Skip to content. Skip to navigation
Sitemap   |   People and Departments   |   Edit   |   Site Search  
   english | česky
Logo CVUT

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY
IN PRAGUE

Home Page Kurzy
Document Actions

Kurzy na ČVUT

Celoživotní vzdělávání (CŽV)


  • 1 - přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysokou školu

  • 2 - postgraduální kurzy pro absolventy se zaměřením na doplnění znalostí a rozšíření znalostí v konkrétním oboru

  • 3 - kariérní kurzy pro absolventy VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro konkrétní (zejména odborné manažerské) funkce

  • 4 - profesně orientované kurzy pro absolventy VŠ i absolventy středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace

  • 5 - univerzita třetího věku se zaměřením na zájemce, kteří rozšíření svých odborných znalostí a dovedností považují za nezbytnost pro plnohodnotný život i v mimopracovní a v mimokariérní oblasti