Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Aktuální výzvy - zahraniční
Document Actions

Aktuální výzvy - zahraniční

Konzultace k zahraničním projektům odboru VaV/Rektorát:

Ing. Pavel Koudelák Ph.D.

Mgr. Alena Králová

Informace o seminářích orientovaných na problematiku mezinárodních projektů VaV jsou uvedeny na web stránce https://research.cvut.cz/

Modul VÝZVY podává přehled o otevřených výzvách národních a zahraničních poskytovatelů veřejné podpory výzkumu, vývoje a experimentálního vývoje. Po přihlášení do aplikace můžete pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy v oblastech , které se týkají Vašeho výzkumu, ale můžete si pomocí STRÁŽCE VÝZEV nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na něž Vás bude naše aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

ČVUT je v databázi Evropské komise registrováno jako:
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
Zkratka: CVUT
PIC: 999848744

EuropeAID ID CZ-2008-FMP-1502828775

LEF ID 6000098785