Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Služby Přístupový systém (ACS)
Document Actions

Přístupový systém (ACS)

Správce systému: Zdeněk Michalec
1.  zástupce správce systému: Ing. Petr Zácha, Ph.D.
Společná adresa správců přístupového systému: spravceK4@victoria.cvut.cz

Komponenta přístupový systém K4 (dále jen ACS) provozovaná VIC ČVUT zabezpečuje vstup a výstup osob do a z chráněných prostor ČVUT a eviduje osoby v těchto prostorách pomocí identifikačních karet ČVUT.

VIC ČVUT centrálně:

  • spravuje více než 400 přístupových míst vybavených čtečkou karet
  • zajišťuje úpravy SW pro napojení na IS ČVUT
  • monitoruje chod systému
  • poskytuje hot line servis správcům objektů ČVUT
  • koordinuje rozšiřování ACS


Právo průchodu přes přístupová místa vybavená čtečkou karet mají držitelé platných průkazů vydaných Vydavatelstvím průkazů ČVUT, kteří mají zároveň SPRÁVCI OBJEKTŮ nastavena práva průchodu pro jednotlivá pracoviště fakult a součástí ČVUT

Identifikace držitele karty při průchodu systému ACS
Průkaz stačí přiblížit ke čtečce karet. Dotyk karty a čtečky není nutný. Pokud obal karty nebrání přenosu signálu mezi kartou a čtečkou, není třeba kartu z obalu vyndavat. Optická a fonetická signalizace průchodu není na čtečkách provozovaných na ČVUT nastavena jednotně.

Zvuková a optická signalizace průchodu po přiložení karty na většině čteček:
pípnutí a zelená kontrolka - průchod povolen
pípnutí a červená kontrolka - průchod  odepřen 

Ztrátu průkazu hlaste neprodleně Vydavatelství průkazů. Držitel průkazu nese plnou odpovědnost za všechny transakce provedené prostřednictvím průkazu.