Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Finanční informační systém (iFIS)
Document Actions

Finanční informační systém (iFIS)

Správce aplikace: Jaroslav Sainer

iFIS (komponenta IS ČVUT) je databázovým systémem, který vytváří, zpracovává a vyhodnocuje data nezbytná pro finanční řízení ČVUT. Komponenta zahrnuje moduly: Účetnictví, Finance, Rozpočet, Majetek, Sklady, Objednávky, Registr smluv a Finanční analýza. Používá se na všech fakultách a částech školy.

Samostatný modul WebMailer je určen hlavně pro řešitele grantů a pracovníky podílející se na hospodářské činnosti kateder a pracovišť.

E-mailová konference uživatelů aplikace iFIS má adresu: fis@victoria.cvut.cz


Související legislativa:

Provoz iFIS se řídí obecnými pravidly ČVUT, zejména Pravidly používání sítě ČVUT  a Pravidly používání IS ČVUT