kód pro celoškolská pracoviště poskytuje pracovník pro FRVŠ na rekotrátu.Kontaktní osoby - Agentura Rady vysokých školZa obsah zodpovídá Mgr. Eva Hlavsová, referent odboru rozvoje rektorátu ČVUT