Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Fondy a granty Rozvojové programy MŠMT
Document Actions

Rozvojové programy MŠMT

Průvodka k žádostem o centralizované rozvojové projekty (nutno vyplnit a podepsanou odevzdat s žádostí o projekt na odbor rozvoje R ČVUT)

Průvodka k závěrečným zprávám centralizovaných rozvojových projektů ((nutno vyplnit a podepsanou odevzdat se závěrečnou zprávou na odbor rozvoje R ČVUT)


Kontaktní osoby pro rozvojové programy MŠMT

    prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., proděkan pro rozvoj

  • FJFI

    doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., proděkan pro rozvoj

  • FA

    Ing. arch. Petr Hlaváček, proděkan pro rozvoj
    Mgr. Barbora Seifertová, administrativní podpora proděkanky

  • FD

    prof. Ing. Petr Moos, CSc., proděkan pro rozvoj a výstavbu
    Ing. Jana Kaliková, Ph.D., zástupce proděkana

  • FBMI

    Ing. Jiří Halaška, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
    Bc. Kateřina Picková, administrativní podpora proděkana

  • FIT

     Ing. Pavel Kordík, Ph.D., proděkan pro rozvoj
     Bc. Lucie Kolomazníková, administrativní podpora

    doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel
    Ing. Marie Studničková, CSc., administrativní podpora 

  • MÚVS

    Ing. Barbora Joudalová, MBA, koordinátor
    Ing. Lenka Hynková, zástupce ředitele, tajemnice

    PaedDr. Vladana Botlíková, CSc., administrativní podpora

  • VIC

    Ing. Marek Kalika, Ph. D., ředitel

  • ÚTEF

    doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., zástupce ředitele
    Ing. Karel Smolek, administrativní podpora

  • ÚK

     PhDr. Marta Machytková, ředitelka