Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Výsledky vědy a výzkumu (V3S)
Document Actions

Výsledky vědy a výzkumu (V3S)

Správci aplikace:  Ing. Josef Špaček; Ing. Pavel Zácha, Ph.D.

Aplikace V3S – eviduje výsledky vědy a výzkumu  (především publikace) a další aktivity vědecko-výzkumných pracovníků ve vědecké komunitě. Aplikace slouží k odesílání výsledků do RIV (Rejstřík informací o výsledcích), exportům pro statistické analýzy i k interním hodnocením vědeckovýzkumné činnosti.

Aplikace V3S od 1. 7. 2016 nahrazuje původní komponentu VVVS.