Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Fondy a granty Kontaktní osoby
Document Actions

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby pro SF na ČVUT


Kontaktní osoba
Kompetence

Mgr. Darja Elfmarková

Vedoucí odboru pro přípravu a řízení projektů (OŘPTT)

Mgr. Radka Preclíková

Odborný referent pro oblast strukturálních fondů s primární agendou OP VVV a OP PPR - konzultace projektových záměrů, metodická asistence připravovaným projektům, svodné místo dotazů, zajišťování příloh projektových žádostí a jejich šablon

Bc. Petra Kalinová

Asistent odboru - agenda evidence a výkaznictví projektů


Odbor pro přípravu a realizaci projektů (OPŘP)

  • Vedoucí odboru: Mgr. Darja Elfmarková

  • vedení agendy Strukturálních fondů EU v rámci ČVUT

  • centrální evidence podaných a financovaných projektů

  • vedení agendy podpory malého rozsahu (de-minimis)

  • servisní zajišťování administrativy (například povinné přílohy projektových žádostí)

  • informace o jednotlivých operačních programech

  • školení pracovníků v oblasti SF EU

  • osobní konzultace pro SF EU - výběr vhodného projektového schématu, sestavení harmonogramu přípravy projektu, rozpočet projektu, komunikace s řídícími orgány

  • asistence při zpracování projektových žádostí včetně metodické přípravy dokumentace, rozpočtu, a interpretace zadávací dokumentace programu podpory

  • SharePoint stránky odboru