Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Služby TZS Parkoviště NBD
Document Actions

Parkoviště NBD

 Parkování je placené

Správce: Zdeněk Michalec, Ing. Alena Pučková

Prostory garáží pod novou budovou fakulty architektury, Thákurova 9,  jsou zpřístupněny osobám, které  disponují kartou studenta, zaměstnance  nebo kartou hosta ČVUT vystavenou na jméno, užívání garážových stání pod NBD však je podmíněno uhrazením parkovacího poplatku. Možnosti uhrazení poplatku viz. TZS a Abonent.

Schéma plateb

Placené užívání garážových stání pod NBD je držitelům karet umožněno ve dvou různých formách: krátkodobé placené parkování a abonentní parkování. Uživatelé parkoviště si z uvedených možností vyberou tu, která více vyhovuje jejich aktuálním potřebám. Mezi jednotlivými formami je v průběhu roku možno přecházet.

Zavedení dvou forem abonentního parkování: plného a redukovaného abonenta.

Plný abonent (abonent A) je shodný se stávajícím režimem abonentního parkování.

Redukovaný abonent (abonent B) představuje abonentní parkování po dobu od 6:00 do 22:00 v pracovní dny, mimo tento interval je uživateli účtováno podle ceníku pro krátkodobé parkování.

Režim krátkodobého parkování není touto změnou dotčen.

Platební terminál v prvním podzemním podlaží vedle výtahu: slouží k úhradě krátkodobého stání

 • plat. terminál 1

CENÍK KRÁTKODOBÉHO STÁNÍ:

 • prvních 15 minut zdarma
 • od zaplacení 10 minut rezerva do výjezdu

VŠEDNÍ DNY

do 30. 4. 2017

 • první 2 hodiny po 10 Kč
 • 5 Kč za každou další započatou hodinu


od 1. 5. 2017

 • první 2 hodiny po 15 Kč
 • 10 Kč za každou další započatou hodinu


VÍKENDY A SVÁTKY

do 30. 4. 2017

 • první 2 hodiny po 40 Kč
 • 20 Kč za každou další hodinu


od 1. 5. 2017

 • první 2 hodiny po 50 Kč
 • 25 Kč za každou další hodinu

Krátkodobé parkování se platí  přiložením karty ČVUT (klíčenky) ke kiosku v prvním podzemním podlaží vedle výtahu. Je třeba mít finanční prostředky na účtu v TZS.


Pokud vjedete na klíčenku, je nutné na tuto klíčenku také odjet. V případě, že vjedete na kartu, je třeba na tuto kartu odjet. Není přípustné vjet na klíčenku a odjíždět na kartu a obráceně.


 • před odjezdem přiložte ke kiosku  svoji kartu (klíčenku),
 • na obrazovce se objeví údaj o platbě.
 • po potvrzení platby dotykem vyjede účtenka
 • pokud nemáte dostatek peněz na účtu, můžete je doplnit složením hotovosti ve Vydavatelství průkazů, nebo ve vkládacích automatech u vchodu na FSv a na FEL, vklad je připsán na účet ihned. Zaměstnanec může dát souhlas se srážkou ze mzdy pro TZS.


SOUČÁSTI SÍDLÍCÍ V KOMPLEXU NBD + OBJEKTY FSV MAJÍ NÁROK NA DVĚ PARKOVACÍ MÍSTA ZDARMA, OSTATNÍ SOUČÁSTI SÍDLÍCÍ V KAMPUSU DEJVICE MAJÍ NÁROK NA JEDNO PARKOVACÍ MÍSTO ZDARMA (JEDNÁ SE PARKOVACÍ MÍSTA PRO FAKULTNÍ VOZY PŘÍP. NÁVŠTĚVY)


CENÍK PARKOVIŠTĚ

 • S platností do 30.4.2017 ke stažení ZDE
 • S platností od 1.5.2017 ke stažení ZDE
   

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

 • Ke stažení ZDE

V případě potíží se obraťte na pracovníky recepce FA.


VJEZD DO PARKOVIŠTĚ Bechyňova ulice

Parkoviště NBD