Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Patentové středisko
Document Actions

Patentové středisko ČVUT Praha

Kontakty

Patentové středisko odboru pro vědeckou a výzkumnou činnost
Rektorát ČVUT, Zikova 4, 166 36 Praha 6
Pracovníci Patentového střediska ČVUT registrovaní v seznamu Komory patentových zástupců České republiky a v seznamu Evropských patentových zástupců:

  • RNDr. Silvie Dokulilová, Ph.D. - elektrotechnika
  • Ing. Lenka Bobková - chemie, farmacie
  • Ing. Václav Kratochvíl - obor strojírenství, stavebnictví

Poskytované služby:

Patentové středisko poskytuje služby i klientům mimo ČVUT v Praze.