Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page ISI Web of Knowledge
Document Actions

ISI Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge poskytuje přístup k citačním rejstříkům Web of Science (WoS).

WoS - multioborová bibliografická a citační databáze se zaměřením na získávání zdrojových dat pro bibliometrii - citační rejstříky (SCI) Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index s propojením na plné texty u předplacených časopisů.