Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Komponenta studium (KOS) KOS - přístupy
Document Actions

KOS - přístupy

Informace o přístupech do systému komponenta studium (KOS)

  • Webový přístup - pro studenty a pedagogy https://www.kos.cvut.cz 

    Správná funkčnost KOSi je garantována pro tyto prohlížeče: MS IE od verze 6, 7, Mozilla Firefox od verze 2, 3, Safari od verze 3. Na funkčnost zobrazení stránek mohou mít vliv nainstalované pluginy pro prohlížeč, resp. použití beta verzí prehlížečů. V případě problémů doporučujeme nainstalování poslední produkční verze prohlížeče.
    Připomínky a dotazy k funkčnosti komponenty posílejte na spravcekos@cvut.cz

  • Webový přístup přes portál iKOS – pro ostatní uživatelské role kromě role učitel a student na https://ikos.cvut.cz .

  • Terminálový přístup - pro uživatele vybavené vhodným TCP/IP emulátorem terminálu.
    Tento přístup je nyní postupně uzavírán a nahrazován webovým přístupem přes portál iKOS.

Jak získat přístup do KOS?

Přístup uživatelů do KOS a způsob přidělení rolí se řídí dokumentem „Pověření k provozování subsystému KOS“(Dodatek 1, Dodatek 2). Přidělování a odebírání rolí se provádí pomocí systému IdM. Roli získává uživatel dvojím způsobem:
1.    automaticky:
1.1.    role student – všichni studenti a účastníci kurzů Celoživotního vzdělávání (CŽV)
1.2.    role učitel – všichni akademičtí zaměstnanci a studenti doktorského studia a v prezenční formě
2.    na základě schválení žádosti:
1.3.    jedná se o většinu ostatních rolí. Žádost o přidělení role a zároveň její schválení provádí příslušný schvalovatel.


Autorizace
pro webový i terminálový přístup (přidělení uživatelského jména a hesla) se realizuje přes USERMAP.


KOS-návody