Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Komponenta studium (KOS) KOS - přístupy
Document Actions

KOS - přístupy

Informace o přístupech do systému komponenta studium (KOS)

  • Webový přístup - pro studenty a pedagogy https://www.kos.cvut.cz 

    Studijní informační systém KOS podporuje především aktuální verze hlavních webových prohlížečů. Seznam podporovaných prohlížečů: Internet Explorer verze 9 a novější, Firefox verze 33 a novější, Google Chrome verze 39 a novější, Safari verze 7 a novější. Při používaní nepodporovaných prohlížečů nemusí být formuláře KOS správně vykresleny, nebo nemusí všechny funkce KOS spolehlivě fungovat.
    Připomínky a dotazy k funkčnosti komponenty posílejte na spravcekos@cvut.cz

  • Webový přístup přes portál iKOS – pro ostatní uživatelské role kromě role učitel a student na https://ikos.cvut.cz .
    Dokumentace pro aplikaci iKOS je na https://ikos.cvut.cz. Popis a postup práce k jednotlivým formulářům najdete po přihlášení do iKOSu ve formulářích (ikonka "?" vpravo nahoře).


Jak získat přístup do KOS?

Přístup uživatelů do KOS a způsob přidělení rolí se řídí dokumentem „Pověření k provozování subsystému KOS“(Dodatek 1, Dodatek 2). Přidělování a odebírání rolí se provádí pomocí systému IdM. Roli získává uživatel dvojím způsobem:
1.    automaticky:
1.1.    role student – všichni studenti a účastníci kurzů Celoživotního vzdělávání (CŽV)
1.2.    role učitel – všichni akademičtí zaměstnanci a studenti doktorského studia a v prezenční formě
2.    na základě schválení žádosti:
1.3.    jedná se o většinu ostatních rolí. Žádost o přidělení role a zároveň její schválení provádí příslušný schvalovatel.


Autorizace
přístup do KOSu (přidělení uživatelského jména a hesla) se realizuje přes USERMAP.